Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
05_01_Химия_каз электролит .doc
05_01_Химия_каз $$$001 Күшті электролит A) күкірт қышқылы B) көмір қышқылы C) сірке қышқылы D) фосфор қышқылы E) күкіртті қышқыл {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$002 Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция A) Na2SO4+KCl→ B) Cr(NO3)2+Na2SO4→ C) NaNO3+KOH→ D) H2SO4+BaCl2→ E) H2SO4+KOH→ {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$003 100   молекула   тұздың   40   молекуласы   иондарға   диссоциацияланса,   оның диссоциациялану дәрежесі A) 40% B) 60% C) 4% D) 6% E) 2,5% {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$004 Әлсіз электролит A) H2CO3 B) H2SO4 C) HNO3 D) HCl E) NaOH {Правильный ответ}= A {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$005 Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс A)H2SO4 B) K2CO3 C) HCl D) NaCl E) AlCl3 {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$006 Күшті қышқыл A) CH3COOH B) H3PO4 C) Н2СО3 D) HNO3 E) H2S {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$007 200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның  диссоциациялану дәрежесі A) 0,002 % B) 2,5 % C) 40 % D) 0,2 % E) 20 % {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$008 Бір   моль   натрий   фосфатын   суда   еріткенде,   тұз   толық   диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 4 {Правильный ответ}= E {Сложность}= B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$009 Химиялық реакцияға түсетін жұп A) KCl және Na2SO4  B) CuCl2 және NaOH C) HCl және K2SO4 D) MgCl2 және HNO3 E) KCl және Ca(OH)2 {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$010 Гидролизденетін тұз A) NaCl B) Na2SO4 C) Na2CO3 D) NaNO3 E) NaJ {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$011 Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін A) Ерітіндіні сұйылту керек B) Ерітіндіні қатыру керек C) Ерітіндіні араластыру керек D) Ерітіндіні суалту керек E) Ерітіндіні температурасын төмендету керек {Правильный ответ}= C {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$012  2­ анионына сапалық реакция SO4 A) Na2SO4+2HCl= 2NaCl+H2SO4 B) BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl C) Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4 D) Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4 E) Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$013 Fe2+ катионына сапалық реакция A) Fe(OH)3 + 3HCl=FeCl3 + 3H2O B) FeCl3 + 3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl C) Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3 D) Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O E) FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4 {Правильный ответ}=E {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$014 220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы A) 3,36г B) 336г C) 0,336г D) 36,6г E) 33,6г {Правильный ответ}= D {Сложность}= C {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$015  Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы A) Түссіз B) Иіссіз C) Тотықпайды D) Газ E) Тотығады {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$016 Ток өткізетін зат A) Дистилденген су B) Кальций оксиді C) Натрий хлориді (ерітінді) D) Натрий хлориді (қатты) E) Қант {Правильный ответ}= E {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$017 Күшті қышқыл A) HClO B) HClO2 C) HClO3 D) HClO4 E) HCl {Правильный ответ}= D {Сложность}= В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$018 Cl­ анионына реактив болатын зат A) Күміс нитраты B) Натрий оксиді C) Алюминий гидроксиді D) Калий нитраты E) индикатор {Правильный ответ}= A {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$019 Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз A) Al(NO3)3 B) KNO3 C) K2SO4 D) Na2SO3 E) CuSO4 {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$020 200г 20%­тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%­ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы A) 53,2г B) 40,8г C) 4,08г D) 408г E) 5,32г {Правильный ответ}= B {Сложность}=С {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$021 50г   26,5%   ­   тік   натрий   карбонатының   ерітіндісіне   24,5г   күкірт   қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі  A) 5,6л B) 2,8л C) 56л D) 28л E) 44,2л {Правильный ответ}= B {Сложность}=С {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$022 Массасы   200г,   массалық   үлесі   0,15   натрий   гидроксидімен   массасы   500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі A) 2,2 % B) 22,1 % C) 23 % D) 221% E) 22 % {Правильный ответ}= B {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004 ж. {Класс}=8 {Четверть}=3

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл