Тест по математике
Оценка 4.9

Тест по математике

Оценка 4.9
pdf
математика
12.05.2020
Тест по математике
Matem_testi_nmush_4-rd.pdf

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1

Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 7:

1)      77475

2)      77574

3)      75774

4)      74775

2

Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը:

1)      5-ով

2)      50-ով

3)      500-ով

4)      5000-ով

3

Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

1)      21

2)      40

3)      56

4)      60

4

Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ 

1)      4

2)      5

3)      6

4) 7

5

Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

1)      2466, 5159, 78427, 62436

2)      2466, 5159, 62436, 78427

3)      78427, 62436, 2466, 5159

4)      78427, 62436, 5159, 2466

6

Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի  մասը:

Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

1)      100 գ

2)      200 գ

3)      400 գ

4) 600 գ

7

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 կգ 7 գ -ը գրամներով:

1)      507 գ

2)      5700 գ

3)      5070 գ

4)      5007 գ

8

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

1)      542 ր

2)      292 ր

3)      342 ր

4)      162 ր

9

Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

1)      14 սմ

2)      56 սմ

3)      112 սմ

4)      196 սմ

10

Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է:

                      1)                      2)                       3)                      4)

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

 

11

Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

 

         

 

Պատ.`………………

 

12

Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

 

Պատ.`………………

 

13

Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

 

3200 : 40 + 20Ē 8 = 800

 

 

14

Հաշվի°ր  2536 + 45Ē ¥48240 : 80 – 503¤ արտահայտության արժեքը:

 

Պատ.`………………

 

15

Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

 

   1,  5,  10,  16,  …. :  

 

 

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 

 

16

Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության  մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

 

Պատ.`………………

 

17

Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

 

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10 - րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները : 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4,…

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10 - րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները : 1 Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4,…

1) 78427, 62436, 2466, 5159 2) 78427, 62436, 5159, 2466 6 Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի մասը: Քանի՞ գրամ…

1) 78427, 62436, 2466, 5159 2) 78427, 62436, 5159, 2466 6 Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի մասը: Քանի՞ գրամ…

1) 2) 3) 4) 11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում : 11 Հաշվի ° ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի…

1) 2) 3) 4) 11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում : 11 Հաշվի ° ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի…

16 Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը: Պատ .`……………… 17 Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ…

16 Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը: Պատ .`……………… 17 Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ…
Скачать файл