Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
19_01Химия_каз..doc
19_01_ химия _каз $$$001 Этиленнің гомологі A) C2H6 B) C3H6 C) C3H4 D) C4H10 E) C5H12 {Правильный ответ}= B  {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$002 Құрамында он екі сутек атомы бар алкеннің молекулалық массасы (г/моль) A) 84 B) 96 C) 98 D) 104 E) 112 {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$003 Молекулалық массасы 126 г/моль алкеннің формуласы A) C6H12 B) C7H14 C) C8H16 D) C9H18 E) C10H22 {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$004 Құрылымдық формуласы мынадай CH3 – CH2 – CH CH═                       CH3    алкеннің аталуы         │ 2 A) 2 – метилбутен – 3 B) 3 – метилбутен – 2 C) 2­ метилбутен – 1 D) 2­ метилпентен – 1 E) 3­ метилпентен – 2 {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=1 $$$005 1л пропеннің (қ.ж) массасы (г) A) 1,586 B) 1,678 C) 1,780 D) 1,875 E) 1,952 {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$006 Молекула құрамында он сутегі атомы бар алкен ауадан ауыр A) 1,9 есе B) 2,1 есе C) 2,4 есе D) 3,1 есе E) 4,2 есе {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$007 14 г этиленнің (қ.ж) көлемі (л) A) 67,2 B) 44,8 C) 33,6 D) 22,4 E) 11,2 {Правильный ответ}= E {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$008 Этилен молекуласындағы көміртегінің массалық үлесі (%) A) 82,2 B) 85,7 C) 87,2 D) 90,8 E) 93,5 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$009 Пентен – 1 гомологтарының саны CH = CH                                       CH3 – CH = C – CH2 │                                                            │ │            CH3 – CH3                                                                                       CH3 CH2 = CH – CH3                           CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 CH3 – CH = CH2                           CH3 CH═ A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}= A  {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$010 Пентен – 2 изомерлерінің саны CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3                                                                                 CH3 –CH = C =  CH – CH3 CH3 – С = CH – CH3           │          CH3 CH3 – С = C – CH3                  │     ?│       H3C      CH3  ═  CH CH3 CH  2 ─ 2 – CH2 – CH2 – CH2–CH3 σ π  мен   байланыстарының қатынасы A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$011 Пропен молекуласындағы  A) 1:1 B) 2:1 C) 3:1 D) 6:1 E) 8:1 {Правильный ответ}= E {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$012 Цис – , транс – изомерлі болатын алкен A) этен B) пропен C) бутен – 2 D) 2­метил бутен – 1 E) 3­метил бутен – 1 {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$013 Галогенсутекпен әрекеттескенде Марковников ережесіне бағынбайтын зат A) пропен B) бутен – 1 C) трифторпропен D) 3 метил бутен – 1 E) пентен – 1 {Правильный ответ}= C ═ ─  C   CH 2                                                 3                  2      {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$014 Алкендер саны CH3 – CН = CH2                               CH 3 – CH 2 – CH = CH2 CH3 –  CH = CH – CH3 CH3 – CH2 – CH = CH – CH3 ─ ═ ═  CH   CH   CH CH3 – CH  ═ ═  CH─ ─ H3C   C   CH  2   CH CH3 – CH2 – C = CH2 │                                CH3   CH                 │         │      H3C     CH3 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$015 Гексен – 1 изомері A) 2,3 – диметилпентен – 2 B) 2,3 – диметилпентен – 1 C) 3­ метилбутен – 1 D) 2,3­ диметилбутен – 1 E) 4­ метилгексен – 2 {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$016 Егер гидрлегенде 18г пентан түзілген болса (қ.ж), алынған пентадиеннің  көлемі (л) A) 5,6 B) 11,2 C) 22,4 D) 33,6 E) 44,8 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$017 21г этиленді жағуға (ауадағы оттектің үлесі 21 %) жұмсалатын ауаның көлемі  (л) A) 160 B) 194 C) 240 D) 306 E) 402 {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$018 Егер 10,5 көмірсутек 5,6л бромсутекті қосып алатын болса, осы алкеннің   молекулалық формуласы A) C2H4 B) C3H6 C) C4H8 D) C5H10 E) C6H12 {Правильный ответ}= B {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$019 Дегидрлену реакциясы A) C3H4 + H2 → B) C2H6  C) C3H6 + HCl → D) C2H6 + Cl 2 → E) C2H4 + H2O →  C→ 2H4 + H2 2CO→ 2 + 2H2O + 1400 кДж {Правильный ответ}= B {Сложность}= A {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$020 Термохимиялық теңдеуі бойынша C2H4 + 3O2  нәтижесінде 9100 кДж жылу бөлінсе, жанған этиленнің массасы A) 56 B) 112 C) 118 D) 182 E) 195 {Правильный ответ}= D {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$021 120 мл этил спирті (  = 0,8 г/см A) 29,5 B) 34,2 C) 45,3 D) 58,4 E) 65,8 {Правильный ответ}= D {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$022 70г этилен калий перманганатымен тотыққанда түзілген этиленгликольдың  массасы (г) A) 155 B) 234 C) 345 D) 567 E) 678 {Правильный ответ}= A {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  3) түзілу үшін қажет этиленнің массасы (г) ρ {Четверть}=1 $$$023 138г этил спирті түзілу үшін гидратагауға қажет этиленнің (қ.ж) көлемі (л) A) 5,6 B) 22,4 C) 44,8 D) 67,2 E) 89,6 {Правильный ответ}= D {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$024 4 л этан және этеннен түзілген қоспаны бромды су арқылы өткізгенде 9,4г 1,2  дибромэтан түзілген. Қоспадағы газдардың көлемдік үлесі (%) A) 76 және 24 B) 72 және 28 C) 70 және 30 D) 74 және 26 E) 71 және 29 {Правильный ответ}= B {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1 $$$025 2л пропан және пропеннен түзілген қоспа 250г 3,2% бромды суды  түссіздерген. Қоспа құрамындағы әр газдың көлемдік үлесі (%) A) 25 және 75 B) 34 және 66 C) 44 және 56 D) 65 және 35 E) 85 және 15 {Правильный ответ}= C {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007 ж.  {Класс}=11  {Четверть}=1

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл