Урок на тему Ереван

Урок на тему Ереван

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Երևան.docx

Դասի թեման՝ Երևան։

Դասի նպատակները՝ աԳիտելիքներ

Աշակերտը պետք է իմանա՝

հզոր, շատ,կառուցել, անբան,  բառերի հականիշները,

Երևան ,Էրեբունի,Արամ, Արգիշտի հատուկ անունների ուղղագրությունը

բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունները։

բԿարողություններ և հմտություններ

Աշակերտը պետք է կարողանա՝

սահուն և արտահայտիչ ընթերցել բանաստեղծությունը,

իր կարծիքը հայտնել բանաստեղծության վերնագրի մասին և նոր վերնագիր առաջարկել

նկարագրական խոսք կքրուցել

միտքը հստակ ձևակերպելով՝ կապակցված խոսք կառուցել։

գԱրժեքայն համակարգ

Աշակերտը պետք է՝

Վերաբերմունք դրսևորի հարազատ քաղաքի նկատմամբ

կարևորի ընկերասիրությունն ու համախմբվածությունը մարդու կյանքում։

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հարցում

Ստուգել տնային աշխատանքը

3․Կարդալ և վերարտադրել<<Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ>>

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Ֆիզկուլտ դադար

3Նոր դասանյութի հաղորդում

Ա Խթանման փուլ

Զրույց ծավալել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի մասին

Մտագրոհի միջոցով բացահայտել աշակերտների մտքում Երևան բառի առաջացրած զուգորդումները:

Երևան
 


                                                                                            

 

 

 

 

ԲԻմաստի ընկալման փուլ

Բանաստեղծության ընթերցում։

Բնագրային աշխատանք՝

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Կատարել առ2, 4, 5

Կարծիք հայտնել վերնագրի ընտրության շուրջ

Նոր վերնագիր առաջարկել

Նկարագրել Երևան քաղաքները

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Հանզնարարել տնայինաշխատանք առ․1, 3։

Ամփոփում, ադրադարձ

 

II դասաժամ

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հարցում

Տնային աշխատանքի ստուգում

Դասի 1-ին մասի ընթերցում

Բառային աշխատանք

Տեքստային աշխատանք

Ֆիզկուլտ դադար

3Նոր դասի հաղորդում

աԽթանման փուլ

Լսել աշակերտների կարծիքները  բնագրի 2-րդ մասի բովանդակության շուրջ

բԻմաստի ընկալման փուլ

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Պատմել նկարները, համեմատել բնագրի հետ

Ընթերցած տեքստից առանձնաց-

նել հերոսներին և նրանց արարքնե-

րը բնութագրող բառերն ու արտա-

հայտությունները

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Կատարել առ․4, 3

Հանձնարարել տնային աշխատանք առ․

Անդրադարձ,ամոփոփում։

 

 


 

скачать по прямой ссылке
Заполните анкету и получите свидетельство финалиста.
Олимпиада-аукцион для вас и ваших учеников с мгновенными наградами.
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)