Обучение на дому
Оценка 4.7

Обучение на дому

Оценка 4.7
Документация
docx
администрации
1 кл—9 кл
17.01.2020
Обучение на дому
ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ индивидуального бесплатного обучения на дому.
журнал посещаемости на дому.docx

«Зубовск орта мектебі» КММ

КГУ «Зубовская средняя школа»

 

 

 

 

 

 

Үйден жеке тегін оқытудың

ҮЛГЕРІМ ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ

индивидуального бесплатного обучения на дому

                                             1 «Б»

______________________________________

(сынып, тип / класс, тип)

 ______________Лямкина  Евангелина________

 (тегі, аты /фамилия, имя)

_____________2019-2020 учебный год_____

 (оқу жылы / учебный год)

 

 

 

Сынып жетекшісі: Кумашева Дина Алибековна

Классный руководитель: Кумашева Дина Алибековна

(ТАӘ толық / ФИО полностью)

 

 

Мазмұны

Оглавление

Оқу пәнінің атауы

Наименование учебного предмета

Беті

Стр

1

Сауат ашу

Обучение грамоте

 

 

 

2

Қазақ тілі

Казахский язык

 

 

 

3

Ағылшын тілі

Английский язык

 

 

4

Математика

Математика

 

 

5

Жаратылыстану

Естествознание

 

 

6

Оқушының оқу үлгерімін және тәртібін көрсететін жиынтық тізімдемесі

Сводная ведомость учета успеваемости и поведения учащегося

 

 

7

Оқушы туралы жалпы мәліметтер

Общие сведения об учащемся

 

 

8

Педагогтар туралы жалпы мәліметтер

Общие сведения о педагогах

 

 

9

Сабақ кестесі

 Расписание занятий

 

 

10

Сынып журналын жүргізу туралы ескертулер

Замечания о ведении классного журнала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің аты ______________ _____                  Мұғалімнің ТАӘ_________________

Наименование предмета ________________   ФИО учителя ___________________

Айы, күні Число, месяц

Сабақта не өтілді

Что пройдено на уроке

Үй тапсырмасы Домашнее задание

Мұғалім ескертпесі / Заметки учителя

подпись родителя (или законного представителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІН КӨРСЕТЕТІН ЖИЫНТЫҚ ТІЗІМДЕМЕСІ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ

 

 


Пәндердің аты Наименование предметов

 

 

оқу жылы

ның кезеңде

рі

периоды

 учебного года

 

 

Сауат ашу/Обучение грамоте

Қазақ тілі/Казахский язык

Ағылшын тілі/Английский язык

Математика

Жаратылыстану/Естествознание

Тәртібі /Поведение

Ынтасы /Прилежание

Мұғалімнің ескертулері Примечание учителя

1 тоқсан

 1 четверть

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тоқсан

2 четверть

 

 

 

 

 

 

 

 

3 тоқсан

3 четверть

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тоқсан

 4 четверть

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағасы

Итоговая оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ

Оқушының тегі, аты, әкесінің аты _________________________________________________________________

 Фамилия, имя, отчество учащегося _____________________________________________________________

Ауру диагнозы/ Диагноз заболевания ______________________________________________________________

 

 

Жеке іс қағазының №

 № Личного дела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп бойынша бұйрық №

№ приказа по школе (прибыл, выбыл)

Жынысы Пол

Туған жылы және айы

 Год и месяц рождения

Оқушының ЖСН ИИН учащегося

Мүгедектігі Инвалидность

Ұлты Национальность

Мектепке дейінгі мекемеде болуы (қаласы, қайда болды, атауы, болған ай саны, жылы)

Был ли в дошкольном учреждении (город, где посещал, название, количество посещенных месяцев, лет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ

Басқа мекемелерде қосымша сабақтар туралы мағлұматтар

Сведения о дополнительных занятиях в других учреждениях

Әке-шешесінің немесе оларды ауыстырушы адамның тегі, аты, әкесінің аты

 

Фамилия, имя, отчество отца, матери или лиц их заменяющих

Ата-анасының жұмыс орны, лауазымы, мекеменің мекен-жайы телефоны Должность, название, адрес учреждения, телефон, где работает указанное лицо

Жанұядағы 0 ден 18-ге дейнгі басқа балалар тұралы мағлұмат (Т.А., туған күні, мектеп №, сыныбы, басқа мекемелер: колледж, жоғары оқу орны және т.б.)

 Сведения о других детях в семье от 0 до 18 лет (Ф.И., дата рожд., № школы, класс, д\сад, название др.учебного заведения: колледж, вуз и пр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ

 

Педаготың ТАӘ /

ФИО педагога

Қызметі/ Делжность

Байланыс телефондары/ Контакты

Электрондық пошта/ электронная почта

Ескертулер/ Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ кестесінінің көшірмесі

 Выписка из расписания занятий

За период с ___________________________________ по __________________________

утвержденного Приказом от _____________________

 Продолжительность занятий ____________________

Апта күндері /

Дни недели

 

 

Уақыты

 Часы

 

Дүйсенбі / Понедельник

Сейсенбі / Вторник

Сәрсенбі/ Среда

Бейсенбі/ Четверг

Жұма/ пятница

1- сабақ 1 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – сабақ 2 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

3- сабақ 3 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сабақ

4 урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналдың жүргізілуі туралы ескертулер

 Замечания по ведению журнала

 


Күні, айы

 

 

 

                             Число

                        и месяц

 

Тексерушінің ескертулері мен ұсыныстары Замечания и предложения проверяющих

Орындалу белгілері

 

 

 

 

 

                 Отметка о

                     выполнении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйден жеке тегін оқытуға арналған үлгерім журналы

Үйден жеке тегін оқытуға арналған үлгерім журналы мектептің әдістемелік кеңесінде қаралды және талқыланды. Енгізілген түзетулерді ескере отырып, ____ жылдың «___» № _____ әдістемелік кеңес шешімімен осы құжатты _______оқу жылынан бастап қолдану ұсынылды.

 

 

 

 Журнал успеваемости для индивидуального бесплатного обучения на дому

 Журнал успеваемости для обучения на дому рассмотрен и обсужден на методическом совете школы.  С учетом внесенных изменений, решением методсовета № ____от «___» _______ ______г. рекомендовано внедрение данной документации с __________ учебного года

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Зубовск орта мектебі » КММ

Зубовск орта мектебі » КММ

Мазмұны Оглавление №

Мазмұны Оглавление №

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

Пәннің аты ______________ _____

ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІН

ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІ ЖӘНЕ ТӘРТІБІН

ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР /

ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР /

ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР /

ОҚУШЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР /

ПЕДАГОГТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ПЕДАГОГТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Сабақ кестесінінің көшірмесі

Сабақ кестесінінің көшірмесі

Обучение на дому

Обучение на дому

Журналдың жүргізілуі туралы ескертулер

Журналдың жүргізілуі туралы ескертулер

Енгізілген түзетулерді ескере отырып, ____ жылдың «___» № _____ әдістемелік кеңес шешімімен осы құжатты _______оқу жылынан бастап қолдану ұсынылды

Енгізілген түзетулерді ескере отырып, ____ жылдың «___» № _____ әдістемелік кеңес шешімімен осы құжатты _______оқу жылынан бастап қолдану ұсынылды
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.