Урок на тему Гегард

Урок на тему Гегард

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Гегард.docx

Դասի թեման՝ Գեղարդ։

Դասի նպատակները՝ ա Գիտելիքներ

Աշակերտը պետք է իմանա՝

Նոր բառեր և իմաստներ՝ ժայռափոր, քարհատ, ապշել

Գեղարդ, ընդամենը, արթնանալ, վարպետ Գալձակ,բարձրանալ, առաջ, այդ,ամբողջ բառերի, Ազատ գետ բառերի ուղղագրությունն ու գրությունը։

բ․Կարողություններ և հմտություններ

Աշակերտը պետք է կարողանա՝

հասկանալով ընթերցել պատմվածքը

վերարտադրել պատմվածքի բավանդակությունը

կարծիք հայտնել պատմվածքի հիմնական մտքի վերաբերյալ

տրաբանված ինքնուրույն խոսք կառուցել

գԱրժեքային համակարգ

Աշակերտը պետք է՝

Կգիտակցի սեփական  մշակույթի արժեքների կարևորությունը,

հարգի իր իսկ սեփական պատմությունը,

հարգանքով վերաբերվի հայրենիքի ունեցածին,

ստանա ճիշտ քրիստոնեական դաստիարակություն։

Դասի ընթացքը՝ 1Կազմակերպչական մաս

2Հին դասանյութի հաղորդում

Ստուգել տնային աշխատանքը

 Կարդալ և վերարտադրել <<Լավաշը>> բնագիրը

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Ֆիզկուլտ դադար

3Նոր դասանյութի հաղորդում

ա Խթանման փուլ

Խառնագիր

Բառի տառերը խառնվել են։Վերականգնեք բառը։

ղ ե Գ ա ր դ

Գեղարդ

Պարզել, թե աշակերտներն ինչ գիտեն Գեղարդի մասին, նրանց նախապատրաստել բնագրի ընթերցելուն

ԲԻմաստի ընկալման փուլ

Բնագրային աշխատանք՝

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

գԿշռադատման փուլ

Ձևակերպել դասի հիմնական միտքը

Զրույց ծավալել հայրենիքի մշակութային արժեքների պահպանման մասին

Կատարել աշխատանքային տետրի առ․

Հանձնարարել տնային աշխատանք առ․1

Դասն ամփոփել քառաբաժան մեթոդի միջոցով

Ի՞նչ տեսար                                                Ինչ հասկացար   

Ի՞նչ լսեցիր                                                     Նոր վերնագիր


 

скачать по прямой ссылке
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)