Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar
Оценка 5

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Оценка 5
Презентации учебные
pptx
преподавание
Взрослым
04.03.2022
Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar
Taqdimotda Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar haqida ma`lumot beriladi
4-мавзу УП ХТ.pptx

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar

O`QITUVCHI : N. SULTONOVA

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar

4-mavzu. Sharq pedagogik ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar
Reja
Uyg‘onish davrida ilm-fan va madaniyat
Muhammad Muso al-Xorazmiy va Abu Nasr Farobiyning ilmiy merosi
Abu Rayxon Beruniy va Abu Ali ibn Sinoning pedagogik qarashlari
XII-XIV asrlarda ta’lim va tarbiyaga oid qarashlarining rivojlanishi

Tavsiya etiladigan adabiyotlar 1

Tavsiya etiladigan adabiyotlar 1

Tavsiya etiladigan adabiyotlar
1. Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: “Sano-standart” nashriyoti 2017, 417- bet.
2. Musurmonova A. va boshqalar. Umumiy pedagogika. O’quv qo’llanma. «Ozkitobsavdonashriyoti», 2020. 399-bet.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. −Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993.
4. Хайруллаев М. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан лавҳалар. – Т.: «Ўзбекистон», 1995.
5. Xutorskoy A.V. Pedagogika. Uchebnik dlya vuzov. Standart tretego pokoleniya. – SPb: Piter. 2019. – 608 ss.il – (Seriya «Uchebnik dlya vuzov»).

Arab xalifaligida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yagona

Arab xalifaligida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yagona

Arab xalifaligida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yagona Islom dinining tarkib topishi madaniy hayotga ham ta’sir etdi.
Ana shu madaniy ko'tarilish butun Arab xalifaligini, Yaqin va O‘rta Sharqni qamrab olganligi uchun ham Sharq Uyg'onish davri deb ataldi. Bu Uyg'onish jarayoni IX asrdan boshlab XV-XVI asrlargacha davom etdi.

Xalifa Horun ar-Rashid va uning o'g'li al-Ma’mun davrida

Xalifa Horun ar-Rashid va uning o'g'li al-Ma’mun davrida

Xalifa Horun ar-Rashid va uning o'g'li al-Ma’mun davrida Bag'dodda «Bayt ul-hikma» («Donishmandlik uyi») (hozir Akademiya ma’nosida) tashkil topadi. Mazkur Akademiya ilm sohiblarining ilmiy markaziga aylanadi. Uning qoshida kutubxonasi tashkil etadi.

Akademiya 819-833 -yillari yanada rivojlangan

Akademiya 819-833 -yillari yanada rivojlangan

Akademiya 819-833 -yillari yanada rivojlangan. Akademiyada ikki rasadxona bo'lgan, keyinchalik yangi kutubxona qurilgan.
Bog'doddagi bu ilm markazi, o'z navbatida, Sharq va g'arbda ilm-fanning taraqqiy etishiga, ma’naviy hayotning rivojlanishiga ta’sir etgan. Bu o'rinda xalifa al-Ma’munning ilm-fan ravnaqida ko'rsatgan homiyligini alohida ta’kidlash joiz.

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

Sharq pedagogik ta`limotida ta`limiy-axloqiy qarashlar

E`tiboringiz uchun rahmat! PPT模板下载:www

E`tiboringiz uchun rahmat! PPT模板下载:www

E`tiboringiz
uchun rahmat!

PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/
资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/
范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/
教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/

Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
04.03.2022