Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
10_01 Химия_каз.doc
электролиз 3 KCl→                        10_01 Химия_каз $$$001 Өнеркәсіпте хлорды алу реакциясының  схемасы: A) КМпО4 +НСl → B) Са(ОСl)2+ НСl → C)  NaCl балқымасын  D) NaCl + F2 → E) Мп О2 + НСl → {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$002 Өзгерістер сызба­нұсқасына Сl0 Cl→ 5+ Cl→ ­ Cl→ 0 сәйкес келетіні  → → ClO3 Cl→ 2 A) Cl2 KCl K 4 KClO→ → B) KCl  KClO 3 Cl→ 2 KCl→ C)  Cl2 KClO→ → → 2 D) Cl2 KClO→ 3 KCl Cl E)KCl KClO→ → → 2 4 KCl Cl {Правильный ответ}= Д {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$003  Галогендер қатары: A) F,O,N,C,B B)  F,Cl,Br,IAc C)  F,Cl,Mn,At D) I,Fe,Sb,Sn, Zn E)  Mn, Br, I, Re {Правильный ответ}= В {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$004 Фтор атомы электрондарының энергетикалық денгейлерге орналасуын   көрсетеді : A) 2е 8е 3е  B)  2е 7е C)  2е 8е 1е 3  → D) 2е 8е 8е E)  2е 8е 2е {Правильный ответ}=В {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$005 Реакциялардың типтері: 1)2Fe+3Cl3 2FeCl 2) 2Аl(OH)3 Al→ 2O3+3H2 O A) 1 айырылу, 2 алмасу B)  1 алмасу, 2 қосылу C)  1 қосылу,2 айырылу D) 1 орын басу, 2 алмасу E)  1қосылу, 2 орын басу {Правильный ответ}= С {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$006 Диссоциация кезінде хлорит­ион түзетін зат: А) HClO4  B)  HClO C)  KC1O D) KC1O2 E)  KCl {Правильный ответ}= D {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$007  Хлордың массалық үлесі ең көп заттың формуласы: A) Ca Cl2 B) Ca (OCl)2 C) NaCl D) KCl E)  BaCl2 {Правильный ответ}= А {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. ­ ­ ­ 2 ­→BrO4 {Класс}=8 {четверть}=4 $$$008 СаF2 молекуласындағы химиялық байланыстың түрі: A) ковалентті полюсті B)  сутекті C)  ковалентті полюссіз D) донарлы­акцепторлы E)  иондық {Правильный ответ}= Е {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$009 Тотықсыздану үрдісінің сызбанұсқасы A) Br ­ BrO→ ­→Br­ B)  BrO2 C)  BrO ­→BrO2 D) Br2→BrO­ E)  BrO2 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$010  Хлор барлық металдармен әрекеттесіп.... A) қышқылдар түзеді B)  тұздар түзеді C)  оксидтер түзеді D) негіздер түзеді E)  сілтілер түзеді {Правильный ответ}= В {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$011  234 г ас тұзына күкірт қышқылымен әсер еткенде 131,4г хлорсутек алынса,  хлорсутектің шығымы: A) 60% B)  70% C)  90% D) 80% E)  100% {Правильный ответ}= С {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$012 Галогендердің жоғарғы тотығу дәрежесі  A) +7 B)  ­1 C)  +5 D) 1 E)  +1 {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$013 Табиғатта кездесетін хлордың қосылысы: A) NaCl B)  HCl C)  KClO3 D) Mg(OH)Cl E)  KClO {Правильный ответ}= А {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$014  Хлор осы затпен әрекеттесуі мүмкін A) O2 B)  H2 C)  H2SO4 D) HCl E)  PbO {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$015  Зертханада хлорсутекті алу A) NaCl(қатты)+ H2SO4(сұйық) → B)  H2O+Cl2→ C)  NaCl(ертінді)+ H2SO4(сұйық)→ D)  NaCl(қатты)+ H2SO4(конц) → E)  Н2 +Cl2→ {Правильный ответ}= Д {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$016  5,85 г натрий хлоридін концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттестірген кезде  түзілген хлорсутектің көлемі  A) 2,24 л B)  4,48 л C)  22,4 л D) 44,8 л E) 46,8 л {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$017  Галогендер тобының  периодтық жүйедегі  орны  A)  І, негізгі топша B)  ІІІ, негізгі топша C)  ІV, қосымша топша D) VII, қосымша топша E)  VII, негізгі топша {Правильный ответ}=Е {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$018 Электрондық формуласы 1s22s22p63s23p5  сәйкес келетін элемент A) F B)  Cl C)  Na D) O E)  S {Правильный ответ}= В {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$019  Крахмалмен көк түс беретін зат  A) фтор B)  астат C)  хлор D) иод E)  бром {Правильный ответ}= Д {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$020  Тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл  A) Fe B)  Zn C)  Hg D) Ni E)  Al {Правильный ответ}= С {Сложность}= A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=8 {четверть}=4 $$$021 Өзгерістер сызба нұсқасында сілті қатысатын сатылар:       1              2          3               4 → → 3 NaBr Br2  KBrO A) 2,4 B)  2,3 C)  3,4 D) 1,3 E)  1,2 {Правильный ответ}= Д {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. 3 Br→ 2 NaBrO → {Класс}=8 {четверть}=4 $$$022 Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы  толық иондық  теңдеуіндегі коэффиценттер  қосындысы: A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 E) 2 {Правильный ответ}= A {Сложность}= C {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2004 ж. {Класс}=9 {четверть}=1 $$$023 Cl2+H2O  HClO+HCl үрдісіндегі химиялық тепе теңдік өнім түзілу жағына  ығысу үшін қосатын зат A) түз қышқылының ерітіндісі  B)  натри хлориды C)  дистилденген су  D) хлор қышқылының ерітіндісі E)  хлорлау қышқылдың ерітіндісі {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=2 →

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл