Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
Химиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындықХимиядан ҰБТ дайындық
06_01 Химия_каз..doc
06_01_ химия _каз $$$001 Оттегінің латынша аталуы A) гидрогениум В) оксигениум C) гидраргирум D) силициум E) феррум {Правильный ответ}= В {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$002 Атмосферада оттек бос күйінде ........... кездеседі (%) A) 21 В) 25 C) 30 D) 35 E) 40 {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$003 Оттек жер қыртысында қосылыс түрінде кездеседі  (%) A) 35,14 В) 25,15 C) 49,13 D) 52,05 E) 65,16 {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$004 Оттек жай зат ретінде  ........... кездеседі.  A) адам ағзасында В) атмосферада C) жер қыртысында D) тұздарда E) негіздерде {Правильный ответ}= В {Сложность}=А {Учебник}= }= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$005 Оттек газы A) түссіз В) суда жақсы ериді C) дәмді D) өткір иісті E) ауадан жеңіл {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$006 Оттек ........... сұйылады A) – 196  ºС В) – 200  ºС C) – 183  ºС D) – 253  ºС E) – 151  ºС {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$007 Оттек ........... қатады A) – 163,7 ºС В) – 170  ºС C) – 180  ºС D) – 218  ºС E) – 200  ºС {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четвер D ть}=2 $$$008 Оттекті зерттеген ғалымдар A) Дж.Пристли және К.Шееле В) М.В.Ломаносов және А.Лавуазье C) Р.Бойль және Дж Дальтон D) Г.Кавендили және А.Лавуазье E) А.Беккерель және П.Кюри {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$009 О2 өнеркәсіпте алынуы.  A) калий хлоратынан В) калий перманганаты C) судан D) сетек пероксидінен E) ауадан {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$010 О2 зертханада алынуы. A) ауадан В) калий хлоратынан  C) калий хлоридінен D) натрий карбонатынан E) натрий сульфатынан {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$011 Озон оттек газынан ауыр A) 2 есе В) 2,5 есе  C) 3 есе D) 1,5 есе E) 4 есе {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$012 Біреуі оттегі болып келетін екі элементтен түзілген күрделі заттар A) қышқылдар В) оксидтер  C) орта тұздар D) қышқыл тұздар E) барлығы дұрыс {Правильный ответ}= В {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$013 Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар A) айырылу В) орынбасу C) алмасу D) жану E) қосылу {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$014 Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы A) тотығу В) айырылуы C) алмасу D) орынбасу E) бейтараптану {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$015 Табиғатта О2  түзіледі            A) 2KMnO4                      K2MnO4 + MnO2+ O2 ↑   tº tº                    2KCl +  3O2 ↑ tº                          2Hg   +  O2 ↑ В) 2KClO3                      MnO C) 2HgO    D) 6CO2 + 6 H2O      жарық хлорофил                                                     2 H2O +  O2  E) 2 H2O2  MnO 2 2 tº     ↑   C6 H 12 O6 + 6O2      ↑   {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$016 Ауа құрамы A) 90 % ­ N2,  8 % ­ O2,   2 % ­ He, Ne, Ar, Kr, Xe В) 78 % ­ N2,  21 % ­ O2, 1 % ­ He, Ne, Ar, Kr, Xe C) 60 % ­ N2,  35 % ­ O2, 5 % ­ He, Ne, Ar, Kr, Xe D) 50 % ­ N2,  50 % ­ O2 E) 70 % ­ N2,  30 % ­ O2 {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$017 Оттектің 1,25 моліндегі   молекула саны  A) 6,25 ∙10 24 В) 5,07 ∙10 23 C) 7,5 ∙10 23 D) 8,02 ∙10 24 E) 8,25 ∙10 25 {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$018 6 моль О2  массасы (г)  A) 152 В) 162 C) 172 D) 182 E) 192 {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$019 64 г  О2  зат мөлшері (моль)  A) 1 В) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$020 9,6 кг  О2  молекула саны  A) 4,2 ∙10 25 В) 3,5 ∙10 26 C) 2,7 ∙10 23 D) 1,8 ∙10 26 E) 2,6 ∙10 25 {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$021 3 ∙10 22 молекула саны бар оттектің  массасы (г)  A) 1,6 В) 3,2 C) 6,4  D) 12,8 E) 10,5  {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$022 4,5 моль оттегінің  (қ.ж) көлемі  (л)  A) 50,4 В) 60,5 C) 100,8  D) 80,1 E) 90,2  {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$023 80 г оттегінің  (қ.ж) көлемі  (л)   A) 42 В) 56 C) 72  D) 65 E) 32 {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$024 1 л  оттегінің  молекула саны  A) 2,5 ∙10 23  В) 2,6 ∙10 24  C) 2,2 ∙10 25  D) 2,7 ∙10 22  E) 2,8 ∙10 23 {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$025 Оттектің   сутегі бойынша тығыздығы  A) 32 В) 16 C) 64  D) 96 E) 24 {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$026 О2 (қ.ж) тығыздығы (г/л)  A) 1,43 В) 1,56 C) 1,72  D) 1,29 E) 1,9  {Правильный ответ}= A {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$027 Глюкоза С6 Н12 О6  құрамындағы элементтердің массалық қатынастары  A) 1 : 16 : 24 В) 2 : 1 : 2 C) 6 : 1 : 8  D) 12 : 3 : 8 E) 10 : 3 : 12 {Правильный ответ}= A {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$028 Судағы  оттегінің массалық үлесі (%)  A) 77,9 В) 80,9 C) 75,9 D) 88,9 E) 60,9  {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$029 Калий перманганаты  құрамындағы оттектің массалық үлесі (%) A) 10,7 В) 15,8 C) 20,4  D) 30,6 E) 40,5  {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=1 $$$030 Адам күніне 720 л оттегі жұтады.Адамға қажет ауаның көлемі: (көлемдік  үлесі оттектің 20 %)  A) 3300 В) 3600 C) 3500  D) 3400 E) 3800  {Правильный ответ}= В {Сложность}= В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$031 0,2 моль фосфор (V) оксидің алу үшін қажет оттегінің (қ.ж) көлемі  (л)  A) 11,2 В) 22,4 C) 33,6  D) 44,8 E) 67,2  {Правильный ответ}= A {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$032 0,3 моль темір (ІІІ) оксидін  алу үшін қажет темірдің массасы  (г) A) 20,5 В) 25,7 C) 33,6  D) 35,8 E) 37,2  {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$033 0,1  моль алюминиймен әрекеттесетін  оттегінің (қ.ж) көлемі  (л) A) 1,02 В) 1,45 C) 1,57 D) 1,60 E) 1,68  {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$034 2,4 кг көміртегі  (ІV) оксидін  алуға  қажет оттегінің массасы  (кг) A) 1,52 В) 1,75 C) 1,65  D) 1,84 E) 1,9  {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$035 Оттектің массалық үлесі көп заттың формуласы: A) Fe2O3 В) KClO3 C) SiO2 D) CaCO3 E)  H2O2 {Правильный ответ}= В {Сложность}= C {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$036 Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + O = СО2+402 кДж реакция  нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе,жанған көміртегінің массасы (г) A) 52 В) 62 C) 72 D) 82 E) 92 {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$037 Темірдің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:  3Fe +2O2               Fe3O4 + 1116 кДж  болса,1 кг темір жанған кезде бөлінетін жылу  мөлшері (кДж) A) 6642,8 В) 3321,4 C) 1660,7 D) 1328,5 E) 1107,1 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$038  490 г Бертолле тұзының ыдырауынан түзілген оттегінің зат мөлшері (моль) A) 1 В) 2 C) 3 D) 6 E) 5  {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$039 7,75 г фосфор  10 л (қ.ж)  оттегімен әрекеттескенде түзілген оксидтің массасы A) 18,75 В) 17,75 C) 19,75 D) 16,75 E) 15,75 {Правильный ответ}= В {Сложность}= C {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$040  Ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29­ға тең.Қалыпты жағдайдағы  бір шаршы метр құрғақ ауаның массасы  (кг) A) 1,05 В) 1,29 C) 2,91 D) 50,1 E) 52,9 {Правильный ответ}= В {Сложность}=С {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$041  Газ күйіндегі аммиакты NH3  катализатор қатысында оттегімен  тотықтырғанда азот (ІІ) оксиді және су түзіледі.26,88 л аммиакпен реакцияға  түскен оттегінің көлемі (л) A) 10,6 В) 15,6 C) 20,6 D) 33,6 E) 30,6 {Правильный ответ}= D {Сложность}= C {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$042 Көлемдері 300 л гелий мен 100 л оттегі араластырылды.Түзілген газдар  қоспасының сутегі бойынша тығыздығы A) 4,2 В) 5,5 C) 6,7 D) 7,5 E) 2,4 {Правильный ответ}= В {Сложность}=С {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$043 Эвдиометрде 2мл сутегімен 6 мл оттегінің қоспасына қопарылыс  жасалды.Қопарылыстан кейінгі қалған газ және оның көлемі A) оттегі  (4мл) В) оттегі  (2мл) C) сутегі  (1мл) D) сутегі  (3мл) E) оттегі  (5мл) {Правильный ответ}= E {Сложность}=С {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$044  10 г сутегі 10 г оттегімен әрекеттескенде түзілген судың массасы (г) A) 1,3 В) 11,3 C) 20,3 D) 50,3 E) 25,3 {Правильный ответ}= В {Сложность}=С {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2 $$$045 Оттегі мен озон қоспасының сутегі бойынша тығыздығы – 18.Қоспадағы  озонның массалық үлесі (%)  A) 14,33 В) 21,33 C) 33,33 D) 42,33 E) 55,33 {Правильный ответ}= C {Сложность}=С {Учебник}= химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}= 8 {Четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл