Святой Эчмиадзин

Святой Эчмиадзин

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Սուրբ Էջմիածին.docx

Դասի թեման՝ Սուրբ Էջմիածին։

Դասի նպատակները՝ ա․Գիտելիքներ

Աշակերտը պետք է իմանա՝

Էջմիածին, սուրբ, ամբողջ, Քրիստոս, իջավ, ոգևորված, վերադարձանք, Մեսրոպ Մաշտոց,Տրդատ, առաջին բառերի գրությունն ու ուղղագրությունը։

ԲԿարողություններ և հմտություններ

Աշակերտը պետք է կարողանա՝

հասկանալով ընթերցել տեքստը,

վերարտադրել բնագրի բովանդակությունը

գրագետ խոսք կառուցել

իր կարծիքը հայտնել բնագրի վերնագրի մասին և նոր վերնագիր

առաջարկել։

ԳԱրժեքային համակարգ

Աշակերտը պետք է ՝

Վերաբերմունք դրսևորի հարազատ քաղաքի նկատմամբ

ձգտի հոգածությամբ վերաբերվել հարազատ քաղաքի,դպրոցի շրջակայքին։

Դասի ընթացքը՝ 1 Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հարցում

Ստուգել տնային աշխատանքը

Կարդալ և վերարտադրել << Երևան>> հեքիաթը

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Ֆիզկուլտ դադար

3․Նոր դասանյութի հաղորդում

ա․Խթանման փուլ

Զրույց ծավալել հարազատ քաղաքի մասին

Գուշակել նոր դասի վերնագիրը

<<Կանխագուշակություն ըստ բառերի և բառակապակցությունների>>մեթոդի միջոցով աշակերտներին մղել կանխագուշակություններ անելու ընթերցվելիք բնագրի բովանդակության շուրջ։

Լսել կանխագուշակությունները

բԻմաստի ընկալման փուլ

Բնագրի ընթերցում։Համեմատություն աշակերտների արած կանխագուշակությունների հետ։

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Վերարտադրել նկարը, համեմատել բնագրի հետ

Կատարել առ3,4, 5

Զրույց ծավալել հարազատ քաղաքի գեղատեսիլ վայրերի մասին,

Քաղաքի, դպրոցի շրջակայքը մաքուր պահելու մասին

Հանձնարարել տնային աշխատանք

Ամփոփ,անդրադարձ

 

II դասաժամ

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հարցում

Տնային աշխատանքի ստուգում

Դասի 1-ին մասի ընթերցում

Բառային աշխատանք

Տեքստային աշխատանք

Ֆիզկուլտ դադար

3Նոր դասի հաղորդում

աԽթանման փուլ

Լսել աշակերտների կարծիքները  բնագրի 2-րդ մասի բովանդակության շուրջ

բԻմաստի ընկալման փուլ

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Պատմել նկարները, համեմատել բնագրի հետ

 Ամբողջ բնագիը բաժանել տրամաբանական հատվածների, վերնագրել հատվածները

Ըստ կազմած պլանի վերարտադրել դասը

Ընթերցած տեքստից առանձնաց-

նել հերոսներին և նրանց արարքնե-

րը բնութագրող բառերն ու արտա-

հայտությունները

Վեննի դիագրամ մեթոդի միջոցով համեմատել Էջմիածին և Երևան քաղաքները

                        Էջմիածին        Երևան

 

 

 

 


Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Հանձնարարել տնային աշխատանք առ․3

Անդրադարձ,ամոփոփում։

 

 

 

 

 

 

 


 

скачать по прямой ссылке
Заполните анкету и получите свидетельство финалиста.
Опубликуйте свои методические разработки в официальном издании.
Бесплатные материалы для классных часов и грамота организатора.
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)