ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ консультационный лист и программа
Оценка 4.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ консультационный лист и программа

Оценка 4.9
Документация +3
docx
биология +2
5 кл—7 кл
10.11.2022
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ  консультационный лист и программа
ТОНКОСТЬ
կիսամյակային հաշվետվություն.docx

 

 

 

 

2022-2023 ուսումնական տարվա մանկավարժ- հոգեբանի   /ուսուցչի օգնական/ հաշվետվություն

 

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿԱՐՄԵՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ

 

Մեթոդաբանություն՝ «Ինտելեկտուալ դիմանկար»

 

Ընդհանուր բնութագրեր.

 

Մեթոդաբանությունը ուղղված է ուսուցիչներին. Այն ուղղված է օգնելու համակարգել երեխաների մտավոր կարողությունների մասին սեփական պատկերացումները: Այն պարամետրերը, որոնցով իրականացվում է գնահատումը, որոշում են երեխայի հետ փոխգործակցության ընթացքում դիտարկվող մտածողության հիմնական մտավոր գործողությունները և բնութագրերը: Այս մեթոդը, ինչպես ուսուցիչների և ծնողների համար օժտվածության ախտորոշման բոլոր մեթոդները,  չի  բացառում  դասական հոգեախտորոշիչ մեթոդների կիրառման հնարավորությունը, այլ, ընդհակառակը, պետք է դիտարկել որպես հոգեբանի հետ ընդհանուր հոգեախտորոշիչ մեթոդների մի շարք բաղադրիչներից մեկը:

 

Ճանաչողական ոլորտ 1. Մտածողության ինքնատիպություն - նոր, անսպասելի գաղափարներ առաջ քաշելու ունակություն, որոնք տարբերվում են լայնորեն հայտնի, ընդհանուր ընդունված, բանալիից: Այն դրսևորվում է երեխայի մտածողության և վարքագծի մեջ, հասակակիցների և մեծահասակների հետ շփման մեջ, նրա գործունեության բոլոր տեսակների մեջ (հստակ արտահայտված է անկախ նկարների բնույթով և թեմաներով, պատմություններ գրելու, ձևավորելու և այլն):

 

2. Մտածողության ճկունություն - արագ և հեշտությամբ գտնելու,  նորովի   լուծելու, ասոցիատիվ կապեր հաստատելու և (մտածողության և վարքի մեջ) մի դասի երևույթներից մյուսը, հաճախ բովանդակությամբ հեռու, անցնելու կարողություն: Դրսեւորվելով խնդիրների լուծման այլընտրանքային տարբերակներ գտնելու ունակությամբ, արագ փոխում է խնդրի լուծման որոնման ուղղությունը։

 

3. Մտածողության արդյունավետությունը կամ սահունությունը սովորաբար դիտվում է որպես մեծ թվով գաղափարներ առաջացնելու կարողություն: Այն դրսևորվում է , կարող է գնահատվել տարբեր խնդիրների և գործունեության արտադրանքի (նախագծեր, գծագրեր, շարադրություններ և այլն) լուծման տարբերակների քանակով:

 

4. Վերլուծելու և սինթեզելու կարողություն: Վերլուծությունը տեղեկատվության գծային, հետևողական, տրամաբանորեն ճշգրիտ մշակումն է, որը ներառում է դրա տարրալուծումը բաղադրիչների: Սինթեզը, ընդհակառակը, դրա համաժամացումն է, միավորումը մեկ կառույցի մեջ։ Այս ունակությունը առավել հստակ դրսևորվում է տրամաբանական խնդիրների և խնդիրների լուծման մեջ և կարող է բացահայտվել գրեթե ցանկացած տեսակի երեխայի գործունեության մեջ:

 

5. Դասակարգում և դասակարգում - մտավոր գործընթացներ, որոնք որոշիչ նշանակություն ունեն նոր տեղեկատվության կառուցվածքի մեջ, որոնք ներառում են առանձին օբյեկտների միավորումը դասերի, խմբերի, կատեգորիաների: Այն դրսևորվում է, բացի հատուկ տրամաբանական առաջադրանքներից, տարբեր գործողություններում: 
 
6. Ուշադրության բարձր կենտրոնացումը. Այն սովորաբար արտահայտվում է հոգեկանի երկու հիմնական հատկանիշներով. առաջադրանքի մեջ ընկղմվածության բարձր աստիճան և ընտրված նպատակի հետ կապված տեղեկատվության ընկալման հաջող «կարգավորման» հնարավորությունը (նույնիսկ միջամտության առկայության դեպքում): Այն դրսևորվում է բարդ և համեմատաբար երկարաժամկետ գործունեության հակումով (մյուս բևեռը բնութագրվում է «ցածր անջատման շեմով», որն արտահայտվում է հոգնածությամբ, երկար ժամանակ մեկ բան անելու անկարողությամբ:

 

7. Հիշողությունը՝ փաստեր, իրադարձություններ, վերացական խորհրդանիշներ, տարբեր նշաններ հիշելու երեխայի կարողությունը՝ շնորհալիության ամենակարեւոր ցուցանիշն է։ Այնուամենայնիվ, պետք է նկատի ունենալ, որ ստեղծագործության մեջ առավելությունը նա չէ, ով ավելի շատ հիշողություն ունի, այլ նա, ով կարողանում է հիշողությունից արագ հանել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Հիշողության տարբեր տեսակների (երկարաժամկետ և կարճաժամկետ, իմաստային և մեխանիկական, փոխաբերական և խորհրդանշական և այլն) դրսևորումը հեշտ է հայտնաբերել երեխայի հետ շփվելու գործընթացում:

 

Անձի զարգացման ոլորտ

1. Կիրք առաջադրանքի բովանդակության նկատմամբ. Շատ հետազոտողներ այս հատկությունը համարում են շնորհալիության գլխավոր հատկանիշը։ Այնուհետև ակտիվությունը գործում է որպես կարողությունների զարգացման արդյունավետ միջոց, երբ այն խթանվում է ոչ թե պարտքի զգացումով, ոչ թե մրցանակ ստանալու, մրցույթում հաղթելու ցանկությամբ, այլ, առաջին հերթին, բովանդակության նկատմամբ հետաքրքրությամբ: Այն դրսևորվում է երեխայի գործունեության և վարքի մեջ: Գերիշխող մոտիվացիան կարելի է բացահայտել դիտարկման և զրույցի միջոցով:

2. Պերֆեկցիոնիզմը բնութագրվում է իրենց գործունեության ցանկացած արտադրանքը ամենաբարձր պահանջներին համապատասխանեցնելու ցանկությամբ: Մասնագետների կարծիքով՝ բարձր օժտված երեխաները չեն բավարարվում առանց իրենց աշխատանքում հնարավորինս բարձր մակարդակի հասնելու։ Այն դրսևորվում է տարբեր գործողություններով, որոնք արտահայտվում են անհատական ​​ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան պատրաստելու և վերափոխելու համառ ցանկությամբ:

 

3. Սոցիալական ինքնավարություն՝ մեծամասնության կարծիքին դիմակայելու կարողություն և ցանկություն։ Երեխայի մոտ, չնայած նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքին բնորոշ իմիտացիային, այս հատկությունը նույնպես առկա է և բնութագրում է Երեխաների ինքնավարության և անկախության աստիճանը` որակներ, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ մեծահասակ ստեղծագործողի համար: Դա արտահայտվում է սեփական տեսակետը պաշտպանելու պատրաստակամությամբ, նույնիսկ եթե այն հակադրվում է մեծամասնության կարծիքին, ոչ ավանդական, օրիգինալ կերպով գործելու և գործելու ցանկությամբ։
 
4. Առաջնորդությունը կոչվում է գերակայություն միջանձնային հարաբերություններում, մանկական խաղերում և համատեղ գործունեության մեջ, որը երեխային տալիս է որոշումների կայացման առաջին փորձը, ինչը շատ կարևոր է ցանկացած ստեղծագործական գործունեության մեջ։ Ոչ միշտ, բայց հաճախ ինտելեկտուալ գերազանցության արդյունք։ Երեխան պահպանում է ինքնավստահությունը այլ մարդկանց միջավայրում, հեշտությամբ շփվում է այլ երեխաների և մեծահասակների հետ. նախաձեռնություն է ցուցաբերում հասակակիցների հետ շփվելիս, պատասխանատվություն է կրում:

 

5. Մրցունակություն - փոխազդեցության մրցակցային ձևերի միտում: Հաղթանակների և հատկապես պարտությունների արդյունքում ձեռք բերված փորձը կարևոր գործոն է անհատականության զարգացման, բնավորության կոփման գործում։ Այն դրսևորվում է փոխգործակցության մրցակցային ձևեր պարունակող գործողություններին մասնակցելու միտումով կամ չցանկանալով:

6. Հետաքրքրությունների լայնություն. Երեխայի բազմազան և, միևնույն ժամանակ, համեմատաբար կայուն հետաքրքրությունները ոչ միայն նրա շնորհալիության վկայությունն են, այլ նաև կրթական աշխատանքի ցանկալի արդյունքը։ Բարձր օժտված մարդկանց մեջ այս որակի հիմքը մեծ հնարավորություններն ու ունիվերսալիզմն են: Հետաքրքրությունների լայնությունը բազմազան փորձի հիմքն է: Այն դրսևորվում է միմյանցից տարբերվող տարբեր գործունեությամբ զբաղվելու ցանկությամբ, ուժերը տարբեր ոլորտներում փորձելու ցանկությամբ։

7. Հումոր. Առանց աբսուրդները հայտնաբերելու, տարբեր իրավիճակներում ծիծաղելիը տեսնելու ունակության՝ անհնար է պատկերացնել ստեղծագործ մարդուն։ Այս ունակությունը դրսևորվում և ձևավորվում է մանկուց։ Դա օժտվածության վկայություն է և, միևնույն ժամանակ, հոգեբանական պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմ։ Հումորի դրսևորումները բազմակողմ են, ինչպես կյանքը, հեշտ է հայտնաբերել և՛ դրանց առկայությունը, և՛ բացակայությունը։

 

 

Գնահատման համար մենք օգտագործում ենք բևեռային կետերի մեթոդը: Երեխայի ներուժի յուրաքանչյուր հատկանիշ կգնահատվի հինգ բալանոց սանդղակով.

 

5 - անձի գնահատված սեփականությունը լավ զարգացած է, հստակ արտահայտված, հաճախ դրսևորվում է տարբեր տեսակի գործունեության և վարքագծի մեջ.

 

4 - գույքը նկատելիորեն արտահայտված է, բայց դրսևորվում է անհետևողականորեն, մինչդեռ հակառակ հատկությունը դրսևորվում է շատ հազվադեպ.

 

3 - անհատականության գնահատված և հակառակ հատկությունները վարքի և գործունեության մեջ հավասարակշռում են միմյանց.

 

2 - ավելի ընդգծված և ավելի հաճախ դրսևորվող անհատականության գիծ, ​​որը հակառակ է գնահատվողին.

1 - անհատականության գիծը, որը հակառակ է գնահատվողին, հստակ արտահայտված է և հաճախ դրսևորվում, այն ամրագրված է վարքի և գործունեության բոլոր տեսակների մեջ.

 

0 - այս որակը գնահատելու տեղեկատվություն չկա (ես չունեմ):

 

Արդյունքների մշակում.

 

Մուտքագրեք ձեր գնահատականները աղյուսակում: Արդյունքն ավելի օբյեկտիվ կլինի, եթե օգտագործեք փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդը, այսինքն՝ նշագրման մեջ ներգրավեք այս երեխաներին լավ ճանաչող այլ ուսուցիչների։ Տրված գնահատականները (կամ մի քանի ուսուցիչների գնահատումների արդյունքներից հաշվարկված միջին թվաբանական ցուցանիշները) կարելի է ներկայացնել գրաֆիկորեն։ Իդեալական արդյունքը երկու կանոնավոր յոթանկյուն է: Բայց իրական երեխան, օբյեկտիվ գնահատմամբ, սովորաբար ստանում է բարդ կոնֆիգուրացիայի աստղանիշ: Գրաֆիկը տեղեկատվությունը դարձնում է ավելի տեսողական, պատկերացում է տալիս այն ուղղությամբ, որով մենք պետք է աշխատենք հետագա:

Ուսանողի բնութագրերը ըստ Ա.Ի. Սավենկովի

 

 

Տեխնիկայի ընդհանուր բնութագրերը.

 

Առաջարկվող մեթոդաբանությունը ստեղծվել է, որպեսզի օգնի ուսուցչին համակարգել իր սեփական պատկերացումները երեխայի զարգացման տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ: Ուսուցչի այս գնահատման արդյունքը անվերապահ հետաքրքրություն է ներկայացնում ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ աշակերտի ծնողների համար:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սովորող_Վարդան Կարապետյան

Ամսաթիվ՝18.04.2022-1.09.2023-ից

Նպատակ՝ ինքնավերլուծություն կատարելու, ինքնաճանաչողություն, ինքնավստահություն   ձեռք   բերելու,   ինքնակառավարման   զգացման  բարձրացում    

/ հույզեր և զգացմունքներ /:

Ուսուցչի օգնական-

Հոգեբան՝_Կարմեն Վարդանյան

 

Կրթական, մոտիվացիոն, ստեղծագործական և առաջնորդական բնութագրեր:

 

Հրահանգներ. Խնդրում ենք նկարագրել աշակերտի բնորոշ վարքը՝ յուրաքանչյուր տողի դատարկ տարածության մեջ դնելով «այո» կամ «ոչ»:

 

Վերապատրաստման բնութագրերը.

 

1. Ունի անսովոր մեծ բառապաշար: / հաղորդակցում և շփում, խոսքի կուլտուրա /

2. Տիրապետում է մեծ քանակությամբ տեղեկատվության եւ ազատ խոսում տարբեր թեմաներով: / ինտելեկտուալ հավակնություններ /

3. Հասկանում է մարդկանց ու իրերի գործողությունների իմաստն ու պատճառները:

/ ճանաչողական գործունեություն, ռապորտիկ շփման մշակույթ /

4. Կենդանի դիտորդ է. «Ավելին է տեսնում» կամ «ավելի շատ է վերցնում» պատմությունից, ֆիլմից կամ գործունեությունից, քան մյուսները: / IQ, /

5. Մուտք գործեց այս դասարան՝ ավելի շատ կարդալու ունակությամբ, քան պահանջվում է այս դասում: / Ճանաչողական հետաքրքրություններ /

6. Ցույց տվեց թվաբանության արագ ըմբռնում: / IQ – հատուկ մաթեմատիկական ընդունակություններ /

1. Համառ՝ խնդրի լուծման որոնման մեջ։ / Բնավորություն /

2. Հեշտությամբ շեղվում է ձանձրալի աշխատանքի կամ  գործունեության ժամանակ:

/ Ուսման մոտիվացիա /

3. Սովորաբար ընդհատում է ուրիշներին։ / Ակտիվություն, շարժուն է՝ լաբիլություն, իներտ է, էքստրավերտ /

4. Ջանք է գործադրում գործողությունն ավարտին հասցնելու համար: / ՈՒսման մոտիվացիա, խառնվածք, հետաքրքրասիրություն, նպատակասլացություն, աշխատասիրություն /

5. Ուսուցիչների կողմից նվազագույն ուղղորդման կարիք ունի: / Ըստ հոգեմտավոր կարիքի /

6. Համառ է իր կարծիքը պաշտպանելիս։

7. Զգայուն է ուրիշների կարծիքների նկատմամբ։ / Զգայունակություն, հուզականություն, հնարավոր խաթարում /

8. Անտարբեր չլինելով ճիշտի ու սխալի, լավի ու վատի, արդարության հանդեպ, կարող է դատապարտել մարդկանց, իրադարձություններին, իրերին։ / Քննադատա- կան մտածողություն և վերլուծություն կատարելու ունակություն /

9. Հակված է ազդելու ուրիշների վրա; հաճախ առաջնորդում է ուրիշներին; կարող է առաջնորդ լինել: / Լիդեր է, առաջնորդական հատկանիշներ և բնավորություն /

Ստեղծագործական առանձնահատկություններ.

1. Հետաքրքրասեր և միայն հետաքրքրասեր, շատ հարցեր է տալիս (ոչ միայն իրական թեմաներով):

2. Հետաքրքրություն է ցուցաբերում ինտելեկտուալ խաղերի, ֆանտազիաների նկատմամբ (հետաքրքիր է, թե ինչ կլիներ, եթե ...):

3. Հաճախ անսովոր պատասխաններ է առաջարկում, երեւակայական պատմություններ է պատմում, հակված չափազանցությունների:

4. Ոգեւորությամբ ձգտում է ուրիշներին պատմել հայտնագործությունների մասին (ձայնը հուզված):

5. Ցույց է տալիս հումորի բուռն զգացում և հումոր է տեսնում այն ​​իրավիճակներում, որոնք ուրիշներին հումորային չեն թվում, հաճույք է ստանում բառախաղերից (խաղում բառերի հետ):

6. Հակված չէ հավատքի վերաբերյալ «պաշտոնական որոշում» ընդունել առանց քննադատական ​​քննության. կարող է պահանջել փաստարկներ և ապացույցներ

 

7. Թվում է, թե հուզված չէ, երբ նորմալ կարգը խախտվում է:

 Առաջնորդի բնութագրերը.

1. Պատասխանատվություն է վերցնում։

2. Նրան սիրում են դասընկերները։

3. Առաջնորդ մի քանի գործունեության մեջ.

 

Արդյունքների մշակում. Գործնական աշխատանքի համար ոչ մի հավելյալ վերամշակում չի պահանջվում այն, ինչ արդեն արել եք։ Արդյունքները, ինչպես ասում են, ակնհայտ են. Եթե ​​դուք կատարում եք հետազոտական ​​աշխատանք մեկ կամ մի քանի դասարաններում, ապա, կախված հետազոտության նպատակներից, կարող է անհրաժեշտ լինել այն ընդհանրացնել և նույնիսկ մաթեմատիկորեն մշակել, բայց սա արդեն հատուկ աշխատանք է:

 

Ձեր լրացրած այս բնութագիրը շատ բան կպատմի երեխայի մասին, ինչը, անշուշտ, կօգնի մյուս ուսուցիչներին, օրինակ, երբ երեխան տարրական դպրոցից տեղափոխվում է միջին դպրոց կամ հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց: Այս տեղեկատվությունը զերծ չէ ադմինիստրատորների համար (տնօրեններ, գլխավոր ուսուցիչներ, մեթոդիստներ և այլն):

 

 

 

ԶԵԿՈՒՑՈՂ՝  ԿԱՐՄԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ

8-9 տարեկան երեխայի առանձնահատկությունն այն է, երբ նա սիրում է լսել և տեսնել զգալով, զգալ ապրումակցելով և ներթափանց լինելով պատկերների վառ աշխարհի մեջ՝ նա սիրում է ստեղծել, նկարել, երևակայել և անվերջ զրուցել այդ պատկերների հետ, կարծես հերոսն ինքն է, կարծես հենց ինքն է պատկերը, և ընդօրինակելն այնքան դյուրին է ստացվում, ինչպես մոմը կհալվի և լույս կճառագի՝ լուսավորելով շուրջդ: Եվ փոքրիկի սիրտը կտաքանա: Ընթերցանության մեջ պետք է մաքրությունը երևա, իսկ դա առաջին հերթին ծնողների կրթության բարոյագիտական նկատառումն է, երբ փոքրիկն ընթերցում է, լսելը նրան, իսկ նա ճիշտ կարծես արտատպում է պատկերը հոգու՝ աշխատեցնելով երևակայությունը, փոքրիկ ստեղծագործ գիտունիկի պես հնչեցնում ամեն տառ, բառ եվ նախադասություն՝ ձգտելով այնքա՜ն մաքուր խոսել  և  արտասանել,  հիշել մայրիկի նկատառումները:

  Մեծ մանկավարժն է ասում. ՛՛ Ինչպես որ ջրի կաթիլի մեջ են արտացոլվում արևի ճառագայթները, այնպես էլ երեխաների մեջ արտացոլվում են հայրիկի և մայրիկի բարոյական մաքրությունը ՛՛:                               

Այո՛, յուրաքանչյուր աշխատանքում մաքրությունը պետք է զուլալվի եվ երեվա:

Դպրոցի և ծնողների խնդիրն է՝ ապահովել երեխայի երջանկությունը: Իսկ այդ երջանկությունը  <<մաքրության>> մեջ է՝ և՛ կիրթ արտահայտվելու իմացության՝ հաղորդակցվելիս՝ շփման բարձր մշակույթ ցուցաբերելով, և՛ հումանիզմի՝ մարդկային արժանավայել բնավորություն ձևավորելիս ու դրսևորելիս: Հարգանքի և նվիրումի, հայրենասիրության և աշխատասիրության, ծնողասիրության և ընկերասիրության:

     Դասալսում ՝  << Ինչու՞ է երկինքը ծիածան կապել >>

1.      Համոզվել արդյո՞ք երեխան ճանաչում է և գիտի օրվա ընթացակարգը:

2.      Ինչպե՞ս է զարգացած երեխայի աշխարհընկալումը:

3.      Ծանո՞թ է բնության երևույթներին, ինչպիսի՞ հույզեր և զգացմունքներ են ծնվում նրա հոգում, երբ ծանոթանում է դասին: Որո՞նք են իր սիրելի տարվա եղանակները:

4.      Ինչի՞ է նմանեցնում Արևին:

5.      Թվի ծիածանի գույները:

6.      Գնահատի այն աշխատանքը, որին այցելելու է շտապում սերմնահատիկը օգնելու համար և նրանում թաքնված ծիլը՝ բույսը:

7.      Հասկանան ընկերասիրության իմաստը, ինչպես որ ծիլն է, նրա ընկերը՝ Արևը, Ծիածանը: Պահպանել ընկերությունը, չէ՞ որ այն թանկ է:

8.      Նոր բառեր և բառակապակցություններ: Երեխան սովորի և յուրացնի դասի նոր բառերը՝ զարգացնելով բառաշարը:

9.      Կարողանա խոսել, արտահայտել և պատմել ընթերցածը, կատարել համեմատություններ, ամփոփել դասը, տալ նոր վերնագիր կամ նորովի ավարտ:

10.  Քառաբաժան մեթոդ / ի՞նչ եմ տեսնում, ի՞նչ իմաստ է թաքնված դասում, հասկացա, ի՞նչ մեղեդի լսեցի, ի՞նչ զգացի /

11.  ԳՈՒՍ / Գիտեմ, ուզում եմ իմանալ և սովորեցի /

12.  Ամփոփում և գնահատում

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

 

Զրույց ընտանիքի՝ ծնողների հետ:

Դիտում՝ ուսումնասիրում ենք երեխայի վարքագծային / խառնվածքային / առանձնա-հատկությունները սոցիալական-կրթական միջավայրում՝ դպրոց:

Փաստաթղթերի վերլուծություն / հիվանդության պատմություն, եթե առկա է եղել որևէ սոմատիկ հիվանդություն, ըստ այդմ՝ հոգեբանական տրավմա և այլն/ ինչպես նաև ադապտացիայի խնդիր սոց. միջավայրում /, ֆիզիկական անլիարժեքություն, թերարժեքության բարդույթ, նևրոզներ, նևրասթենիա, ՛՛թերուս՛՛- թերզարգացած փսիխոսոմատիկա:

Եթե դպրոցում, որոշակի տարիքային պերիոդում ձեռք է բերել սոցիալական խաթարում, շփման և հաղորդակցման խնդիր, վերաբերմունքի փոփոխություն դեպի ուսումը,  և ուսման մոտիվացիան տուժել է՝ / հատկապես նախկին գնահատականների և առկա թվանշանների համեմատություն /, փոխվել են ուսման նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորման նախադրյալները, ապա աշխատանք տանել հետևյալ ուղղությամբ. Հոգեբանամանկավարժական վերլուծություն, հետևողական ուսումնական աշխատանք, ուսուցչի անհատական՝ հատու՛կ վերաբերմունքի նախապայման՝ մանկավարժական կոմպոտենտ մոտեցմամբ, հոգեշտկողական աշխատանք:

 

Կենսագրական մեթոդներ

Եթե առկա է…

1.Էկոքարտ / անհրաժեշտության դեպքում՝ ընտանեկան սոցիոգրամմա /

2.Սոցիալական կապի քարտ / եթե առկա է /

3.Ժամանակային օրակարգի վերլուծություն

4.Գենոգրամմա

 

Ավանդական մեթոդներ

 

 

1.ԴԻՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

2. ԶՐՈՒՅՑԻ ՄԵԹՈԴ

3.ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴ

4.ԱՆԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ 

5.ՊՐՈՅԵԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴ / ՆԿԱՐԵԼ ՝ << Տուն, ծառ, մարդ  >>, << Իմ  դպրոցը  և դասարանը >> , << Ինքնանկար>>, <<Իմ  ընտանիքը>> /

 

 

 

      Հեքիաթասաց՝

ԴԵՐԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐ՝ ըստ պատմվածքի

 

       ԿԱՊԿՈՒ ԵՐԵԽԱՆԵՐ

1.    ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱ

2.    ԱՎԱԶԱԹԵՐԱՊԻԱ

3.    ԱՐՏԹԵՐԱՊԻԱ

4.    ԵՐԱԺՇՏԱԹԵՐԱՊԻԱ

 

 

 

 

 

 

ԿՆՀ  ԴԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄՏԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

Դիտարկում ենք այն փաստը, երբ կենտրոնական նյարդային համակարգի առողջությունը նպաստում է հոգեմտավոր զարգացմանը, խաթարումը պատճառ է դառնում մի շարք անոմալիանների և հատկապես մտավոր տարիքի որոշիչ զարգացմանը: Եթե ըստ հոգեբանական հետազոտության և մանկավարժական ուսումնասիրության արդյունքների  բացահայտում ենք երեխայի մոտ մտավոր թերհասունություն, ապա ստացված տվյալները գլխավորապես ուղղորդում են մտածելու այլ խաթարումների մասին ևս: Օրինակ՝ երեխայի մոտ թերհասությունը կապված է խոսքային կենտրոնների խաթարման հետ՝ Վերնիկե աֆազիա / խոսքի ընկալման և հասկացման դժվարություն /  կամ Բրոկայի-աֆազիա / Խոսքի արտաբերման դժվարություն /: Մեծ նշանակություն ունի երեխայի նյարդաթելային առողջությունը, եթե խաթարված են նյարդաթելերը, կարող է խաթարվել պարզ ռեֆլեքսային արտացոլումը, զգայական - սենսորային ընկալումը, կարծես կտրվում է SPR կապը`ստիմուլ-գիտակցություն-ռեակցիա շղթան:

 

Պահպանել հոգեբանական էթիկա

Դպրոցում աշխատանքը պահանջում է ՝

 

1.      Խստագույս պահպանել բարոյահոգեբանական և բժշկական էթիկա

2.      Ցուցաբերել անհատական մոտեցում

3.      Ուղորդվել չվնասելու սկզբունքով

4.      Մեթոդաբանության ճիշտ ընտրությամբ

5.      Համապատասխանության սկզբունքով

6.      Լսելու և հասկանալու տեխնիկա

7.      Փոխհասկացման, ռապորտիկ շփման ունակություն

8.      Նորմերի, կանոնների և կրթության  / իրավունքի / առաջնահերթության գնահատում

9.      Տարիքային հոգեբանության սկզբունքների իմացություն / և գենետիկայի նկատառում /

10.  Ընտանեկան հոգեբանության ուսումնասիրության մշակույթ

11.  Սոցիալիզացիայի հարթության ուսումնասիրություն

12.   Հոգեբանական անամնեզ և առողջության գնահատում

 

 

 

Հասկանալով զգայական ինտեգրումը և ձեր երեխայի

զգայական համակարգը

 

               Զգայական համակարգը դժվար է հասկանալ, քանի որ դուք չեք կարող տեսնել այն. դա մեր նյարդային համակարգի մի մասն է: Զգայական ինտեգրումը մեր տարբեր զգայական համակարգերի բոլոր ներածությունների մեկնաբանությունն է, ներառյալ լսողական, հպում, բանավոր, պրոպրիոընկալում, հոտ, վեստիբուլյար և տեսողություն: Այսպիսով, նախ եկեք հասկանանք մեր բոլոր տարբեր զգայարանների տարբերությունները:

 

Լսողական

 

Լսողական մշակումը լսվող ձայնը մեկնաբանելու ունակությունն էԵրեխան կարող է ունենալ  նորմալ  լսողություն, բայց  դժվարություններ  ունենա լսողության մշակման հետ :                          

Մեր  լսողական համակարգը մշակում,  կազմակերպում  է  տեղեկատվությունը,  որը 

Մեզ հնարավորություն է տալիս տարբերակել  հնչյունները ,  հիշել այն, ինչ լսում ենք և  զարգացնել լեզվական, հաղորդակցման և գրագիտության հմտությունները:

 

Հպում

 

Շոշափման զգացումը մշակելը թույլ է տալիս մաշկի միջոցով մեկնաբանել տեղե-կատվությունը ճնշմանթրթռումներիշարժմանջերմաստիճանի և ցավի մասին

Հպման համակարգը  պաշտպանում  է  մեր  մարմինը  և  հնարավորություն  է  տալիս տարբերակել սպառնացող և ոչ սպառնացող գրգռիչներըԱյն  ազդում է մեր մարմնի իրազեկմանշարժիչ պլանավորման և հուզական անվտանգության զարգացման վրա:

 

 

 

Բանավոր / համ /

 

Բերանի զգայական մշակումը մեզ թույլ է  տալիս  մեկնաբանել տեղեկատվությունը    մաշկից, բերանի ներսից և շրջակայքիցիսկ լեզուն մշակել հպումը և համըԲերանի

 զգայական համակարգը տեղեկատվություն է տալիս հյուսվածքի, համի , ճնշման , թրտռանքի, շարժման, ջերմաստճանի և ցավի  մասին ՝ վնասակար և անվտանգ նյու-թերը տարբերելու համար:  Այն նաև օգնում է մեզ զարգացնել  բանավոր  շարժիչ  հսկողությունորն անհրաժեշտ է ուտելու, խմելու, խոսելու և սոցիալական հմտություններ զարգացնելու համար:

 

Հոտը

 

Հոտառությունը  կապված  է մեր  բանավոր  զգայարանի  հետ, բայց  կոնկրետ տեղեկատվություն է տալիս  հոտի  մասինԱյն օգնում է մեզ տարբերակել բույրերը և որոշել  վնասակար  կամ  անվտանգ  բույրըհաճելի  կամ տհաճ բույրը:

Բույրերը  կարող  են  նաև  զգոնացնել կամ հանգստացնել մեր մարմինը:

 

Պրոպրոռեցեպտիվ  Proprioception

 

Proprioception այն զգացումն էորը մեզ ասում էթե որտեղ է գտնվում մեր մարմինը տարածության մեջԴա  այն համակարգն է,որը մեզ ասում էթեորտեղ են    գտնվում մեր ձեռքերըոտքերը և վերջույթները՝ առանց դրանց նայելու

Երբ մենք  կատարում ենք գործողություն, այն տեղեկատվություն է տալիս ուղեղին՝ ասելով, թե ինչպես հարմարեցնել մեր մարմինը: Օրինակ, ինչ ուժ է անհրաժեշտ, որպեսզի ինչ-որ բան վերցնի առանց տրորելու, կամ ինչ անկյան տակ և ինչ դժվար է նետել գնդակը:

 

 

 

 

Վեստիբուլյար

 

Vestibular  Processing   գլխի   դիրքիշարժմանուղղության  փոփոխության  և  ընդհա-նուր  հավասարակշռության  մասին տեղեկատվությունը   մեկնաբանելու   ունակութ-յուն էՎեստիբուլյար   համակարգը  ամենակարևոր  զգայարաններից  մեկն  էբայց 

շատերին անծանոթ էԱյն հայտնաբերում է շարժումը և արձագանքում ձգողականու-թյանըԱյն տեղեկատվություն  է  ստանում  պարանոցիցաչքերից և մարմնից այն      մասինթե որքան արագ կամ դանդաղ ենք  մենք  շարժվում և մեր հավասարակշռու-թյունը

Վեստիբուլյար համակարգը թույլ է տալիս համակարգել մեր մարմինը աչքերի և գլխի շարժումներով,   զարգացնել  և  պահպանել նորմալ մկանային տոնուսը, համակար-գել մարմնի  երկու կողմերը միասին, պահպանել մարմնի կեցվածքը և կարգավորել զգոնության մակարդակը:

 

 

Vision  տեսողական-վիզուալ

Visual processing

Տեսողական մշակումը տեսանելի տեղեկատվությունը մեկնաբանելու  ունակությունն է՝ անկախ նորմալ կամ շտկված տեսողությունից: Տեսողական մշակումը հայտնաբերում է տեսողական պատկերները կոնտրաստի, գույնի և շարժման առումով: Տեսողական մշակման  համակարգը օգնում է  տարբերակել և չափել օբյեկտների ձևերի, չափերի և դիրքերի նմանություններն ու տարբերությունները և հիշել այն, ինչ տեսնում ենք:  Տեսողական համակարգը կարևոր է  ձեռաչափի համակարգման , տեսողական հիշողության և գրագիտության հմտությունները զարգացնելու համար:
 

2022-2023 ուսումնական տարվա մանկավարժ- հոգեբանի /ուսուցչի օգնական/ հաշվետվություն ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿԱՐՄԵՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ

2022-2023 ուսումնական տարվա մանկավարժ- հոգեբանի /ուսուցչի օգնական/ հաշվետվություն ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿԱՐՄԵՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ Մեթոդաբանություն ՝ « Ինտելեկտուալ դիմանկար » Ընդհանուր բնութագրեր . Մեթոդաբանությունը ուղղված է ուսուցիչներին . Այն ուղղված է օգնելու համակարգել երեխաների մտավոր կարողությունների մասին սեփական…

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ Մեթոդաբանություն ՝ « Ինտելեկտուալ դիմանկար » Ընդհանուր բնութագրեր . Մեթոդաբանությունը ուղղված է ուսուցիչներին . Այն ուղղված է օգնելու համակարգել երեխաների մտավոր կարողությունների մասին սեփական…

3. Մտածողության արդյունավետությունը կամ սահունությունը սովորաբար դիտվում է որպես մեծ թվով գաղափարներ առաջացնելու կարողություն : Այն դրսևորվում է , կարող է գնահատվել տարբեր խնդիրների և…

3. Մտածողության արդյունավետությունը կամ սահունությունը սովորաբար դիտվում է որպես մեծ թվով գաղափարներ առաջացնելու կարողություն : Այն դրսևորվում է , կարող է գնահատվել տարբեր խնդիրների և…

ցուցանիշն է։ Այնուամենայնիվ , պետք է նկատի ունենալ , որ ստեղծագործության մեջ առավելությունը նա չէ , ով ավելի շատ հիշողություն ունի , այլ նա ,…

ցուցանիշն է։ Այնուամենայնիվ , պետք է նկատի ունենալ , որ ստեղծագործության մեջ առավելությունը նա չէ , ով ավելի շատ հիշողություն ունի , այլ նա ,…

մեծամասնության կարծիքին , ոչ ավանդական , օրիգինալ կերպով գործելու և գործելու ցանկությամբ ։ 4. Առաջնորդությունը կոչվում է գերակայություն միջանձնային հարաբերություններում , մանկական խաղերում և համատեղ…

մեծամասնության կարծիքին , ոչ ավանդական , օրիգինալ կերպով գործելու և գործելու ցանկությամբ ։ 4. Առաջնորդությունը կոչվում է գերակայություն միջանձնային հարաբերություններում , մանկական խաղերում և համատեղ…

Գնահատման համար մենք օգտագործում ենք բևեռային կետերի մեթոդը : Երեխայի ներուժի յուրաքանչյուր հատկանիշ կգնահատվի հինգ բալանոց սանդղակով . 5 - անձի գնահատված սեփականությունը լավ զարգացած…

Գնահատման համար մենք օգտագործում ենք բևեռային կետերի մեթոդը : Երեխայի ներուժի յուրաքանչյուր հատկանիշ կգնահատվի հինգ բալանոց սանդղակով . 5 - անձի գնահատված սեփականությունը լավ զարգացած…

երեխան , օբյեկտիվ գնահատմամբ , սովորաբար ստանում է բարդ կոնֆիգուրացիայի աստղանիշ : Գրաֆիկը տեղեկատվությունը դարձնում է ավելի տեսողական , պատկերացում է տալիս այն ուղղությամբ ,…

երեխան , օբյեկտիվ գնահատմամբ , սովորաբար ստանում է բարդ կոնֆիգուրացիայի աստղանիշ : Գրաֆիկը տեղեկատվությունը դարձնում է ավելի տեսողական , պատկերացում է տալիս այն ուղղությամբ ,…

IQ, / 5. Մուտք գործեց այս դասարան՝ ավելի շատ կարդալու ունակությամբ , քան պահանջվում է այս դասում : / Ճանաչողական հետաքրքրություններ / 6

IQ, / 5. Մուտք գործեց այս դասարան՝ ավելի շատ կարդալու ունակությամբ , քան պահանջվում է այս դասում : / Ճանաչողական հետաքրքրություններ / 6

3. Սովորաբար ընդհատում է ուրիշներին։ / Ակտիվություն, շարժուն է՝ լաբիլություն, իներտ է, էքստրավերտ / 4. Ջանք է գործադրում գործողությունն ավարտին հասցնելու համար : / ՈՒսման…

3. Սովորաբար ընդհատում է ուրիշներին։ / Ակտիվություն, շարժուն է՝ լաբիլություն, իներտ է, էքստրավերտ / 4. Ջանք է գործադրում գործողությունն ավարտին հասցնելու համար : / ՈՒսման…

7. Թվում է , թե հուզված չէ , երբ նորմալ կարգը խախտվում է : Առաջնորդի բնութագրերը . 1. Պատասխանատվություն է վերցնում։ 2. Նրան սիրում են…

7. Թվում է , թե հուզված չէ , երբ նորմալ կարգը խախտվում է : Առաջնորդի բնութագրերը . 1. Պատասխանատվություն է վերցնում։ 2. Նրան սիրում են…

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ 8-9 տարեկան երեխայի առանձնահատկությունն այն է, երբ նա սիրում է լսել և տեսնել զգալով, զգալ ապրումակցելով և ներթափանց լինելով պատկերների վառ աշխարհի…

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ 8-9 տարեկան երեխայի առանձնահատկությունն այն է, երբ նա սիրում է լսել և տեսնել զգալով, զգալ ապրումակցելով և ներթափանց լինելով պատկերների վառ աշխարհի…

1. Կարողանա խոսել, արտահայտել և պատմել ընթերցածը, կատարել համեմատություններ, ամփոփել դասը, տալ նոր վերնագիր կամ նորովի ավարտ: 2. Քառաբաժան մեթոդ / ի՞նչ եմ տեսնում, ի՞նչ…

1. Կարողանա խոսել, արտահայտել և պատմել ընթերցածը, կատարել համեմատություններ, ամփոփել դասը, տալ նոր վերնագիր կամ նորովի ավարտ: 2. Քառաբաժան մեթոդ / ի՞նչ եմ տեսնում, ի՞նչ…

Ավանդական մեթոդներ 1.ԴԻՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 2. ԶՐՈՒՅՑԻ ՄԵԹՈԴ 3.ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴ 4.ԱՆԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ 5.ՊՐՈՅԵԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴ / ՆԿԱՐԵԼ ՝ << Տուն, ծառ, մարդ >>, << Իմ դպրոցը և դասարանը…

Ավանդական մեթոդներ 1.ԴԻՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ 2. ԶՐՈՒՅՑԻ ՄԵԹՈԴ 3.ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴ 4.ԱՆԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ 5.ՊՐՈՅԵԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴ / ՆԿԱՐԵԼ ՝ << Տուն, ծառ, մարդ >>, << Իմ դպրոցը և դասարանը…

SPR կապը`ստիմուլ-գիտակցություն-ռեակցիա շղթան: Պահպանել հոգեբանական էթիկա Դպրոցում աշխատանքը պահանջում է ՝ 1

SPR կապը`ստիմուլ-գիտակցություն-ռեակցիա շղթան: Պահպանել հոգեբանական էթիկա Դպրոցում աշխատանքը պահանջում է ՝ 1

Հասկանալով զգայական ինտեգրումը և ձեր երեխայի զգայական համակարգը Զգայական համակարգը դժվար է հասկանալ , քանի որ դուք չեք կարող տեսնել այն . դա մեր նյարդային…

Հասկանալով զգայական ինտեգրումը և ձեր երեխայի զգայական համակարգը Զգայական համակարգը դժվար է հասկանալ , քանի որ դուք չեք կարող տեսնել այն . դա մեր նյարդային…

Proprioception Proprioception այն զգացումն է , որը մեզ ասում է , թե որտեղ է գտնվում մեր մարմինը տարածության մեջ : Դա այն համակարգն է ,…

Proprioception Proprioception այն զգացումն է , որը մեզ ասում է , թե որտեղ է գտնվում մեր մարմինը տարածության մեջ : Դա այն համակարգն է ,…

Vestibular Processing գլխի դիրքի , շարժման , ուղղության փոփոխության և ընդհա - նուր հավասարակշռության մասին տեղեկատվությունը մեկնաբանելու ունակութ - յուն է : Վեստիբուլյար համակարգը ամենակարևոր…

Vestibular Processing գլխի դիրքի , շարժման , ուղղության փոփոխության և ընդհա - նուր հավասարակշռության մասին տեղեկատվությունը մեկնաբանելու ունակութ - յուն է : Վեստիբուլյար համակարգը ամենակարևոր…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
10.11.2022