Jumayev Mannon

OOksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va potensiallari.
Лекции
pptx
химия
СCУЗ, ВУЗ
20.12.2021
Jumayev Mannon
ААТОМ ТУЗИЛИШИ
Документация +2
ppt
химия
Взрослым
14.11.2021
Jumayev Mannon
KKimyoviy kinеtikа va kimyoviy muvоzаnаt.
Документация
ppt
химия
СCУЗ, ВУЗ
14.11.2021
Jumayev Mannon
TTermokimyo.
Документация
ppt
химия
СCУЗ, ВУЗ
14.11.2021
Jumayev Mannon
EEritmalarni xosil bo‘lishi va ularning konsentratsiyalari
Документация
pptx
химия
11 кл
14.11.2021
Jumayev Mannon