Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
05_02_Химия_каз.doc
05_02 Xимия_ каз 3↓+2NaCl $$$001 Зарядталған бөлшек A) атом B) молекула C) ион D) нейтрон E) зат {Правильный ответ}= C {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$002 Ион алмасу реакциясы A) NH3 +H2O NH→ 4OH B) Zn+Cl2→ZnCl2 C) Zn+SnCl2 ZnCl 2 +Sn → D) CaCl2 +Na2CO3 CaCO E) NH3 +HCl NH→ 4Cl {Правильный ответ}= D {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$003 Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары A) Ca2+ және CO3 2­ B) Ca2+ және NO3 ­ C) Fe2+ және OH­ D) Ba2+ және SO4 E) Zn2+ және OH­ {Правильный ответ}= B {Сложность}=А {Учебник}=химия9,Н.Нугманов,Р.Жумадилова. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$004   10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі   A) 4,4л → 2 B) 2,24л C) 22,4л D) 0,1л E) 44 л {Правильный ответ}= B {Сложность}= B  {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$005 Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы A) силикат B) хлорид C) сульфат D) нитрат E) бромид {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$006 Алюминий   индикаторының түсі A) қызыл B) көк C) таңқурай түсті D) сары E) түссіз {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$007 Күшті электролиттер диссоциацияланады A) Бөлшектеп B) Жартылай C) Іс жүзінде толығымен D) Сатылап E) Диссоциацияланбайды {Правильный ответ}= C {Сложность}=А ерітіндісінде сульфаты     лакмус {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$008  Су молекуласымен қоршалған иондар­ A) Гидратталған иондар B) Гидратталмаған иондар C) Диссоциацияланған иондар D) Ассоциацияланған иондар E) Дегидратталған иондар {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$009 Әлсіз қышқыл A) CH3COOH B) H2SO4 C) HNO3 D) HCl E) NaOH {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$010 Формуласы қате жазылған тұз A) FeCl3 B) NaCl C) AlOHCl D) Na2CO3 E) FeCl2 {Правильный ответ}= C {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$011 H++OH­ →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу A) Na2SO4+HCl  → 2NaCl+H2SO4 → K2SO4+CO2+H2O  → Na2SO4+2HCl  → Na2SO4+2HNO3 B) HCl+NaOH  → H2O +NaCl C) H2SO4+K2CO3  D) H2SO4+2NaCl E) 2NaNO3+H2SO4 {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$013 2   моль   натрий   гидроксидінің   ерітіндісі   мен   1   моль   күкірт   қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі A) Түссіз B) Қызыл C) Сары D) Қызғылт E) Күлгін {Правильный ответ}= E {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$014 Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін  фактор A) Еріткіштің табиғаты B) Ерітіндінің концентрациясы C) Температура D) Қысым E) Ерітіндінің табиғаты {Правильный ответ}= D {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$015 Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі A) Ca2++Cl­→CaCl2↓ B) Ba2++OH­→Ba(OH)2↓ C) Ag++Cl­→AgCl↓ D) 2H++OH­→H2O↑ E) Na++OH­→NaOH {Правильный ответ}= {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$016 Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2  себеді, сонда мұз ериді, себебі   A)   Еріткіштен   қату   температурасы   жоғары   ерітінді түзіледі; B) Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі; C) Жылу бөлінеді; D) Жылу сіңіріледі; E) Жылу алғашқыда бөлінеді де, соңында сіңіріледі; {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$017 Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары A) Cl­→Br­→ J­ B) Br­→J­→Cl­ C) Br­→ J­ →Br­ D) Cl­→J­ →Br­ E) J­→Br­→Cl­ {Правильный ответ}= E {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$018 PO4 A) H3PO4+KOH→ B) H3PO4+AgNO3→ C) H3PO4+NaOH→ D) H3PO4+NaBr→ E) H3PO4+KCl→ {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 3­ анионына сапалық реакция $$$019 Темір   (ІІІ)   хлоридімен   барий   гидроксиді   әрекеттескенде   түзілген   тұнбаның мольдік массасы A) 214 B) 107 C) 53,5г/моль D) 107 г/моль E) 214г/моль {Правильный ответ}= D {Сложность}=B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$020 pH>7 болады, егер A) C(H+)=C(OH) B) C(H+)< C(OH­) C) C(H+)>C(OH­) D) C(OH­)≠C(H+) E) C(OH­)=C(OH­) {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$021 Ерітіндіде pH>7 болады, егер A) NaCl B) FeCl3 C) AlCl3 D) Na2CO3 E) HCl {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1 $$$022 Көлемі   200   мл,   тығыздығы   1,075г/мл   20%   ­   тік   тұз қышқылы   ерітіндісімен   массасы   20г   мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі A) 4,48л B) 2,24мл C) 44,8л D) 44,8мл E) 22,4л {Правильный ответ}= A {Сложность}=C {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж. {Класс}=9 {Четверть}=1

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл