Давид Сасунцкий

Давид Сасунцкий

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ.docx

Դասի թեման՝ Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ։

 

I դասաժամ

Դասի նպատակները՝ ա․Գիտելիքներ

Աշակերտը պետք է իմանա՝

 Հայաստան,Թուր Կեծակի, Սասունցի Դավիթ,Մսրա Մելիք, Քուռկիկ Ջալալի հատուկ անունների գրությունը

Ամբողջ,առաջին, անգամ,կենդանի, հարձակվում, միջից, արձան, ոչ ոք բառերի ուղղագրությունը

բ Կարողություններ և հմտություններ՝

Աշակերտը պետք է կարողանա՝

Որոշել առարկա ցույց տվող բառերին տրվող հարցերը

հասկանալով ընթերցել տեքստը,

վերարտադրել պատմվածքի բովանդակությունը

բնութագրել պատմվածքի հերոսներին

գրագետ խոսք կառուցել:

գ Արժեքային համակարգ`

Աշակերտը պետք է ՝

կդաստիարակվեն հայրենասիրական ոգով և կկարևորեն իրենց մասնակցության անհրաժեշտությունը,

կգիտակցեն իրենց տեղն ու դերը հասարակության մեջ և ընտանիքում,

կհարգեն մարդու իրավունքները ու հիմնարար ազատությունները,կլինեն մարդասեր, հանդուրժող,քաղաքակիրթ վերաբերմունք կդերսևորեն։

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2․Հին դասանյութի հարցում

Ստուգել տնային աշխատանքը

<<Փակ աչքերով >> բանաստեղծության ընթերցում

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Ֆիզկուլտ դադար

3․Նոր դասանյութի հաղորդում

ա․Խթանման փուլ

<<Կանխագուշակություն ըստ բառերի և բառակապակցությունների>>մեթոդի միջոցով աշակերտներին մղել կանխագուշակություններ անելու ընթերցվելիք բնագրի բովանդակության շուրջ։

Օգտագործել՝

Սասունցի Դավիթ

Մսրա Մելիք

Կռիվ , ամբողջ զորք, մի հսկա բառերն ու բառակապակցությունները։

Լսել կանխագուշակությունները

բԻմաստի ընկալման փուլ

Պարզել, թե աշակերտներն ինչ գիտեն Սասունցի Դավթի մասին։

Բնագրի ընթերցում։Համեմատություն աշակերտների արած կանխագուշակությունների հետ։

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գ․Կշռադատման փուլ

Վերարտադրել նկարը, համեմատել բնագրի հետ

Կատարել առ․2,3,4

Զրույց ծավալել հայրենասիրության, խիզախության մասին

Հանձնարարել տնային աշխատանք

Ամփոփ,անդրադարձ

 

II դասաժամ

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հարցում

Տնային աշխատանքի ստուգում

Դասի 1-ին մասի ընթերցում

Բառային աշխատանք

Տեքստային աշխատանք

Ֆիզկուլտ դադար

3Նոր դասի հաղորդում

աԽթանման փուլ

Լսել աշակերտների կարծիքները  բնագրի 2-րդ մասի բովանդակության շուրջ

բԻմաստի ընկալման փուլ

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Պատմել նկարները, համեմատել բնագրի հետ

Ընթերցած տեքստից առանձնաց-

նել հերոսներին և նրանց արարքնե-

րը բնութագրող բառերն ու արտա-

հայտությունները

Վեննի դիագրամ մեթոդի միջոցով համեմատել հերոսների

Սասունցի Դավիթ           Մսրա Մելիք

 

 

 

 

 


Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Հանձնարարել տնային աշխատանք

Անդրադարձ,ամոփոփում։

 

 

 

 

 


 

скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)