Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
08_02_Химия_каз.doc
08_02_ Химия _ каз $$$001 Суда еритін негіз A) Мыс (ІІ) гидроксиді B) Алюминий гидроксиді C) Мырыш гидроксиді D) Берилий гидроксиді E) Литий гидроксиді {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$002 Екідайлы гидроксид A) Ca(OH)2 B) NaOH C) Pb(OH)2 D) Fe(OH)2 E) Ba(OH)2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$003 Реакция өнімдері Cu(OH)2→ A) CuO+H2O B) Cu2O C) Cu D) CuOH E) Cu+H2O {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$004 Натрий гидроксидімен әрекеттеспейтін зат A) Al(OH)3 B) SO3 C) Cu(OH)2 D) N2O5 E) H2S {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$005 Сөндірілген ізбестің формуласы A) CaO B) Ca(OH)2 C) Ca(HCO3)2 D) CaCO3 E) CaHCO3 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$006 Массасы 37 г сөндірілген ізбестің зат мөлшері A) 0,25 моль B) 2 моль C) 1 моль D) 0,2 моль E) 0,5 моль {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др.,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$007 Сілті ерітіндісіндегі фенолфталеин түсі A) қызғылт B) сарғыш C) таңқурай түсті D) түссіз E) көк {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$008 5,6 г калий гидроксидінің молекула саны A) 6,02 ∙ 1023 B) 0,602 ∙1023 C) 0,602 ∙1022 D) 6,02 ∙ 1025 E) 0,602 ∙1024 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$009 Күшті негіз A) Cu(OH)2 B) Fe(OH)2 C) KOH D) Al(OH)3 E) Mg(OH)2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$010 Мына қатарда Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2 негіздік қасиет A) Күшейеді B) Әлсірейді C) Өзгермейді D) Күшейеді, содан соң әлсірейді E) Әлсірейді,  содан соң күшейеді {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$011 40 г 10%­тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (ІІ) гидроксидінің массасы A) 3,45 г B) 2,75 г C) 2,45 г D) 3,15 г E) 2,65 г {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$012 20г   49%­тті   күкірт   қышқылын   бейтараптауға   жұмсалған   10%­тті   натрий гидроксидінің массасы A) 4г B) 0,8г C) 800г D) 80г E) 8г {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$013 Термиялық айрылғанда оксид түзетін негіз A) Ba(OH)2 B) Ca(OH)2 C) Fe(OH)3 D) Mg(OH)2 E) Be(OH)2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$014 Cr2(SO4)3→X→Cr2O3→Cr   Х заты A) хром (ІІ) гидроксиді B)  хром хлориді C) хром (ІІІ) гидроксиді D) хром E) хром (ІІ) оксиді {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$015 Екідайлы негіз+қышқыл=тұз+су теңдеуге  сәйкес келеді: A) NaOH+HCl=NaCl +H2O B) Pb(OH)2+2HCl=PbCl2 +2H2O C) Cu(OH)2+2HCl=CuCl2 +2H2O D) Ba(OH)2+2HCl=BaCl2 +2H2O E) Fe(OH)2+2HCl=FeCl2 +2H2O {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$016 19,6 г мыс (ІІ) гидроксидін термиялық жолмен айырғанда түзілген мыс (ІІ) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалған сутектің көлемі A) 4,48мл B) 4,48л C) 4,48мкл D) 2,24л E) 22,4мл {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$017 Натрий тетрагидроксоцинкатының формуласы A Zn(OH)Cl B) Na2[Zn(OH)4] C) Na2ZnO2 D) Zn(OH)2 E) Zn(OH)2SO4 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,10,Н.Нурахметов и др.,2006ж. {Класс}=10 {Четверть}=3 $$$018 барлық   коэффициенттер Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O=K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 қосындысы A) 9 B) 6 C) 10 D) 8 E) 16 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=химия,10,Н.Нурахметов и др.,2006ж. {Класс}=10 {Четверть}=3 $$$019 Көлемі   160   мл   массалық   үлесі   20%,   (ρ=1,25г/мл)   натрий   гидроксиді ерітіндісіне   қорғасын   нитраты   ерітіндісінің   жеткілікті   мөлшерімен   әсер еткенде түзілген қорғасын (ІІ) гидроксидінің массасы A) 118,5 г B) 120,5г C) 130,5 D) 120,9 г E) 124,5 г {Правильный ответ}=В {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=3 $$$020 Еріген   заттың   массалық   үлесі   20%   ,   (ρ=1,25г/мл)   көлемі   500   мл   натрий гидроксиді   ерітіндісінен   көлемі   200   мл   суды   буландырғаннан   кейінгі ерітіндідегі негіздің массалық үлесі A) 27 % B) 28 % C) 30 % D) 26 % E) 29 % {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$021 Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі A) 711л B) 777л C) 659 мл D) 777мл E) 7,11мл {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$022 KMnO4+Na2SO3+H2O=MnO2+KOH+Na2SO4    калий гидроксидінің алдындағы коэффициент A) 2 B) 4 C) 3 D) 1 E) 5 {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$023 Көлемі   1   л   суға   массасы   200   г   кальций   қосқанда   түзілген   кальций гидроксидінің массалық үлесі A) 3,11% B) 30% C) 31,1% D) 311% E) 3% {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл