Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
19_04 Химия_каз..doc
19_04_ химия _каз $$$001 Бензол молекуласының құрамындағы көміртегінің массалық үлесі (%) A) 46,2 B) 57,4 C) 68,5 D) 87,7 E)  92,3 {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$002 Құрылымдық формуласы мынадай                        CH3                                                                                                       CH3                                    CH3 ароматты көмірсутегінің аталуы A) 1,4,6 – триметилбензол B) 1,3,4 – триметилбензол C) 1,2,4 – триметилбензол  D) 1,2,4 – диметилбензол  E)  1,2 – диметилбензол    {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=22 $$$003 Молекулалық массасы 134­ке тең ароматты көмірсутек A) метилбензол B) 1,2 – диметилбензол C) 1,4 – диметилбензол D) 1,3,5 – триметилбензол E)  1,2­диметил – 4­этилбензол  {Правильный ответ}= E {Сложность}= B σ π  ­мен  ­байланыстарының қатынасы {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$004 Пропилбензол изомерінің формуласы A) метилбензол B) 1,2 – диметилбензол C) 1,3 – диметилбензол D) этилбензол E)  1­метил – 3­этилбензол  {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$005 Бензол молекуласындағы  A) 6:3 B) 6:6 C) 12:6 D) 12:3 E)  9:3 {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$006 Арен формуласы A) C7H16 B) C7H14 C) C8H10 D) C8H14 E)  C8H16 {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$007 Құрамында он төрт сутек атомы  бар ароматты көмірсутегінде көміртек  атомның саны A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E)  11 {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$008 Мына формулаларымен өрнектелген арендер саны: CH 3 CH 3 CH 3 CH3 CH 3 СH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)  7 {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$009 336 г циклогександы дегидрлеу нәтижесінде алынған бензолдың массасы (г) A) 154 B) 225 C) 312 D) 416 E)  523 {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$010 156 г бензол алу үшін қажет ацетиленнің көлемі (л) A) 105,3 B) 119,2 C) 122,5 D) 134,4 E)  153,7 {Правильный ответ}= D  {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$011 624 г бензолды жағу үшін қажет оттегінің  (қ.ж) көлемі (м3) A) 1,12 B) 1,34 C) 1,42 D) 1,56 E)  1,73 {Правильный ответ}= B {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$012 10,6 г 1,3 – диметилбензолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет ауаның көлемі  (ауадағы оттектің үлесі 21%) A) 89,6 л B) 112,0 л C) 134,4 л D) 168,0 л E)  179,2 л {Правильный ответ}= В {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$013 3 моль толуолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет оттегінің көлемі (л) A) 44,8 B) 89,6 C) 112,0 D) 224,7 E)  604,8 {Правильный ответ}= E {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$014 138 г толуол азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін 2,4,6 – тринитротолуолдың массасы (г) A) 340,5 B) 353,2 C) 374,3 D) 452,7 E)  462,8 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$015 1,4 – диметилбензолдың жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың  формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы A) 16 B) 18 C) 21 D) 23 E)  26 {Правильный ответ}= E {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$016 3,9 г көмірсутек жанған кезде 13,2 г көміртегі (IV) оксиді және 2,7 г су буы  түзіледі. Осы заттың сутек бойынша тығыздығы 39­ға тең болса, белгісіз  заттың формуласы A) C2H2 B) C6H6 C) C8H10 D) C7H8 E)  C9H12 {Правильный ответ}= B {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$017 31,2 г бензол 32 л хлормен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген  гексахлорциклогексанның массасы (г) A) 116,4 B) 124,1 C) 132,5 D) 147,3 E)  153,2 {Правильный ответ}= A {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$018 11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (  = 0,88 г/мл) алынды. Түзілген  бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%) A) 35,7 B) 46,7 C) 67,7 D) 64,7 E)  72,7 {Правильный ответ}= C {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$019 19,5 г бензолды темір (ІІІ)  хлоридінің қатысында бромдау нәтижесінде 31,4г  бромбензол алынды. Түзілген бромбензолдың практикалық шығымы (%) A) 80 B) 82 C) 85 D) 87 ρ E)  89 {Правильный ответ}= A {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$020 15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы  (г) A) 20,9 B) 25,1 C) 28,2 D) 30,5 E)  31,4 {Правильный ответ}= E {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$021 39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан  (  = 0,78 г/мл) алынды.  Түзілген өнім шығымы (%) A) 81,92 B) 83,57 C) 84,85 D) 86,46 E)  87,22 {Правильный ответ}= B {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$022 Мына өзгерістегі «Х» заты CH4    A) этилен B) циклогексан C) бензол D) толуол E)  хлорбензол {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж.   C6H5NO2 ρ  C2H2       X     {Класс}=11 {Четверть}=2 $$$023 0,5 моль этилбензолдың массасы (г) A) 53 B) 65 C) 74 D) 86 E)  92 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл