Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
08_01_Химия_каз.doc
08_01_Химия_каз $$$001 Негіздік оксид A) K2O B) ZnO C) SO2 D) Cr2O3 E) P2O5 {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$002 Қышылдық оксид A) Na2O B) Al2O3 C) CO2 D) MgO E) PbO {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$003 Амфотерлі оксид A) SO2 B) CuO C) PbO D) BaO E) CaO {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$004 100г мәрмәрді қыздырғанда бөлінген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі A) 2,24л B) 22,4л C) 4,4л D) 44л E) 224л {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$005 10,2г Al2O3 зат мөлшері A) 0,1 моль B) 1 моль C) 2 моль D) 0,2 моль E) 0,01 моль {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$006 Азоттың жоғары оксиді A) N2O B) NO C) N2O3 D) NO2 E) N2O5 {Правильный ответ}= E {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$007 0,1моль көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі A) 22,4л B) 2,24л C) 2,2л  D) 224л E) 0,2л {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$008 SO3 оксидтегі күкірттің тотығу дәрежесі A) +1 B) ­2 C) +6 D) +4 E) +2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$009 Қышқылдық оксид + су = қышқыл, осы сызбанұсқаға сәйкес келетін реакция A) CaO+H2O=Ca(OH)2 B) SO3+H2O=H2SO4 C) MgO+H2SO4=MgSO4+H2O D) SiO2+CaO=CaSiO3 E) CaO+2HCl=CaCl2 +H2O {Правильный ответ}= В {Сложность}= А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$010 H2S SO→ 2 A H→ → 2SO4 SO→ 2    А заты A) S B) H2S C) Na2SO3 D) SO3 E) Na2SO4 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$011 Бір бірімен әрекеттесетін заттар жұбы  A) Na2O мен SiO2  B) BaO мен K2O C) CO2  мен SO2 D) P2O5 мен NO2 E) Na2O мен CaO {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$012 Электрондық конфигурациялары  ...3s2  3р4   мен ... 2s2  2р4  әрекеттескенде, түзілген жоғарғы оксидтің мольдік массасы A) 84г/моль B) 80г C) 80г/моль D) 84г E) 64г/моль {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$013 Теңдеудің оң жағындағы түзілетін заттың формуласы 3Fe + 2O2 = A) Fe3O4 B) Fe2O3 C) FeO D) Fe E) Fe2O {Правильный ответ}=А {Сложность}= А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$014 Шынының формуласы A) K2O∙CaO∙6SiO2 B) Na2O∙CaO∙6SiO2 C) CaO∙PbO∙6SiO2 D) Cr2O3∙CaO∙6SiO2 E) Li2O∙CaO∙6SiO2 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005ж.. теңдеуі  бойынша 64  грамм  SO2  алу   үшін {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$015 4г күкіртті жаққанда 37,1кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөлінген жылу мөлшері A) 297 кДж B) 287 кДж C) 267 кДж D) 259 кДж E) 371 кДж {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$016 4FeS2  + 11O2  = Fe2O3  +  8SO2       жұмсалатын FeS2 зат мөлшері A) 0,4моль B) 0,5моль C) 3,2моль D) 6,0моль E) 1моль {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$017 Pb(NO3)2 айрылғанда түзілетін оксид A) NO B) N2O5 C) N2O D) NO2 E) O2 {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$018 Көмірқышқыл газы көмір (ІІ) оксидінен ... ауыр A) 1,57 есе B) 1,52 есе C) 1,5 есе D) 2 есе E) 0,78 есе {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$019 Массасы 2 т глиноземнен 1 т алюминий алынса, өнімнің шығымы A) 93,7 % B) 95,24 % C) 98,2 % D) 99,3 % E) 94 % {Правильный ответ}= E {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$020 PbS + HNO3 = PbSO4 + H2O + NO түзілген газдың алдындағы коэффициент A) 4 B) 3 C) 8 D) 7 E) 6 {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$021 Құрғақ мұздың формуласы A) Қатты СО2 B) Н2О C) СО2 D) Н2СО3 E) Қатты СО {Правильный ответ}=А С {Сложность}= С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж.. {Класс}=8 {Четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл