Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
Химиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындық
01_02 Химия_каз..doc
01_02_ химия _каз   →  → $$$001 Айрылу реакциясы  → А) 2С + О2  B) Сu (ОH)2 → C) H2 + Cl2 → D) 2P + 5О2  E) NaOH + HCl → {Правильный ответ}= B {сложность}=А {учебник}= Химия, 8, Н.Нұрахметов и др., 2004 ж. {класс}=8 {четверть}=1 $$$002 Қосылу реакциясы А) Mg + О2  B) 2HgO → C) MgCO3 → D) FeCl2 + 2NaOH  E) CH4 + 2O2 → {Правильный ответ}= А {сложность}=А {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.; {класс}=8 {четверть}=1 $$$003 Алмасу реакциясы А) С + H2  B) FeО + H2 → C) 2KOH + H2SO4 → D) Zn + CuCl2  E) Zn + 2HCl → {Правильный ответ}= C {сложность}=А {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$004 Орынбасу реакциясы А) Fe + S  B) Сu (ОH)2 t→ C) ZnO + H2SO4→ D) Ca (OH)2 + 2HCl   → CH4   →   →  →   → E) Zn + 2HCl → {Правильный ответ}= E {сложность}=А {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$005 C2H6 – этанның жану реакциясындағы көмірқышқыл газы алдындағы  коэффициент саны А) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}= C {сложность}=В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$006 Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы H2 S + O2  А) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 {Правильный ответ}= D {сложность}=В {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$007 Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы KClO3  А) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 {Правильный ответ}= E {сложность}=В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж..  → KCl + O2↑  → S + H2O P→ 2O5 + H2O    “X”  Al→ 2(SO4)3 + 3H2O {класс}=8 {четверть}=1 $$$008 Мына айналудағы «Х» заты P  А) H3PO2 B) H3PO3 C) H3PO4 D) H2PO3 E) HPO3 {Правильный ответ}= C {сложность}=В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$009 Теңдеудегі «Х» заты Al2O3 + X  А) 2H3SO4 B) 3H2SO4 C) 4H2SO4 D) 5H2SO4 E) H2SO4 {Правильный ответ}= B {сложность}= B {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=3 $$$010 325г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері  (моль) А) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= E {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж. {класс}=8 {четверть}=1 $$$011 4 моль күкірт (IV) оксидін алу үшін жұмсалатын күкірттің массасы (г) А) 32г B) 64г C) 128г D) 120г E) 320г {Правильный ответ}= C {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж. {класс}=8 {четверть}=1 $$$012 Нәтижесінде 0,1 моль фосфор (V) оксидін алу үшін қажет фосфордың  массасы (г) А) 31 B) 3,1 C) 6,2 D) 0,2 E) 62 {Правильный ответ}= C {сложность}= В {учебник}= химия,8 {класс}=8 {четверть}=1 $$$013 32 г метан CH4 жанғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі (л) А) 11,2 B) 22,4 C) 33,6 D) 44,8 E) 67,2 {Правильный ответ}= D {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$014 Нәтижесінде 10г сутегі түзілу үшін сумен әрекеттескен кальцийдің зат  мөлшері (моль) А) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= E {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$015 Нәтижесінде 6 моль сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін  мырыштың массасы (г) А) 65 B) 130 C) 260 D) 390 E) 455 {Правильный ответ}= D {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$016 9,8г күкірт қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың  зат мөлшері (моль) А) 0,01 B) 0,05 C) 0,1 D) 0,2 E) 0,5 {Правильный ответ}= C {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$017 19,6 г күкірт қышқылы магний оксидінің артық мөлшерімен әрекеттескенде  түзілген тұздың зат мөлшері (моль) А) 0,1 B) 0,2 C) 1 D) 2 E) 3 {Правильный ответ}= B {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=2 $$$018 4г натрий гидроксиді тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген тұздың зат  мөлшері (моль) А) 0,05 B) 0,1 C) 5,85 D) 4 E) 0,2 {Правильный ответ}= B {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$019 1,2 г магний тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген  сутегінің (қ.ж) көлемі (л) А) 1,24 B) 1,12 C) 1,65 D) 1,82 E) 4,48 {Правильный ответ}= B {сложность}= В {учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.2004 ж.. {класс}=8 {четверть}=1 $$$020 11,2г калий гидроксиді 5,6л хлорсутекпен әрекеттескенде түзілген тұздың  массасы (г) А) 5,6 B) 11,2 C) 14,9 D) 18,6 E) 19,4 {Правильный ответ}= C {сложность}= С {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005ж. {класс}=9 {четверть}=1 $$$021 10,8г алюминий 22,4г күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий  сульфидінің зат мөлшері (моль) А) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 {Правильный ответ}= B {сложность}= С {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=9 {четверть}=1 $$$022 4моль барий гидроксиді 3моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзілген  барий нитратының зат мөлшері (моль) А) 1,5 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= А {сложность}= B {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=9 {четверть}=1 $$$023 13г мырыш 24,5г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж)  көлемі (л) А) 1,12 B) 2,24 C) 3,36 D) 4,48 E) 6,72 {Правильный ответ}= D {сложность}= С {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=9 {четверть}=1 $$$024 49г натрий гидроксиді 49г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген  натрий сульфатының массасы (г) А) 24 B) 49 C) 71 D) 87 E) 98 {Правильный ответ}= C {сложность}= С {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=9 {четверть}=1 $$$025 28г темірді 32г күкіртпен қосып қыздарғанда түзілген темір сульфидінің  массасы (г) А) 32 B) 38 C) 44 D) 60 E) 63 {Правильный ответ}= C {сложность}= С {учебник}= химия,9,Н.Нурахметов и др.2005 ж.. {класс}=9 {четверть}=1

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл