Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
23_01 Химия_каз..doc
23_01_ химия _каз  σ – байланыстарының саны $$$001 Метиламин молекуласындағы  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$002 7,3 г диэтиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің   үлесі 21 %) A) 70 л B)72 л C)78 л D) 80 л  E) 82 л {Правильный ответ}= В {Сложность}= C {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$003 Құрамында 3% жанбайтын қоспасы бар 160 л метиламинді жаққан кезде  түзілген көміртегі (IV) оксидінің көлімі (л) A) 112,6 B) 126,5 C) 147,3 D) 155,2 E) 168,7 {Правильный ответ}= D {Сложность}=С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$004 Өнімнің шығымы 75 % болса, 492 г нитробензолдан түзілген анилиннің  массасы (г) A) 279 B) 289 C) 299 D) 309 E) 269 {Правильный ответ}= A {Сложность}=С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$005 Құрамында 61% көміртек, 15,3% – сутек, 23,7% азоты бар екі белгісіз аминнің молекулалық формуласы A) CNH5 B) C2H7N C) C3H9N D) C6H7N E) C6H13N {Правильный ответ}= C {Сложность}=B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$006 Құрамында 38,7% көміртек, 16,15% – сутек, 45,15% азоты бар, сутегі  бойынша тығыздығы 15,5 – ке тең аминнің молекулалық формуласы A) CH5N B) C2H7N C) C3H9N D) C6H7N E) C6H13N {Правильный ответ}= A {Сложность}=B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$007 61,5 г нитробензолды тотықсыздандырғанда 46 г анилин алынған. Түзілген  өнімнің массалық үлесі бойынша шығымы (%) A) 89,9 B) 77,9 C) 75,9 D) 98,9 E) 100,9 {Правильный ответ}= D {Сложность}=С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$008 Сутек бойынша  тығыздығы 22,5­ке тең 9 г органикалық зат жанғанда 17,6г  көміртегі (IV) оксиді, 12,6 г су және 2,8 г азот түзілген. Белгісіз заттың  молекулалық формуласы A) CNH5 B) C2H7N C) C3H9N D) C6H7N E) C6H13N {Правильный ответ}= B {Сложность}=С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$009 2,8 л метиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің   үлесі 21 %)  A) 28 B) 32 C) 25 D) 15 E) 30 {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$010 Өнімнің шығымы 80% болса, 246 г нитробензолдан түзілген анилиннің  массасы (г) A) 148,8 B) 155,3 C) 167,2 D) 183,4 E) 197,1 {Правильный ответ}= A {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$011 10 л этиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж) көлемі (л) A) 5 B) 6 C) 7 D) 2 E) 3 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$012 250 г нитробензолды тотықсыздандырғанда 150г анилин алынған. Өнім  шығымы (%) A) 43 B) 54 C) 65 D) 79 E) 87 {Правильный ответ}= D {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$013 Құрамында 2% қоспасы бар 20л метиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж)  көлемі (л) A) 3,4 B) 6,2 C) 7,5 D) 8,7 E) 9,8 {Правильный ответ}= E {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$014 18,6 анилин мен 104г бром әрекеттескенде түзілген 2,4,6 триброманилиннің  массасы (г) A) 47 B) 53 C) 66 D) 72 E) 89 {Правильный ответ}= С {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$015 Молекулалық массасы 93­ке тең аминның формуласы A) CNH5 B) C2H7N C) C3H9N D) C6H7N E) C6H13N {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$016 Үшіншілік амин формуласы   A) (CH3)2NH B) C6H5 – N CH3 C2H5 H N C)    CH3             CH 3 Д) CH 3 – C – C2H5    NH 2 E) CH3 – N H H {Правильный ответ}= B {Сложность}= А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$017 C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$018 Құрылымдық формуласы мынадай NH Аминнің аталуы A) аминобензол B) дифениламин C) этилендиамин D) гексометилендиамин E) трилитиламин {Правильный ответ}= B {Сложность}= А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$019 Нитроқосылыстарға бір реагентпен әсер етіп, аминге айналдыруға болады.  Бұл зат: A) оттегі B) бромды су C) сутек D) хлорсутек E) су {Правильный ответ}= C {Сложность}= А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$020 Амин формуласы A) CH3COONH4 B) CH2 – CH2 │ │                    ONO2      ONO2  C) CH3 – NO2 D) (C6H5)3N E) C2H5ONO2 {Правильный ответ}= D {Сложность}= A {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$021 1л метиламиннің (қ.ж) массасы (г) A) 1,38 B) 1,45 C) 1,52 D) 1,69 E) 1,73 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$022 Фениламин молекуласындағы  A) 6:3 B) 6:6 C) 12:6 D) 12:3 E) 14:3 {Правильный ответ}= E {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 π  мен  σ  – байланыстарының қатынасы $$$023 4,5г диметиламиннің зат мөлшері (моль) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$024 5,9г триметиламиннің (қ.ж) көлемі (л) A) 1,12 B) 2,24 C) 3,36 D) 4,48 E) 6,72 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$025 9 г этиламиннің молекула саны A) 1,2 ∙1023 B) 2,4 ∙ 1025 C) 3 ∙ 1022 D) 4,5 ∙ 1024 E) 5,3 ∙1025 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$026 0,5 моль анилиннің массасы (г) A) 18,7 B) 26,8 C) 35,2 D) 46,5 E) 56,4 {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$027 4 моль фениламиннің көлемі (л) A) 11,2 B) 22,4 C) 44,8 D) 67,2 E) 89,6 {Правильный ответ}= E  {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$028 2,4 ∙ 1022 молекуласы бар фениламиннің массасы (г) A) 2,5 B) 3,7 C) 4,8 D) 5,2 E) 6,9 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$029 31г метиламин 18г сумен әрекеттескенде түзілген метиламмоний  гидроксидінің массасы (г) A) 35 B) 49 C) 53 D) 62 E) 75 {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$030 9,3г метиламин 3,65г тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген метиламмоний хлоридінің массасы (г) A) 2,56 B) 3,62 C) 4,83 D) 5,48 E) 6,75 {Правильный ответ}= {Сложность}=B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$031 5г метанды хлорлаған кезде (бірінші саты) түзілген хлорсутекті 13,95г  анилинмен әрекеттестіргенде алынған фениламмоний хлоридінің массасы (г)  A) 17,7 B) 18,2 C) 19,4 D) 21,2 E) 24,3 {Правильный ответ}= C {Сложность}=C {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$032 8л метиламинді жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж) көлемі  (ауадағы оттегінің  үлесі 21 %)  A) 32,1 л B) 54,3 л C) 65,6 л D) 74,2 л E) 85,7 л {Правильный ответ}= E {Сложность}=B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$033 Негіздік қасиеттің өсуіне қарай орналасқан қатар A) анилин – диэтиламин – этиламин B) этиламин – анилин – диэтиламин C) анилин– диэтиламин – этиламин D) диметиламин – этиламин – анилин E) фениламин– диметиламин – триметиламин {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$034 Аммиакпен салыстырғанда ең күшті негіздік қасиет көрсететін амин A) фениламин B) метилэтиламин C) диметиланилин D) метиланилин E) дифениламин {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$035 Метиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі бастапқы заттардың  формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы A) 4 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15 {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$036 Этиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары  алдындағы коэффициенттердің қосындысы A) 14 B) 25 C) 36 D) 43 E) 51 {Правильный ответ}= D {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. σ  – байланыстарыныыыың саны {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$037 Этиламиннің молекуласындағы  A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 {Правильный ответ}= C {Сложность}= A {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$038 2 моль метиламин жанғанда түзілген азоттың зат мөлшері (моль)  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$039 4 моль этиламин жанғанда түзілген көміртегі (IV) оксидінің массасы (г) A) 253 B) 352 C) 425 D) 547 E) 634 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$040 46,5г анилин 240г броммен әрекеттескенде түзілген 2,4,6­триброманилиннің  зат мөлшері (моль) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 {Правильный ответ}= E {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$041 Нәтижесінде 6,6 г 2,4,6 – триброманилин түзілген болса, броммен  әрекеттескен анилиннің массасы (г) A) 1,55 B) 1,64 C) 1,72 D) 1,86 E) 1,93 {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$042 Құрамында 5% қоспасы бар 40г метиламин жанғанда түзілген азоттың  массасы (г) A) 15,71 B) 17,16 C) 18,22 D) 19,37 E) 20,45 {Правильный ответ}= B {Сложность}= C {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$043 Нәтижесенде 37,2г анилин түзілген болса, Зинин реакциясы бойынша  реакцияға кіріскен нитробензолдың массасы (г) A) 15,8 B) 18,9 C) 27,1 D) 35,3 E) 49,2 {Правильный ответ}= E {Сложность}= C {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$044 Сутек бойынша тығыздығы 22,5­ке тең және құрамында көміртегі 53,5%, азот  31,2%, сутегі 15,5% болатын аминнің молекулалық формуласы  A) CH3NH2 B) C2H5NH2 C) C3H7NH2 D) C6H5NH2 E) (C2H5)2NH {Правильный ответ}= B {Сложность}= C {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$045 Анилинді аңықтауда қолданылатын реактив A) мыс (II) гидроксиді B) бромды су C) күміс (І) оксиді D) натрий гидроксиді E) калий перманганаты {Правильный ответ}= B {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$046 Триброманилиннің түсі A) ақ B) қара C) қызыл D) жасыл E) көк {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$047 Фениламмоний хлоридінің формуласы A) Cl NH 2 B) C) Д) E) N Cl H NCl H Cl H NH2 Cl Cl Cl Cl Cl Cl {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$049 Анилин осы затпен әрекеттескенде негіздік қасиет көрсетеді. A) бром B) оттегі C) хлорсутек D) хромды қоспа E) мыс (ІІ) оксиді {Правильный ответ}= C {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$050 Нәтижесінде 2 – аминпропан түзілетін болса,  тотықсызданатын  нитроқосылыстың формуласы A) CH3 – CH2 – CH2 – NO2 B) C6H5 – NO2 C) CH3 – CH – CH3                  │                  NO2 Д) CH3 – CH C2H5 NO2 E) CH3 – NO2 {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл