Загрязнители окружающей среды
Оценка 5

Загрязнители окружающей среды

Оценка 5
pptx
10.05.2020
Загрязнители окружающей среды
сх.pptx

Շրջակա միջավայրի տարբեր աղտոտիչներ Քաղցկեղածին նյութեր և գործոններ Մուտածին գործոններ Նյութեր որոնք առաջացնում են անհատական զարգացման արատներ

Շրջակա միջավայրի տարբեր աղտոտիչներ Քաղցկեղածին նյութեր և գործոններ Մուտածին գործոններ Նյութեր որոնք առաջացնում են անհատական զարգացման արատներ

Շրջակա միջավայրի տարբեր աղտոտիչներ

Քաղցկեղածին նյութեր և գործոններ
Մուտածին գործոններ
Նյութեր որոնք առաջացնում են անհատական զարգացման արատներ

Քիմիական աղտոտիչներ

Քիմիական աղտոտիչներ

Քիմիական աղտոտիչներ

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Սննդային հավելումներ

Սննդային հավելումներ

Սննդային հավելումներ

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды

NO3 NO2 NO2 Ստամոքս + ամիններ

NO3 NO2 NO2 Ստամոքս + ամիններ

NO3

NO2

NO2

Ստամոքս

+ ամիններ

Загрязнители окружающей среды

Загрязнители окружающей среды
Скачать файл