Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
08_01 Химия_каз.doc
07_01 химия_каз. $$$001 Судың қатты күйіндегі тығыздығы: А) 0,62 г/см3 B) 0,72 г/см3 С) 0,82 г/см3 D) 0,52 г/см3 E) 0,92 г/см3 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$002 Қалыпты жағдайда 1 см3 судың массасы: А) 1 г B) 4 г С) 2 г D) 3 г E) 6 г {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$003 Суда ерімейтін негіз: А) LiOH B) NaOH С) Cu(OH)2 D) Ba(OH)2 E) KOH {Правильный ответ}=C {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж.                     {Класс}=8 {четверть}=3 $$$004 Күрделі зат: А) сутегі B) оттегі С) су D) натрий E) барий {Правильный ответ}=C {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=1 $$$005 Судың химиялық формуласы: А) Н2О2 B) Н2О С) НСl D) HBr E) HNO3 {Правильный ответ}=B {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=1 $$$006 Судың 45 г сәйкес келетін зат мөлшері: А) 5,5 моль B) 4,5 моль С) 6,5 моль D) 2,5 моль E) 3,5 моль {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}=химия, 8, Н.Нұрахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$007 Судың салыстырмалы молекулалық массасы: А) 18 г/моль B) 18 г С) 18 D) 18 моль E) 18 моль/г {Правильный ответ}= С {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=1 $$$008 Судың молярлық массасы: А) 18 г/моль B) 18 г С) 18 D) 18 моль E) 16 г8моль {Правильный ответ}= А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=1 $$$009 +40 С температурада судың тығыздығы: А) 1 г/мл B) 2 г/ мл С) 6 г/ мл D) 8 г/ мл E) 4 г/ мл {Правильный ответ}= А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 10, Н.Нурахметов и др.,2006ж.                      {класс}=10 {четверть}=4 $$$010 Металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде түзіледі: А) оксид және тұз  B) тұз және қышқыл С) қышқыл және оксид D) негіз және оксид E) негіз және қышқыл {Правильный ответ}= Е {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                     . {класс}=9 {четверть}=1 $$$011 Осы заттың ерітіндісі  электртоғын өткізбейді:  А) NaCl B) KI С) KOH D) C12H22O11 E) KCl {Правильный ответ}= D {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$012 Берілген заттардың арасында иондық қосылыс: А) NaCl B) Н2 С) Са D) OҒ2 E) Сl2 {Правильный ответ}= А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=4 $$$013 Электролиттерге жатады: А) спирт B) металдар С) бейметалдар D) қант E) тұздардың судағы ерітінділері {Правильный ответ}= Е {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$014 Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы: А) Р2O5 + H2O→ H3PO4 B) SO3 + H2O H→ 2SO4 С) SO2 + H2O  H→ 2SO4 ↓ D) NaCl+AgNO3  AgCl  Na→ 2SO4 E) SO3 + Na2O  {Правильный ответ}= D {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$015 Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5­ке тең болатын электролит: А) KCl   +NaNO → 3 B) CaCl2 С) KI  D) NaCl  E) KOH  {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$016 Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы: А) Na2O B) P2O5  С) SO3 D) ҒeO E) Ag2O {Правильный ответ}= А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=3 $$$017 Суда еритін (сілтілер) қатары: А) LiOH, NaOH B) Cu(OH)2,  Fe(OH)3  С) Ca(OH)2, Cu(OH)2 D) Al(OH)3, Ca(OH)2 E) Fe(OH)2, Fe(OH)3 {Правильный ответ}= А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=3 $$$018 Суда ерімейтін негіздер қатары: А) Cu(OH)2,  Fe(OH)3  B) LiOH, CsOH С) Ba(OH)2, Ca(OH)2 D) KOH, NaOH E) Ca(OH)2, Cu(OH)2 {Правильный ответ}= А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {класс}=9 {четверть}=1 $$$019 12,8 г метан жанғанда түзілетін судың массасы: А) 38,8 г B) 28,8 г С) 48,8 г D) 68,8 г E) 78,8 г {Правильный ответ}= В {Сложность}= B {Учебник}=химия, 10, Н.Нурахметов и др.,2006 ж.                      {класс}=10 {четверть}=1 $$$020 Массалық үлесі 18%, 500 г ерітінді даярлау үшін  тұз бен су массалары: А) 90 г тұз және 410 г су B) 80 г тұз және 420 г су  С) 60 г тұз және 440 г су  D) 40 г тұз және 460 г су  E) 50 г тұз және 450 г су  {Правильный ответ}= А {Сложность}= B {Учебник}= химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {класс}=8 {четверть}=2 $$$021 Ортафосфор қышқылы ... сатыда диссоцияланады А) екі B) үш С) төрт D) бес E) алты {Правильный ответ}=В {Сложность}= B  {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$022 Сумен әрекеттесіп қышқыл түзетін оксидтер: А) Р2О5, СО2 B) СаО, Na2O С) K2O, CuO D)Fe2O3, K2O E) Na2O, HgO {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$023 Әк суының формуласы А) Ca(OH)2 B) CaO С) CaCO3 D) Cu(OH)2 E) CuO {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,.,2005ж. {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$024 Кальций гидроксидін  түзетін заттар жұбы: А) Ca және HCl B) Ca(OH)2 және HCl С) CaO және H3PO4 D) CO2 және CaO E) CaO және H2O {Правильный ответ}=E {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005ж.                      {Класс}=9 {Четверть}=2 $$$025 HCl диссоциацияланғанда түзілетін иондар: А) Н+ және Cl­ B) Н2+ және Cl­ С) Н+ және Cl2 D) Н+ және 2Cl E) Н+ және 2Cl­ {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$026 Салыстырмалы молекулалық массасы 74­ке тең  болатын негіз формуласы: А) Cu(OH)2 B) Ca(OH)2 С) Ba(OH)2 D) NaOH E) KOH {Правильный ответ}=B {Сложность}= B {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                     . {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$027  Лакмус қышқылда ­ ... түске боялады: А) қызыл B) көк С) түссіз D) күлгін E) сары {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$028 Фосфор қышқылын түзетін заттар жұбы: А) P2O5 және H2O B) P және H2O С) Ca(OH)2 және H3PO4 D) CaO және P2O5 E) Ca және P {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$029 Суда еріткенде металл катиондары мен қышқыл қалдығы аниондарын түзе  ыдырайтын тұз: А) KNO3 B) Ca(OH)2 С) NaOH D) H2SO4 E) KCl {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {класс}=9 {четверть}=1 $$$030 Cуда ерімейтін зат: А) спирт B) глицерин С) бензин D) хлорсутек E) аммиак {Правильный ответ}=С {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$031 Газдардың суда ерігіштігі ... артады. А) температура төмендегенде және қысым жоғарылағанда B) температура жоғарылағанда С) қысым төмендегенде D) температура мен қысым төмендегенде E) температура мен қысым жоғарылағанда {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {четверть}=1 $$$032 Ерітіндідегі еріген заттың концентрациясын арттыру үшін оны ... керек. А) сұйылту B) буландыру С) тұндыру D) араластыру E) қатыру {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$033 35 %­ тік 100 г ерітіндіде еріген заттың массасы А) 3,5 г B) 17,5 г С) 35 г D) 70 г E) 105 г {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$034 Табиғатта кең таралған  еріткіш: А) қышқыл B) тұз С) негіз D) су E) оксид {Правильный ответ}= D {Сложность}= А {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж. {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$035 170 г суда 30 г В заты ерітілді. Заттың ерітіндідегі массалық үлесі: А) 12 % B)  5 % С) 13 % D) 15 % E) 14 % {Правильный ответ}= D {Сложность}= B {Учебник}=химия, 10, Н.Нурахметов и др.,2006ж.                      {класс}=10 {четверть}=1 $$$036 50 г 4 %­тті ерітіндідегі сдың массасы: А) 42 г B) 46 г С) 40 г D) 48 г E) 45 г {Правильный ответ}= D {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.    {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$037 20 %­тті 250 г ерітіндідегі заттың массасы: А) 50 г B) 30 г С) 150 г D) 250 г E)  80 г {Правильный ответ}=А {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$038 15 г тұз 135 г суда ерітілді. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі: А) 20 % B) 30 % С) 10 % D) 40 % E) 50 %  {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=химия, 8, Н.Нурахметов и др.,2004ж.                      {Класс}=8 {Четверть}=2 $$$039  500 г 18 %­тті ерітінді даярлау үшін қажет  тұз және судың массалары: А) 410 г су, 90 г тұз B) 420 г су, 80 г тұз   С) 320 г су, 80 г тұз D) 430 г су, 70 г тұз E) 405 г су, 85 г  тұз {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=1 $$$040 Қышқыл ерітінділері мен металдардың өзара әрекеттесуі реакциясының  типі: А) орын басу B) айрылу С) қосылу D) алмасу E) қосылу және айрылу {Правильный ответ}=А {Сложность}= А {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж. {класс}=9 {четверть}=1 $$$041 Массасы 14,2 г Р2О5 суда ерігенде түзілетін Н3РО4­ның массасы мен зат мөлшері: А) 0,2 моль, 19,6 г B) 0,1 моль, 9,8 г С) 2 моль,  196 г D) 1 моль, 98 г E) 0,3 моль, 0,98 г {Правильный ответ}=А {Сложность}=С {Учебник}=химия, 9, Н.Нурахметов и др.,2005 ж.                      {класс}=9 {четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл