Математика
Оценка 4.6

Математика

Оценка 4.6
doc
математика
10.05.2020
Математика
матем.doc

 

 

  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

    IV ԴԱՍԱՐԱՆ

 

 

 

 

 

 

                               2017 – 2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

                    ԴԱՍՎԱՐ՝ ԿՄԱԴԱԹՅԱՆ

 

 

Դասարան՝-4-րդ

Առարկա՝-<<Մաթեմատիկա>>

Դասի թեման՝-<<Խմդիրների լուծում>>

Դասի կիրառվող մեթոդները և Հնարները՝

·    մտագրոհ

·    կարուսել

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ցուցադրական պարագաներ՝

սահիկահանդես, համակարգիչ,  ինքնակպչուն թղթեր,  գունավոր մատիտներ, դասագիրք

 

 

 

 

Դասի նպատակը

·       Սովորեցնել տարբերել պարզ և բաղադրյալ խնդիրներն։

·       Սովորեցնել թվերն ու մեծություններն օգտագործել կիրառական պարզագույն խնդիրներ լուծելիս։

·       Սովորեցնել ձևակերպել, մոդելավորել և լուծել խնդիրներ։

·       Սովորեցնել ճիշտ օգտագործել մաթեմատիկականլ եզուն։

·       Ձևավորել գիտելիներ և կարողություններ խնդրի և դրա լուծման մասին։

Կրթական հիմնական խնդիրներ

·       Կզարգանա հիշողությունը, տրամաբանական մտածողությունը, պարզ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակությունը։

·       Կկարողանան աշխատել խմբերով։

·       Կդաստիարակվի համագործակցելու կուլտուրա, կստեղծվի առողջ մրցակցություն։

·       Զարգացնել համեմատման, վերլուծության, վերացարկման կարողություններ։

·       Մեծացնել հետաքրքրությունը առարկայի նկատմամբ։

·       Ամրապնդել անցած նյութերը։

 

 

 

 

 

 

Դասի ընթացքը

1)       Դասը սկսվում է ուղերձով

       Սիրում ենք մենք թվերի աշխարհը անսահման,

       Սիրում ենք մենք խնդիրների անհայտները գտնել անհամար,

       Ո ՛չ մի անհայտ չի փրկվի մեր խելքից գիտունիկ։

2)      Տնային աշխատանքի ստուգում։

3)      Երեխաներ դուք սկսեցիք ուղերցով, իսկ ես կսկսեմ Լոմոնոսովի խոսքերով

—Մաթեմատիկան պետք է սիրել թեկուզ նրա համար, որ կարգի է բերում մեր միտքը։

                                                                                                                       ՄՎԼոմոնոսով

Դիտել սահիկ (1)

4)  Այո ՛, հաճախ են ասում, որ թվերն են կառավարում աշխարհը և մաթեմատիկայով մտածում են մյուս բոլոր գիտությունները։ Փորձենք մենք էլ զարգացնել և կատարելագործել մեր մտածողությունը և ակտիվ մասնակցել բանավոր հաշվին։

Բանավոր հաշիվ

·         I գումարելին 470,  II գումարելին 330։ Գտիր գումարը

·         Որ թիվը պետք է բազմապատկել 7 անգամ, որ ստացվի 350

·         Գտիր 24-ի և 2-ի արտադրյալը

·         45-ը քանի անգամ է մեծ 9-ից

·         45-ը քանիսով է մեծ 9-ից (36)

·         Գտիր 640 և 80 թվերի քանորդը (8)

·         Գտիր 450 և 30 թվերի տարբերությունը

5)     Գրում ենք մաթեմատիկական թելադրություն

·         Գտիր այն թիվը , որը պարունակում է 6 հազարյակ, 4 հարյուրյակ, 5 միավոր (6405)

·         Արտադրիչներից մեկը 10 է, մյուսը ՝ 80 արտադրյալը

·         Որ միանիշ թվերը բազմապատկենք , որ արտադրյալը լինի 81

·         1 օրը ներկայացրու ժամով

·         3կգ արտահայտիր գրամով

·         Գտիր 600 և 3 թվերի քանորդը

6)  կհամոզվենք։ Այսօրվա մեր դասի թեման խնդիրների լուծում է։ Մեզ այսօր  խնդիրներ կառաջարկի Գիտունիկը։ Լսենք նրան

·       Քաղաք ուղարկվեց 19-ը ավտոբուս

Աշխատիր հաշվել, ով իմ աչքի լույս,

Քանի ավտոբուս դեռ պիտի բերեն,

Որ նախորդի հետ 58 լինի: /19+39 =58/

·       Ձևարան բերվեց մի փաթեթ կտոր,

Որից ձևեցին 23 շոր ։

Որքան գործվածք էր փաթեթում եղել ,

Երբ երկու մետրից մի շոր էր կարվել։ /23×2=46/

               Դիտել սահիկ(2)

7)     Մեզ շրջապատող կյանքում ծագում են այնպիսի կենսական իրադրություններ, որոնք կապված են թվերի հետ և պահանջում են դրանցով կատարել թվաբանական գործողություններ՝ դա խնդիրն է։ Խնդիրը թարգմանված է պրոբլեմ բառից։

 

Դիտել սահիկ (3)

8)     Խնդիրը ինչ բաղադրիչներից է կազմված։

Ինչ է պայմանը

·       Պայմանը նշված թվերի և որոնելի թվերի եղած կապերն է։

             Ինչ է պահանջը

·       Դա առաջադրվող հարցն է։

             Դիտել սահիկ (4)

             Խնդիրը քանի տեսակ է լինում։

            Քերականության որ բաժնի հետ կարելի է համեմատել խնդրի տեսակները։

     Դիտել սահիկ(9)

9)     Խնդիրների լուծումներ սահիկահանդեսներով

Խնդիր 193

·       2 նուռ, 2 տանձ, 2 խնձոր =2000դր

2 նուռ, 2 տանձ, 1 խնձոր=1850դր

1 նուռ, 2 տանձ, 2 խնձոր =1350դր

1 նուռ =?դր

1 տանձ =?դր

1 խնձոր =?դր

               Լուծում՝

1)      2000 - 1850 = 150 (դր խնձոր)

2)      2000 – 1350 = 650 (դր նուռ)

3)      2 × 150 = 300

4)      1 × 650 = 650

5)      300 + 650 = 950

6)      1350 – 950 = 400

7)      400 ÷ 2 = 200 (դր տանձ)

                                                          Պատնուռ-650 դր, տանձ-200 դր, խնձոր-150 դր։

10)  Ինչպիսի երկրաչափական պատկերներ գիտենք

Թվարկենք

11)  Ինչպիսի մաթեմատիկական մեծություններ գիտենք

             Թվարկենք

12)  Երկարության չափման ինչ միավորներ գիտենք

             Թվարկենք

13)  Խաղ <<Որսորդներ>>

Դիտել սահիկ (6)

14)  Խնդիր  413

·       Ուղղանկյուն ասելով ինչ ենք հասկանում։

Ուղղանկյունը այնպիսի քառանկյուն է, որի բոլոր անկյունները ուղիղ են։

         p=288մ, AB=BC-14մմ=?մմ, AB=CD=?մմ           B                   F                 C                      

 

 

                                                                           A                  E                  D

Նախ գտնենք ավել կողմերի գումարը

14 + 14 = 28 (մմ)

288 – 28 = 260 (մմ)

Քառակուսու մասին ինչ գիտենք։

Քառակուսին այն ուղղէ, որի բոլոր կողմերը իրար հավասար են։

Քանի որ բոլոր կողմերը իրար հավասար են

260 ։ 4 = 65 (մմ լայն)

                                                                             Պատ՝․ 65 մմ լայն

15)  Խաղ << խանութ>>

      Դիտել սալիկ (7)

16)  Խնդիր 304

                  6 հ – 480 դր                                       480 ։ 6 = 80 (դր)    

                 8 հ - ? դր  

 


                80 × 8 = 640 (դր)                                 ( 480 : 6 ) × 8 = 640 (դր)   

                                                                                       Պատ՝․640 դր 

 

 

       Ֆիզկուլտ դադար

       Խմբերը առաջարկում են կատակ խնդիրներ։

Դիտել սահիկ  (9)

17)  Ինքնուրույն աշխատանք

 

       Գիտունիկներ                                                             Հանճարներ

Ուղղանկյան լայն34 սմ է ,                           Քառակուսու լայն․ 18 սմ է։ Գտիր

իսկ  երկ 64 սմ։ Գտիր                                      քառակուսու պարագիծը։

ուղղանկյան պարագիծը։

 


        Բանիմացներ                                                             Գիտակներ  

Ուղղանկյան լայն․ 14 մ է ,                           Աշոտը գնեց 6 կգ խնձոր և վճարեց 600 դր,

իսկ  երկ 15 սմ։ Գտիր                                    իսկ Արմանը  գնեց 2 կգ խնձոր ։ Ընդամենը

ուղղանկյան մակերեսը։                                  որքան գումար վճարեցին նրանք։

                          

                                          Ամփոփում  /Անդրադարձ/

·       Որոնք են խնդրի բաղադրիչները

·       Խնդիրները քանի տեսակ են լինում

 

                         Գնահատում

Աշակերտները գնահատվում են պարզաբանումով։

·       Ովքեր արագ ընկալեցին խնդիրը խմբային աշխատանքի ժամանակ, օգնեցին ընկերներին և սովորեցրին նրանց, լինել ավելի նախաձեռնող , ուղղորդեցին խմբի գործունեությանն ու ցուցաբերեցին ակտիվ մասնակցություն։

 

 

 

                         Տնային հանձնարարություն – 457 խնդիրը։

 


IV ԴԱՍԱՐԱՆ 2017 – 2018 ՈՒՍՏԱՐԻ ԴԱՍՎԱՐ՝ Կ ․ ՄԱԴԱԹՅԱՆ

IV ԴԱՍԱՐԱՆ 2017 – 2018 ՈՒՍՏԱՐԻ ԴԱՍՎԱՐ՝ Կ ․ ՄԱԴԱԹՅԱՆ

Դասարան՝-4-րդ Առարկա՝-<<Մաթեմատիկա>> Դասի թեման՝-<<Խմդիրների լուծում>> Դասի կիրառվող մեթոդները և Հնարները՝ · մտագրոհ · կարուսել Ցուցադրական պարագաներ՝ սահիկահանդես, համակարգիչ, ինքնակպչուն թղթեր, գունավոր մատիտներ, դասագիրք

Դասարան՝-4-րդ Առարկա՝-<<Մաթեմատիկա>> Դասի թեման՝-<<Խմդիրների լուծում>> Դասի կիրառվող մեթոդները և Հնարները՝ · մտագրոհ · կարուսել Ցուցադրական պարագաներ՝ սահիկահանդես, համակարգիչ, ինքնակպչուն թղթեր, գունավոր մատիտներ, դասագիրք

Դասի նպատակը · Սովորեցնել տարբերել պարզ և բաղադրյալ խնդիրներն։ · Սովորեցնել թվերն ու մեծություններն օգտագործել կիրառական պարզագույն խնդիրներ լուծելիս։ · Սովորեցնել ձևակերպել, մոդելավորել և լուծել…

Դասի նպատակը · Սովորեցնել տարբերել պարզ և բաղադրյալ խնդիրներն։ · Սովորեցնել թվերն ու մեծություններն օգտագործել կիրառական պարզագույն խնդիրներ լուծելիս։ · Սովորեցնել ձևակերպել, մոդելավորել և լուծել…

I գումարելին 470, II գումարելին 330։ Գտիր գումարը · Որ թիվը պետք է բազմապատկել 7 անգամ, որ ստացվի 350 · Գտիր 24-ի և 2-ի արտադրյալը…

I գումարելին 470, II գումարելին 330։ Գտիր գումարը · Որ թիվը պետք է բազմապատկել 7 անգամ, որ ստացվի 350 · Գտիր 24-ի և 2-ի արտադրյալը…

Երբ երկու մետրից մի շոր էր կարվել։ /23× 2= 46/ Դիտել սահիկ (2) 5) Մեզ շրջապատող կյանքում ծագում են այնպիսի կենսական իրադրություններ, որոնք կապված են…

Երբ երկու մետրից մի շոր էր կարվել։ /23× 2= 46/ Դիտել սահիկ (2) 5) Մեզ շրջապատող կյանքում ծագում են այնպիսի կենսական իրադրություններ, որոնք կապված են…

AB=BC-14մմ=?մմ, AB=CD=?մմ

AB=BC-14մմ=?մմ, AB=CD=?մմ

Ֆիզկուլտ դադար Խմբերը առաջարկում են կատակ խնդիրներ։ Դիտել սահիկ (9) 5) Ինքնուրույն աշխատանք Գիտունիկներ Հանճարներ Ուղղանկյան լայն ․ 34 սմ է , Քառակուսու լայն ․…

Ֆիզկուլտ դադար Խմբերը առաջարկում են կատակ խնդիրներ։ Դիտել սահիկ (9) 5) Ինքնուրույն աշխատանք Գիտունիկներ Հանճարներ Ուղղանկյան լայն ․ 34 սմ է , Քառակուսու լայն ․…
Скачать файл