ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ
Оценка 4.7

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ

Оценка 4.7
docx
22.11.2021
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ
Л2-002936.docx

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ

Реферат — письмова робота обсягом 10-18 друкованих сторінок, виконувана студентом протягом тривалого терміну (від одного тижня до місяця).

Реферат (від лат. referrer доповідати, повідомляти) короткий точний виклад сутності якого-небудь питання, теми на основі однієї чи декількох книг, чи монографій інших першоджерел. Реферат повинний містити основні фактичні зведення і висновки по розглянутому питанню.

Реферат відповідає на запитання що міститься в даній публікації (публікаціях). Однак реферат не механічний переказ роботи, а виклад її істоти. В даний час, крім реферування прочитаної літератури, від студента потрібно аргументований виклад власних думок по розглянутому питанню.

Тему реферату може запропонувати викладач і сам студент, в останньому випадку вона повинна бути согласованна з викладачем.

У рефераті потрібні розгорнуті аргументи, міркування, порівняння. Матеріал подається не стільки в розвитку, скільки у формі констатації опису.

Зміст викладається об'єктивно від імені автора. Якщо в первинному документі головна думка сформульована недостатньо чітко, у рефераті вона повинна бути конкретизована і виділена.

Функції      реферату:      інформативна      (ознайомлювальна), пошукова, довідкова, сигнальна, індикативна, адресна і комунікативна. Ступінь виконання цих функцій залежить від змістовних і формальних якостей реферату, а також від того, хто і для яких цілей їх

використовує.

Вимоги до мови реферату: він повинний відрізнятися точністю, стислістю, ясністю і простотою.


 

Структура реферату

1      Титульний лист

2        Після титульного листа на окремій сторінці випливає зміст (план, зміст), у якому зазначені назви всіх розділів (пунктів плану) реферату і номера сторінок, що вказують початок цих розділів у тексті реферату.

3        Після змісту випливає введення. Обсяг уведення складає 1,5- 2 сторінки.

4        Основна частина реферату може мати одну чи кілька глав, що складаються з 2-3 параграфів (підпунктів, розділів) і припускає осмислений і логічний виклад головних положень і ідей, що містяться у вивченій літературі. У тексті обов'язкові посилання на першоджерела. У тому випадку якщо цитується або використовується неординарна думка, ідея, висновок, приводиться яка-небудь цифра, матеріал, таблиця - обов'язково зробіть посилання на того автора в кого ви взяли даний матеріал.

5        Висновок містить підсумки з тексту основної частини, у ньому відзначається як виконані задачі і чи досягнуті цілі, сформульовані у введенні.

6        Додаток може включати графіки, таблиці, розрахунки.

7        Бібліографія (список літератури) тут указується реально використана для написання реферату література. Список складається відповідно до правил бібліографічного опису.

Реферат доцільно виконувати на прикладах діяльності фірм та підприємств. Для розв’язання самостійно обраного студентом завдання рекомендується користуватись нормативною документацією (базою даних) відповідних служб підприємства, спеціалізованими виданнями, Internet-ресурсами та іншими джерелами інформації. У вступі і теоретичній частині рекомендується навести ключові слова і розкрити їх зміст, актуальність теми. У практичній частині слід детально проаналізувати зібрані дані і зв’язати їх із теоретичною.

Загальний обсяг реферату становить 16-20 сторінок машинописного тексту на папері формату А4; його оформлення повинно відповідати діючим вимогам.


 

Скачано с www.znanio.ru

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ

Структура реферату 1

Структура реферату 1
Скачать файл