Животные наши друзья

Животные наши друзья

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Մեր բարեկամ կենդանիները.docx

Դասի թեման՝ <<Մեր բարեկամ կենդանիները>> թեմայի մուտքի դաս։

Դասի նպատակները՝

Առարկաների կամ երևույթների նկարագ-

րության հարցում հանելուկների պատկերավորությունն ընկալելու կարո-

ղությունների ձևավորում

Ազատ, անկաշկանդ մտածելու, երևակայելու և

հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորում

Տեսածի, լսածի, դիտածի մասին արտահայտվելու կա-

րողության մշակում

  Բարոյական արժեքների ձևավորում

Ստեղծագործական կարողությունների զարգացում։

Դասի ընթացքը՝ 1․Կազմակերչական մաս

2․Նոր դասանյութի հաղորդում

ա ․ Խթանման փուլ

Երեխաներին առաջարկել  գուշակել հանելուկներ

Հանելուկների պատասխանները գրել գրատախտակի վրա

Շուն, փիղ, նապաստակ

Ասել այս բառերի ընդհանուր անվանումը

(կենդանի)

Մտագրոհի միջոցով բացահայտելաշակերտների մտքում կենդանի բառի առաջացրած զուգորդումները

 

 

 

 

 


Զրույց ծավալել վայրի և ընտանի կենդանիների մասին

 Շտկել նախադասության խառնված հերթականությունը և գուշակել թեմայի վերնագիրը։

բ ․Իմաստի ընկալման փուլ

Աշխատանք թեմատիկ նկարի շուրջ

Պատմություն հյուսել թեմատիկ նկարի շուրջ

Թեմատիկ նկարից  առանձնացնել հերոսներին և նրանց արարքնե-

րը բնութագրող բառերն ու արտահայտությունները

Պատմել թռչող ձիու՝ պեգասի մասին

Գ ․Կշռադատման փուլ

Համեմատել և գնահատել նկարում պատկերված կենդանիների վարքագծերը

Ազգեր և կենդանիներ

Ամփոփել դասը քառաբաժան մեթոդի միջոցով

 

ի՞նչ տեսա                          ի՞նչ սովորեցի

 


ի՞նչ հասկացա                 նոր վերնագիր


 

скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)