Өндірістік күнделік
Оценка 5

Өндірістік күнделік

Оценка 5
Особые потребности
doc
технология
Взрослым
06.06.2018
Өндірістік күнделік
Электр-энергетика мамандығына арналған диплом алды тәжірибе күнделігі, жоғарғы және орта оқу орындарына арналған. Күнделікте әр күн сайынғы істелінген жұмыстар барысы баяндалған. істелген жұмыс нәтижесі тәжірибе бойынша бекітілген өндіріс басшысымен бекітіліледі. өндірістік орындарда өткізілген жұмыс нәтижелері іскерлікке, еңбекке баулуға, тәрбиелеуге жоғары нәтиже бередіДиплом алды практика күнделігі
Дневник Преддипломная.doc
Қазақ инновациялық гуманитарлық – заң университеті Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті  Информатика және математика кафедрасы ТӘЖІРИБЕ КҮНДЕЛІГІ  Диплом алды тәжірибе бойынша    (тәжірибенің аталуы) ГКП «ТЕПЛОКОМУНЭНЕРГО»      (тәжірибенің өту орны) Студент_ Жаппаров П. А_________ (Аты­жөні)                                                                                                                                  Топ _________________ Семей 2018 ж. Өндірістік тәжірибені өту туралы есеп қүнделігі  ______Жаппаров П. А___ студент  (Аты­жөні) № р/с Әр күн бойынша тәжірибе бағдарламасы бойынша орындалған (зерттелген) жұмыстардың атауы  1. Қауіпсіздік   техникасы   бойынша нұсқаулықтармен   танысу   және   қол қою 2. Логометрмен   автоматтық 3.   потенциометрді реттеу және қосу Электр монтаждаудың сұлбасын құру бойынша коммутациялық сұлбасы     4 Манометрлерді   тексеру. Өндірістік   бақылау   және көрсеткіштерді құжаттама толтыру Компрессордың жұмысын тексеру 5 6 7 8 9 Электр құралдарды жерлендіру Тарату   пунктеріндегі щиттерін тексеру Электрқозғалтқыштар желдеткіштердің   бөліктерін жөндеу Электр сымдарды тексеру   басқару   және механикалық 10 Щитпен пульттерді монтаждау 11 Үшфазалы әуе желілерін тексеру 12 Өлшеуіш жөндеу   трансформаторларды 13 Кабельдік   жұмыстарды   орнату Жерлендіру   процестерін   орнату құрылғыларына есептеу жүргізу және Тәжірибе бойынша жеке тапсырмаларды орындаудың Тәжірибе жетекшінің қолы мерзімдері басталуы 09.04.18 09.00 аяқталуы 09.04.18 16.00 10.04.18 09.00 11.04.18 09.00 12.04.18 09.00 13.04.18 09.00 14.04.18 09.00 16.04.18 09.00 17.04.18 09.00 18.04.18 09.00 19.04.18 09.00 20.04.18 09.00 21.04.18 09.00 23.04.18 09.00 10.04.18 16.00 11.04.18 16.00 12.04.18 16.00 13.04.18 16.00 14.04.18 16.00 16.04.18 16.00 17.04.18 16.00 18.04.18 16.00 19.04.18 16.00 20.04.18 16.00 21.04.18 16.00 23.04.18 16.00 оларды орындау 14 Щитпен пульттерді монтаждау 15 Кәсіпорындағы   істен   шыққан   электр шамдарын ауыстыру 16 Кәсіпорынның жүйесін тарату   автоматтандыру 17 Автоматтандырылған жүйелерді орнату.  Бу   қазандықтарының   жұмыс принципімен танысу    18 Жетек   жүйесін   таңдау,   қосалқы станцияларды   реттеу,  қосу,   ажырату, ажыратқыштардың жұмысын қадағалау   19 Жабдықтарды басқарудың аппаратураларын бағдарламалау және іске асыру   20 Құрылғы   сенімділігін   тексеру   және талдау.   Дабыл   сигналдарын   реттеу. Датчиктердің іс әрекет етуін бақылау, оларды күту жұмыстарымен танысу 21 Электротехникалық   талдамасы функционалдық міндеттерін тексеру және     жүйелердің олардың 22 Электржабдықтарын   жөнге   келтіру. Конвейердің   герконды   датчиктерін реттеу 23 Кәсіпорынның   электржабдықтары:   жұмыс   қағидалары; құрылымы; жабдықтардың   немесе   аспаптардың энергия тұтынуы 24 Электржабдықтарын немесе аспаптарды   орнатудағы   монтаждау жұмыстарының технологиясы;   25 Сымдар   қимасын таңдау; жабдықтарды   бу қазандықтарының жұмыс принципімен танысу   жөндеу,   24.04.18 09.00 25.04.18 09.00 27.04.18 09.00 28.04.18 09.00 30.04.18 09.00 02.05.18 09.00 03.05.18 09.00 04.05.18 09.00 05.05.18 09.00 08.05.18 09.00 10.05.18 09.00 11.05.18 09.00 24.04.18 16.00 25.04.18 16.00 27.04.18 16.00 28.04.18 16.00 30.04.18 16.00 02.05.18 16.00 03.05.18 16.00 04.05.18 16.00 05.05.18 16.00 08.05.18 16.00 10.05.18 16.00 11.05.18 16.00 26 Өндірістік жұмыс нәтижесін жинақтау 12.05.18 09.00 12.05.18 16.00 1.   Құрылымдардың   сипаттамасы,   жабдық,   технологиялық   үрдістер, өндірістік  автоматтандыру   және   озық   еңбек   әдістері  және   т.б. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Студенттің қолы ____________ «_12__» ______05_________2018 ___ж. ________________________________________________________ (тәжірибенің тікелей жетекшінің қолы) «_12__» ______05_________2018 ___ж.       2. Студент практиканты мадақтау және жазалау  ________________________________________________________________ _________________________________________________________________       3. Тәжірибе жетекшінің қорытындысы (кәсіпорын, өндіріс, мекеме  тарапынан). _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Тәжірибе жетекшінің қолы (кәсіпорын, өндіріс, мекеме тарапынан) ____________________________________________ «_12__» ______05_________2018 ___ж.

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік

Өндірістік күнделік
Скачать файл