Շեղանկյուն
Оценка 4.6

Շեղանկյուն

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Շեղանկյուն
Շեղանկյուն.docx

Շեղանկյուն

Շեղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են:

rombs.JPG

Շեղանկյան հատկությունները

     Քանի որ շեղանկյունը զուգահեռագիծ է, ապա այն ունի զուգահեռագծի բոլոր հատկությունները:

    1. Շեղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=BC=CD=AD (քանի որ հավասար են բոլոր կողմերը):

    2. Շեղանկյան հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ A=CB=D:

    3. Շեղանկյան անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=ODAO=OC:

    4. Շեղանկյան կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180° է՝ A+D=180°:

   5. Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են՝ ACBD:

    6. Շեղանկյան անկյունագծերը նաև անկյունների կիսորդներ են (անկյունները կիսում են):

    7. Անկյունագծերը շեղանկյունը բաժանում են չորս հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների՝ ABOCBOCDOADO եռանկյունները հավասար ուղղանկյուն եռանկյուններ են:

rombs 5.JPG


 

AB = BC = CD = AD ( քանի որ հավասար են բոլոր կողմերը ): 2

AB = BC = CD = AD ( քանի որ հավասար են բոլոր կողմերը ): 2

A + ∢ D =180°: 5. Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են՝

A + ∢ D =180°: 5. Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են՝
Скачать файл