Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
23_02 Химия_каз..doc
23_02_ химия _каз $$$001 Аминвалериан қышқылының формуласы A) H2N – CH2 – COOH B) H2N – CH2 – CH2 – COOH  C) H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH D)  H2N – (CH2)4 – COOH E)  H2N – (CH2)5 – COOH {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$002 Төмендегі келтірілген формулалардағы аминқышқылдар саны O OH HS – CH 2 – CH – C NH2 H3C – CH – CH3 NH 2 HO – CH 2 – CH – COOH NH 2 O OH CH 3 – C A) 1 B) 2 C) 3 D)  4 E)  5 {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$003 Аминкапрон қышқылының амин тобының орны бойынша  изомерлерінің саны A) 1 B) 2 C) 3 D)  4 E)  5 {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$004 Аминмай қышқылының изомерлерінің саны A) 2 B) 3 C) 4 D)  5 E)  6 {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$005 β  – аминкапрон қышқылының формуласы A) CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH2 – СH – COOH                                  B) CH 3 – CH 2 – CH – CH                                 NH2 – СH  – COOH  2 NH2 C) CH 3 – CH 2 – CH – CH – СH  – COOH                                  NH 2 Д) CH – CH                                 2 – CH – CH – СH  – COOH  2 2 NH 2   E)  H2С – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH       │            NH2 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$006 Аминқышқылдары спирттермен әрекеттескенде түзілетін заттар A) ақуыздар B) жай эфирлер C) күрделі эфирлер D)  аминдер E)  карбон қышқылдары {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$007 Этерификация реакциясына түсетін зат A) глицин B) пропиламин C) анилин D)  метиламин E)  дифениламин {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$008 Амфотерлі қасиет көрсететін зат A) метиламин B) анилин C) аминсірке қышқылы D)  диметиламин E)  пропиламин {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$009 Аммиакпен  әрекеттескенде  аминқышқылын түзеді. A) хлорбензол B) этилбромиді C) пропанол – 2 D)  2–хлорпропион қышқылы E)  бромбензол {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$010 150г 30%­тті аминсірке қышқылының ерітіндісі 30г натрий гидроксиді бар  ерітіндімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г) A) 42,5 B) 58,2 C) 67,4 D)  85,3 E)  94,6 {Правильный ответ}= B {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$011 Құрамында 32%­көміртегі, 6,66% сутегі, 42,67% оттегі және 18,67% азоты  бар аминқышқылының молекулалық формуласы A) C2H5O2N B) C3H7O2N C) C4H9O2N D)  C5H11O2N E)  C6H13O2N {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$012 α 44,5г   – аминпропион қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде 50г  тұз түзілген болса, өнімнің шығымы (%) A) 50 % B) 60% C) 70% D)  80% E)  90% {Правильный ответ}= E {Сложность}= С – аминпропион қышқылы 3,2г метанолмен әрекеттескенде түзілген  {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$013 10,3 г аминмайқышқылы 5,6г калий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген  тұздың массасы (г) A) 11,3 B) 12,5 C) 14,1 D) 16,2 E)  18,4 {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$014 β 8,9г  күрделі эфирдің зат мөлшері (моль) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D)  0,4 E)  0,5 {Правильный ответ}= A  {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$015 15г аминсірке қышқылы 7,3 тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұздың  массасы (г) A) 11,2 B) 22,3 C) 34,5 D)  46,7 E)  58,4 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$016 7,5г аминсірке қышқылы натрий металымен әрекеттескенде түзілген сутегінің  (қ.ж) көлемі (л) A) 1,12 B) 2,24 C) 3,36 D)  4,48 E)  6,72 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$017 5,2 моль аминвалериан қышқылының молекула саны A) 1,6 ∙ 1022 B) 2,5 ∙1023 C) 3,1 ∙1024 D)  4,5∙1025 E)  5,2 ∙ 1026 {Правильный ответ}= {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$018 ά  – аминкапрон қышқылының 7,6 ∙10 (моль) A) 7,5 B) 9,8 C) 10,4 D)  12,6 E)  15,2 {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$019 Аминмай қышқылы құрамындағы азоттың массалық үлесі (%) A) 13,5 B) 15,7 C) 16,3 D)  18,1 24 молекуласына сәйкес зат мөлшері E)  19,2 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$020 Аминсірке қышқылы құрамындағы оттегінің массалық үлесі (%) A) 15,2 B) 24,3 C) 36,4 D)  42,7 E)  53,8 {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$021 Аминмай қышқылы құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%) A) 2,89 B) 3,57 C) 4,25 D)  6,04 E)  8,74 {Правильный ответ}= E {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$022 206 г аминмай қышқылының зат мөлшері (моль) A) 1 B) 2 C) 3 D)  4 E)  5 {Правильный ответ}= В {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$023 2 моль аминкапрон қышқылының массасы (г) A) 124 B) 151 C) 242 D)  256 E)  262 {Правильный ответ}= В {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$024 2 моль аминсірке қышқылы натриймен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат  мөлшері (моль) A) 1 B) 2 C) 3 D)  4 E)  5 {Правильный ответ}= A {Сложность}= В {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4 $$$025 Құрамында 7,7 %  сутегі бар, 13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады. Алкиннің  молекулалық формуласы A) C2H2 B) C3H4 C) C4H6 D)  C5H8 E)  C6H10 {Правильный ответ}= A {Сложность}= С {Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж. {Класс}=11 {Четверть}=4

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл