.Урокан ц1е: изложени. «Доттаг1ий».
Оценка 4.9

.Урокан ц1е: изложени. «Доттаг1ий».

Оценка 4.9
Разработки уроков
администрации
5 кл
02.05.2018
.Урокан  ц1е: изложени.   «Доттаг1ий».
Урокан тайпа: Дозуш долу къамел кхиор. Урокан г1ирс: Текст, ручка, тетрадь, слайдаш. .Х1оттош долчун хьесап (гайтамаш) .1алашонаш Кхеторан: Дозуш долу къамел кхиор. Текстах а, цуьнан дакъойх а лаьцна кхетам к1аргбар. Ц1ердашах лаьцна долу хаарш шардар. Кхиоран: Цхьацца болчу хаамаша юккъехь уьйр ларъяр. Предложенеш грамматически бакъонашца нийса йог1уш х1итто хаар, оьшучохь сацаран хьаьркаш яхка хаар шордар. Кхетош- кхиор : Дешархойн хаарш шордар, к1аргдар. Нохчийн матте болу безам кхиор.
Публикация состоит из частей:
Скачать файл