Обчислення в Excel. Поняття формули
Оценка 4.6

Обчислення в Excel. Поняття формули

Оценка 4.6
docx
20.11.2021
Обчислення в Excel. Поняття формули
Л2-002806.docx

Обчислення в Excel. Поняття формули

Формула це вираз, за яким здійснюються обчислення.

Формули можна вводити в комірку або в рядок формул. Рядок формул можна розширити за допомогою кнопки з подвійними стрілками в правій частині рядка.

Формула може містити такі елементи:

-          функції;

-          посилання;

-          оператори;

-          константи.

Функцією називається стандартна, завчасно визначена формула, яка дає результат виконання в певному порядку певних дій над значеннями, що виступають в якості аргументів.

Посилання це звертання до комірок (використання адрес комірок у формулі). Оператором називається знак чи символ, який задає тип обчислення у виразі. Константою називається постійне значення, яке не потребує обчислення.

 


Введення формул

Існують різні способи введення формул. Якщо формула невелика та містить найпростіші операції, то її можна вводити безпосередньо з клавіатури. Для цього потрібно у комірці (або у рядку формул), ввести знак «=» та формулу, за якою буде обчислюватись результат. Наприклад, для того щоб обчислити значення виразу 3a+b-0,45, де a=67,87 і b=2,98, потрібно ввести вхідні дані у відповідні комірки (рис. 1), наприклад A2 та B2, а після цього в комірку, де буде результат (наприклад у комірку A4) достатньо ввести з клавіатури вираз =3*a2+b2-0,45. Після введення цього виразу потрібно натиснути клавішу Enter. У комірці A4 з’явиться результат обчислень: 206,14. Зверніть увагу, що байдуже які літери вводити в адреси комірок – великі чи малі, відіграє роль лише розкладка клавіатури, тобто літери, які вводяться в адреси комірок повинні бути латинськими.

Для обчислення значення цього ж виразу для інших вхідних даних достатньо ввести нові значення параметрів a та b у відповідних


 


Рис.1. Приклад створення формули


комірках. Результат розрахунків автоматично зміниться. При активізації комірки з результатом у рядку формул завжди можна побачити формулу, за якою проводиться обчислення. Цю формулу можна також побачити в режимі редагування комірки, натиснувши функціональну клавішу F2.


Інший спосіб введення формули полягає в тому, що адреси комірок, які беруть участь в обчисленнях, не вводяться з клавіатури. Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші. Цей спосіб зручний, якщо потрібно створити посилання на комірки, які знаходяться далеко одна від одної.

 

 

 


 

Обчислення в Excel. Поняття формули

Обчислення в Excel. Поняття формули

Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші

Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші
Скачать файл