11-12 урок 9 сынып Тригоном граф касиет
Оценка 5

11-12 урок 9 сынып Тригоном граф касиет

Оценка 5
docx
14.05.2020
11-12 урок 9 сынып Тригоном граф касиет
11-12 урок 9 сынып Тригоном граф касиет.docx

Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі:

9.2А бөлім: Тригонометриялық функциялар

Мектеп:

Күні: 08.11.2018

11-12 сабақ

Мұғалімнің аты-жөні:

Кәсіби даму мақсаты:

Сугралинова Б.А.: Проблемалық оқыту арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту

Сынып: 9 А, В,С, D

Қатысқандарсаны:

Қатыспағандарсаны:

Сабақтақырыбы:

Тригонометриялық функциялардың графиктері

 

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

9.2.4.5  және  функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды;

9.2.4.6 y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды;

9.2.4.7 у = af(bx-m)+n  (мұндағы f(x) тригонометриялық функциялар) түріндегі функциялардың графиктерін салады, сонымен қатарпрограммалық жасақтаманы қолдану арқылы;

Сабақмақсаттары

 және  функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды;

y=tgx және y=сtgx функцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды;

у = af(bx-m)+n  (мұндағы f(x) тригонометриялық функциялар) түріндегі функциялардың графиктерін салады, сонымен қатарпрограммалық жасақтаманы қолдану арқылы;

Бағалаукритерийлері

,,y=tgx және y=сtgxфункцияларының графиктерін салады және олардың қасиеттерін сипаттайды

Тілдікмақсаттар

Пәндік лексика мен терминология

радиан; бірлік шеңбер, тригонометриялық дөңгелек; бұру бұрышы; тригонометриялық функция; кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, секансі, косекансі, котангенсі; асимптоталар; функцияның тақтығы/жұптығы; максимум және минимум нүктелері; период; амплитуда;функцияның тақтығы/жұптығы; максимум және минимум нүктелері

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер

y = а sin x  графигі ордината осімен сығылады, егер …

y = acosxграфигінің ординатаосімен созылуы …

көбейткіш a<0болғандаy = asinx графигі …..симметриялы бейнеленеді;

y= sinbx функциясының графигі b>1 болғанда  ….

0<n<1 болғанда y = cosnxфункциясының графигіосі бойымен созылады.

Саралау түрі

күрделендіру, терендету, деңгейлі тапсырмалар

Құндылықтардыдарыту

Құрмет құндылығын бір-бірін тындау, түсіну, ой бөлісу арқылы; ынтымақтастық құндылығын жұппен жұмыс, топтық жұмыс арқылы; ал еңбек және шығармашылық құндылығын өздігімен жұмыс жасау, басқалардың жұмысын бағалау арқылы жүзеге асады

Жаһандықақпарат

 

Пәнаралықбайланыстар

Сызу, информатика

АКТ қолданудағдылары

Интербелсенді тақтаны қолдану, ноутбуктардықолдану

Бастапқыбілім

Функция», «аргумент» ұғымдарынбіледі.Функцияның графигін және оның қасиеттерін біледі. Геометрия курсынан сүйір бұрыштың тригонометриялық функцияларының анықтамаларын біледі.

 

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың басы

Біріншісабақ

Firstlesson

Орг.момент

5мин

Амандасу.ЖағымдыпсихологиялықахуалқалыптастыруТілекайту

Үй тапсырма тексеру

Жауабы: а) 0;   б)cos²α;                 а)  -2cosα;   б) sin²α  .

http://methmath.ru.91-224-23-226.listkom.ru/tbl_2.gif

Кері байланыс
1. үй тапсырмасын шешуде қандай қиындықтар болды?

2. Қандай тапсырмалар ең қиын болды?

 

 

 

 

Слайд 1

 

Сабақтың ортасы

Өткенді еске түсіру

10 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қайталау

Сын тұрғысынан ойлау техникасы «Қатені тап», and word problems, that requires not only understanding the words but working out the mistakes to enhance Higher Order Thinking

1)From a point on the ground 20m from the base of a tree, the angle of elevation to the top of the tree is 47°.  Calculate the height of the tree.

which it was a mistake?

2)An isosceles triangle has two equal sides of length 8cm and two equal angles of 50°.  calculate the height and the base of this triangle?

Бағалау критерийлері

Тригонометриялық функциялар анықтамасын біледі

Калькулятор мен дұрыс есептейді

 

Кері байланыс

Осы тапсырмада қайсысы сіздерге қиындық туғызды?

Неліктен?

Қай тапсырмада жауабы қате?

Сіздерде қандай жауап шықты?

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сын тұрғысынан ойлау техникасы «сәйкестіндіру»

Топтар бір-бірін тексереді. Сәйкестендіру дұрыс орындалдыма? What were the mistakes

 

Tақырыбына шығу

Транстілдік өқыту

3мин

Сабақтын тақырыбына шығу мақсатында   алдынғы сабақтарда танысқан терминдерді есімізге түсіреміз. Осы терминдер математикада қандай үғыммен тікелей байланысты?

Тақырыпқа шығу, мақсатты анықтау

English

Қазақ тілінде

Domain

Анықталу облысы

Range

Мәндер жиыны

Even

жүп

Odd

тақ

Axis of symmetry

Симметрия осі

Amplitude

амплитуда

Asymptote

асимптота

Coordinates

координата

Wavelength (period)

период

Слайд 4-5

True or False

3+2мин

Жауабы: TFF

why you chose the answer false?

Слайд 6-8

 

 

 

 

 

Тақырыпты ашу

10 минут

 

Бағалау критерийлері

тригонометриялық функциялардың анықталу облысы мен  мәндер жиынын анықтайды;

тригонометриялық функцияның периодтылығын анықтайды

функциялардың анықтамаларына сүйене отырып, тригонометриялық функциялардың графиктерін сызады

 

Керібайланыс:

- барлық берілген келтіру формулаларды дәлелдедікпе?

- топтық жұмысын орындағанда қандай қиыншылықтар туды?Неге?

 

Қорытынды

5 минут

 

Таратпа материал

Жұптық жұмыс

10 минут

Тақырыпты «қарапайымнан күрделіге» есептерін шешумен бекітіңіз. Сәйкестендірутапсырмасынжүргізуге де болады. (келтіруформуласынбасыпшығарып, бөліктергебөліңіз)

Жұппен жұмыс: 

 

Керібайланыс:

*      Не шықты?

*      Не шыққанжоқ?

*      Өзжұмыста не байқамайқалдыңдар?

*      Неге?

*      Өзнәтижесінқалайжақсартуғаболады?

Таратым

 

2 сабақ

 

Топтық жұмыс

20 мин

 

 

Жауптаринтербелсендітақтадакөрсетеледі

Бағалау критерийлері:

- келтіру формуларды дұрыс қолданады;

-есептерді дұрыс шығарады

 

Керібайланыс:

- қандай қиыншылыктар болды?

-қиыншылықтарды қалай шешуге болады?

Таратым

Жеке жұмыс

15 минут

 

Бағалау критерийлері:

- келтіру формуларды дұрыс қолданады;

-есептерді дұрыс шығарады

 

Керібайланыс:

- қандай қиыншылыктар болды?

-қиыншылықтарды қалай шешуге болады?

Тарапта материал

Ershova_Algebra-2BGeometriya_9_sbornik.

Сабақтың соңы

3  мин

Кері байланыс (3 минут):

“Синквейн” құрастыру

 

атауы

Зат есім-1

сипаттау

Сын есім-2

қимыл

Етістік-3

сезім

4 сөзден тұратын сөйлемше

Мәнісін қайталау

(синоним) 1 сөз

Үй жұмысы

Тригонометриялық функциялардың қасиетін білу

Карточкадағы есептерді аяқтау

 

Үй жұмысы

2 мин

Үй жұмысы

Тригонометриялық функциялардың қасиетін білу

 

 

Карточка

Ershova_Algebra-2BGeometriya_9_sbornik.

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалауоқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы


Топтасұрақтарқұрастыудаоқушыларәрдеңгейдесұрақтарқұрастырады.

Жұппен жұмыста қабілеті жоғары оқушы жұбына көмектеседі (Жұппен жұмыс орындаудың алдында қабілеттерін ескере отырып өзім жұпқа бөлемін).

Құрастырылған критерийлер бойынша бірін бірі, өздерін бағалайды. Сонымен қатар жетістік критерийі арқылы бағаланады.

Сабақ барысында жағымды психологиялық ахуал туғызу үшін тренинг өткізіледі.

Тапсырмалар жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

 

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

           

 

 

 

 


 

А бөлім: Тригонометриялық функциялар

А бөлім: Тригонометриялық функциялар

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

Топтар бір-бірін тексереді. Сәйкестендіру дұрыс орындалдыма?

Топтар бір-бірін тексереді. Сәйкестендіру дұрыс орындалдыма?

Неге? Қорытынды 5 минут

Неге? Қорытынды 5 минут

Тригонометриялық функциялардың қасиетін білу

Тригонометриялық функциялардың қасиетін білу
Скачать файл