Урок на тему Солнце и радуга

Урок на тему Солнце и радуга

docx
08.02.2020

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

արևն ու ծիածանը.docx

II դասարան

Դասի թեման՝ Արևն ու ծիածանը։

Դասի նպատակները՝ ա․Գիտելիքներ

Նոր բառեր և իմաստներ՝կկոցել

Հայաստան,արդեն,վերջացրած,երբ,դեղձ բեռերի ուղղագրությունը։

բ․Կարողություններ և հմտություններ

 Մտքերը տրամաբանորեն շարադրելու կարողության ձևավորում

 Հաղորդակցվելու, երկխոսություն վարելու վար-

 քաձևերի կանոնների պահպանման կարողություններ։

գ․Արժեքային համակարգ

Կարևորել բնության դերը մարդու կյանքում։

Դասի ընթացքը՝ 1․ Կազմակերպչական մաս

2․Հին դասանյոթի հարցում

Տնային աշխատանքի ստուգում

<<Ամպիկը>>բնագրի ընթերցում(շարունակելով,դեթերով)

Բառային աշխատանք

Տեքստային աշխատանք

Դասի հիմնական մտքի ձևակերպում

Ֆիզկուլտ դադար

3․Նոր դասանյութի հաղորդում

ա․ Խթանման փուլ

Հանելուկ ծիածանի և արևի մասին

Զրույց ծավալել ծիածանի մասին,թվարկել ծիածանի գույները։

բ․ Իմաստի ընկալման փուլ

Բնագրային աշխատանք

բառային աշխատանք

տեքստային աշխատանք

Կատարել առ․1

գ․Կշռադատման փուլ

Առանձնացնել  տեքստի ծանոթ և անծանոթ տեղեկատվությունը

Տեքստի բովանդակության վերարտադրություն

Ձևակերպել դասի հիմնական իմաստը

Հանձնարարել տնային աշխատանք

Անդրադարձ,ամփոփում։

 

 

 

 


 

скачать по прямой ссылке
Заполните анкету и получите свидетельство финалиста.
Опубликуйте свои методические разработки в официальном издании.
Бесплатные материалы для классных часов и грамота организатора.
Друзья! Добро пожаловать на обновленный сайт «Знанио»!

Если у вас уже есть кабинет, вы можете войти в него, используя обычные данные.

Что-то не получается или не работает? Мы всегда на связи ;)