11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график
Оценка 4.9

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

Оценка 4.9
pptx
14.05.2020
11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график
11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график.pptx

Үй тапсырма

Үй тапсырма

Үй тапсырма

Бекіту бөлімі: 1. Сәйкестендіру тесті(өрнекті ықшамда) tg(π-α) cos α ctg(π+α) tg α sin(360-α) -tgα cos(360-α) ctgα ctg(360-α) - sinα tg(360+α) - ctgα

Бекіту бөлімі: 1. Сәйкестендіру тесті(өрнекті ықшамда) tg(π-α) cos α ctg(π+α) tg α sin(360-α) -tgα cos(360-α) ctgα ctg(360-α) - sinα tg(360+α) - ctgα

Бекіту бөлімі:

1. Сәйкестендіру тесті(өрнекті ықшамда)

tg(π-α)

cos α

ctg(π+α)

tg α

sin(360-α)

-tgα

cos(360-α)

ctgα

ctg(360-α)

- sinα

tg(360+α)

- ctgα

Higher Order Thinking 1)From a point on the ground 20m from the base of a tree, the angle of elevation to the top of the…

Higher Order Thinking 1)From a point on the ground 20m from the base of a tree, the angle of elevation to the top of the…

«Қатені тап», and word problems, that requires not only understanding the words but working out the mistakes to enhance Higher Order Thinking
1)From a point on the ground 20m from the base of a tree, the angle of elevation to the top of the tree is 47°. Calculate the height of the tree

which it was a mistake?
2)An isosceles triangle has two equal sides of length 8cm and two equal angles of 50°. calculate the height and the base of this triangle?

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың графиктері

Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың графиктері

Сабақ тақырыбы: Тригонометриялық функциялардың графиктері

Күні: 08 қараша 2018
Дата: 08 ноября 2018
Date: 08 of november 2018

Оқу мақсаттары: - 𝒚𝒚=𝒔𝒔𝒊𝒊𝒏𝒏𝒙𝒙 және 𝒚𝒚=𝒄𝒄𝒐𝒐𝒔𝒔𝒙𝒙 функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; - y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; -…

Оқу мақсаттары: - 𝒚𝒚=𝒔𝒔𝒊𝒊𝒏𝒏𝒙𝒙 және 𝒚𝒚=𝒄𝒄𝒐𝒐𝒔𝒔𝒙𝒙 функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; - y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; -…

Оқу мақсаттары: - 𝒚𝒚=𝒔𝒔𝒊𝒊𝒏𝒏𝒙𝒙 және 𝒚𝒚=𝒄𝒄𝒐𝒐𝒔𝒔𝒙𝒙 функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; - y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды; - у = af(bx-m)+n  (мұндағы f(x) – тригонометриялық функциялар) түріндегі функциялардың графиктерін салады, сонымен қатар программалық жасақтаманы қолдану арқылы

Күні: 08 қараша 2018
Дата: 08 ноября 2018
Date: 08 of november 2018

І деңгей 1. 2. Өрнекті ықшамда: ІІ деңгей ІІІ деңгей Өрнекті ықшамда:

І деңгей 1. 2. Өрнекті ықшамда: ІІ деңгей ІІІ деңгей Өрнекті ықшамда:

І деңгей

1. 2.

Өрнекті ықшамда:

 

ІІ деңгей

ІІІ деңгей

Өрнекті ықшамда:

І деңгей 1. 2. Өрнекті ықшамда: ІІ деңгей ІІІ деңгей Өрнекті ықшамда:

І деңгей 1. 2. Өрнекті ықшамда: ІІ деңгей ІІІ деңгей Өрнекті ықшамда:

І деңгей

1. 2.

Өрнекті ықшамда:

ІІ деңгей

ІІІ деңгей

Өрнекті ықшамда:

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

Зат есім-1 сипаттау Сын есім-2 қимыл

Зат есім-1 сипаттау Сын есім-2 қимыл

атауы

Зат есім-1

сипаттау

Сын есім-2

қимыл

Етістік-3

сезім

4 сөзден тұратын сөйлемше

Мәнісін қайталау

(синоним) 1 сөз

“Синквейн” құрастыру

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

синус, косинус, тангенс және котангенс бұрыштарының мәндері. 1 1 -1 -1 0 1 -1 -1

синус, косинус, тангенс және котангенс бұрыштарының мәндері. 1 1 -1 -1 0 1 -1 -1

синус, косинус, тангенс және котангенс
бұрыштарының мәндері.

1

1

-1

-1

0

1

-1

-1

Функцияның қасиеттері у=sinx x -x y -y 1 -1 -1 1

Функцияның қасиеттері у=sinx x -x y -y 1 -1 -1 1

у=sinx

1

-1

0

0

0

Функцияның қасиеттері у=sinx

x

-x

y

-y

1

-1

-1

1

Функцияның қасиеттері у=cosx x -x 1 -1 -1 1 y

Функцияның қасиеттері у=cosx x -x 1 -1 -1 1 y

у=cosx

1

-1

0

0

0

Функцияның қасиеттері у=cosx

x

-x

1

-1

-1

1

y

1 -1 0 0 0 x -х 1 -1 -1 1 у -у tgx у=tgx Функцияның қасиеттері у=tgx

1 -1 0 0 0 x -х 1 -1 -1 1 у -у tgx у=tgx Функцияның қасиеттері у=tgx

1

-1

0

0

0

x

1

-1

-1

1

у

tgx

у=tgx

Функцияның қасиеттері у=tgx

Функцияның қасиеттері у=ctgx x -х 1 -1 -1 1 y -y

Функцияның қасиеттері у=ctgx x -х 1 -1 -1 1 y -y

у=ctgx

1

-1

0

0

0

Функцияның қасиеттері у=ctgx

x

1

-1

-1

1

y

-y

У Х у=tgx У Х у=tgх - тақ функция, өспелі 0 0 1

У Х у=tgx У Х у=tgх - тақ функция, өспелі 0 0 1

у = tgx графигін салу

у=tgx графигін (-π/2;π/2) аралығында саламыз

У

Х

у=tgx

У

Х

у=tgх - тақ функция,
өспелі

0

0

1

У Х у=tgx Анықтабу облысы:

У Х у=tgx Анықтабу облысы:

у=tg функциясының қасиеттері

У

Х

у=tgx

Анықтабу облысы:

Асимптоталары

Функцияның нөлдері

Жұп-тақтылығы

Периоды

тақнечетная

Графигі - тангенсоида

Ордината осі бойынша y=tgx-4 y=tgx+3 y=tgx

Ордината осі бойынша y=tgx-4 y=tgx+3 y=tgx

Ордината осі бойынша

y=tgx-4

y=tgx+3

y=tgx

Төмен жылжыту

-

Жоғары жылжыту

+

У

Х

+3

-4

Абсцисса осі бойынша Оңға жылжыту -

Абсцисса осі бойынша Оңға жылжыту -

Абсцисса осі бойынша

Оңға жылжыту

-

Солға жылжыту

+

У

Х

y=tgx

y=tg(x+π/3)

Х

У

y=tgx

y=tg(x-π/3)

Сығу және созу сығылады k>1 0 y=k∙tgx

Сығу және созу сығылады k>1 0 y=k∙tgx

Сығу және созу

сығылады

k>1

0

y=k∙tgx

У

У

Х

Х

y=tgx

y=2tgx

y=tgx

y=0,5tgx

созылады

Ығылу және созылу сығылады созылады k>1 0 y=tg(kx)

Ығылу және созылу сығылады созылады k>1 0 y=tg(kx)

Ығылу және созылу

сығылады

созылады

k>1

0

y=tg(kx)

У

У

Х

Х

y=tgx

y=tg(2x)

y=tgx

y=tg(0,5x)

Симметрия графиков У Х y=tgx y=-tgx y=tg(-x) y=tgx – тақ функция, сондықтан у= -tgx және у=tg(-x) графиктері беттеседі у=tgх графигінің

Симметрия графиков У Х y=tgx y=-tgx y=tg(-x) y=tgx – тақ функция, сондықтан у= -tgx және у=tg(-x) графиктері беттеседі у=tgх графигінің

Симметрия графиков

У

Х

y=tgx

y=-tgx

y=tg(-x)

y=tgx – тақ функция, сондықтан у= -tgx және у=tg(-x) графиктері беттеседі

у=tgх графигінің ОХ осіне қатысты симметриялы

у=tgх графигінің ОУ осіне қатысты симметриялы

Графигін салу y= ∣ tgx ∣ У Х y=tgx y= ∣ tgx ∣

Графигін салу y= ∣ tgx ∣ У Х y=tgx y= ∣ tgx ∣

Графигін салу

y=tgx

У

Х

y=tgx

y=tgx

Х У у = ctgx функциясының графигін (0;π) аралығында салйһайық

Х У у = ctgx функциясының графигін (0;π) аралығында салйһайық

у = ctgx функциясының графигі

Х

У

у = ctgx функциясының графигін (0;π) аралығында салйһайық

У

Х

1

1

0

у=ctgх - тақ, кемімелі

y = ctgx

Функциясының қаситетері y = ctgx

Функциясының қаситетері y = ctgx

Функциясының қаситетері

y = ctgx

У

Х

у=ctgx

Анықталу облысы

Асимптоталары

Функцияның нөлдері

Тақ- жұптылығы

Периоды

тақ

0

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график

11-12 сабақ 9 сынып Тригонометриялық график
Скачать файл