Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
08_04_Химия_каз.doc
08_04_Химия_каз $$$001 Орта тұз A) HCl B) NaHCO3 C) CaCO3 D) H2S E) KHS {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$002 Қышқылдық тұз  A) MgOHCl B) NaHSO4 C) Na2S D) K3PO4 E) H2SiO3 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$003 Негіздік тұз A) NaHSO4 B) Na2SO4 C) MgOHCl D) AlCl3 E) NaCl {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$004 Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы,  A) алюминий хлориді B) алюминий гидрохлориді C) алюминий гидроксохлориді D) алюминий дигидроксохлориді E) алюминий гидроксиді {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$005 13,6 г кальций гидрофосфатының зат мөлшері A) 0,25моль B) 2моль C) 1моль D) 0,5моль E) 0,1моль {Правильный ответ}=Е {Сложность}= B {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$006  Бертолле тұзының формуласы A) K2SO3 B) KCl C) NaCl D) KClO2 E) KClO3 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$007 Салыстырмалы молекулалық массасы жоғары тұз A) NaF B) NaCl C) CH3COONa D) NaI E) HCOONa {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$008 Қазақша «алмас» деп аталатын тұз A) кальций хлориді B) нарий хлориді C) сынап (II) хлориді D) күміс хлориді E) мыс (II) хлориді {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}=химия,10,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2006ж. {Класс}=10 {Четверть}=2 $$$009 Ерімейтін тұз A) мырыш сульфаты B) барий сульфаты C) темір(ІІ) сульфаты D) темір(ІІІ) сульфаты E) натрий сульфаты {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$010 Уақытша кермектілік судың құрамында болады. A) кальций және магний карбонаты B) кальций және магний гидрокарбонаты C) кальций хлориді D) магний сульфаты E) магний хлориді {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=3 $$$011 Құрамына 43,4%Na, 13,3%C, 45,4%O кіретін қосылыстың формуласы A) Na2CO3 B) CH3COONa C) HCOONa D) NaHCO3 E) C2H5ONa {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$012 CuSO4∙10H2O құрамындағы судың массалық үлесі A) 10% B) 26% C) 53% D) 20% E) 17% {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$013 KMnO4+KNO2+H2O=KNO3+MnO2+KOH тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент A) 3 B) 1 C) 2 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}= A {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$014 KNO2 коэффициент A) 6 B) 4 C) 8 D) 2 E) 5 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж.  +KI+H2SO4=NO+I2+K2SO4+H2O   тотықтырғыштың   алдындағы {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$015 112 г темір сұйылтылған күкірт қышқылының артық мөлшерінде ерітілген. Алынған тұздың зат мөлшері A) 2 моль B) 1 моль C) 0,5 моль D) 2,5 моль E) 1,5 моль {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$016 Кальций   карбонатының   ерітіндісінен   артық   мөлшерде   көмірқышқыл   газын өткізгенде түзілетін зат A) кальций карбонаты B) кальций гидроксиді C) кальций оксиді D) кальций E) кальций гидрокарбонаты {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=3 $$$017 Оттегін алуға болатын тұз A) K2SO4 B) KCl C) NaCl D) Hg(NO3)2 E) Na2SO3 {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$018 Иондық байланысы бар заттар A) NH3 B) O2 C) H2O D) CaCl2 E) HCl {Правильный ответ}=D {Сложность}=В {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$019 12 кг пириттен 14,7 кг күкірт қышқылы алынған.Өнімнің шығымы A) 0,75% B) 7,5% C) 69% D) 70% E) 75% {Правильный ответ}=Е {Сложность}= C {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$020 Массасы   50   г   20%–тті   Na2SO4  ерітіндісін   дайындау   үшін   қажет кристаллогидраттың (Na2SO4 ∙10H2O) массасы және судың көлемі A) 22,6мг, 27,4л B) 22,8 г, 27,4 мл C) 22,6г, 27,4 л D) 226 г, 224л E) 22,6г, 27,4мл {Правильный ответ}=Е {Сложность}=С {Учебник}=химия,10,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2006ж. {Класс}=10 {Четверть}=2 $$$021 Көлемі 4,48 л (қ.ж) оттек алу үшін қажетті KClО3, KMnO4 қажет массалары A) 16,2г, 65,2 г B) 1,3г, 63,2гг C) 16,3г, 63,2гг D) 14г, 6,2 г E) 18,3г, 63,2г {Правильный ответ}=С {Сложность}=С {Учебник}=химия,8,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$022 Аммоний гидрокарбонаты кондитер тағамдарын пісіруге қолданылады. Егер қамырға   39,5   г   NH4HCO3  қосылған   болса,   термиялық   айырылу   кезінде түзілген газдардың (қ.ж) көлемі A) 22,4л B) 44,8л C) 42,5л D) 4,25л E) 425л {Правильный ответ}= A {Сложность}=С {Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов,К.Сарманова,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл