Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
15_01 Химия_каз.doc
15_01 Химия_каз $$$001 Сілтілік­жер металдарға жататын элемент A) Na B) Al C) Ca D) Si E) P {Правильный ответ}= C {Сложность}= А {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=3 $$$002 Ең белсенді элемент A) K B) Na C) Si D) Cs E) S {Правильный ответ}= D {Сложность}= А {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=3 $$$003  Қалыпты жағдайда сумен әрекеттеседі A) Al B) Cu C) Ca D) Si E) C {Правильный ответ}= C {Сложность}= А {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=3 $$$004 Cілтілік металл A) Ca B) Fe C) Ni D) Na E) Mg {Правильный ответ}= Д {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$005 Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады A) Na2CO3 B) CuCl2 C) BaCl2 D) Zn(NO3)2 E) K2SO4 {Правильный ответ}= B {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=2 $$$006 Калий атомының электрондық  конфигурациясы  A) 1s22s22p63s1 B) 1s22s1 C) 1s22s22p63s23p63d54s1 D) 1s22s22p1 E) 1s22s22p63s23p64s1 {Правильный ответ}= E {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$007 Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімі және алдарына қойылатын  коэффициенттері мына реакция теңдеуіне сәйкес келеді  A) Na2O+H2 B) Na2O+H2O C) 2NaOH+H2 D) NaOH+H2O E) 4NaOH+H2 {Правильный ответ}= C {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$008 Натрий атомының электрондық конфигурациясы  A) 1s22s22p1 B) 1s22s22p63s1 C) 1s22s22p4 D) 1s22s22p3 E) 1s22s22p63s2 {Правильный ответ}= B {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$009 Реакция теңдеуіндегі К+О2 К2О, калийдің алдында қойылатын коэфициент: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= Д {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$010 К2СО3 ерітіндісінде лакмус түсінің өзгеруі A) өзгермейді B) көгереді C) қызарады D) таңқурай түсті болады E) қызыл­сары түсті болады {Правильный ответ}= В {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$011 Сілтілік металдарға жатады A) K, Na, Li B) Ca, Mg, Sc C) K,Ca,Mg D) Fe,Ca,Ni E) Na,Zn,Cu {Правильный ответ}= A {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$012 Калийдің сумен әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің  қосындысы: A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10 {Правильный ответ}= С {Сложность}= B  {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$013  4 моль натрий сульфидінің массасы: A) 40 г B) 310 г C) 128 г D) 312 г E) 300 г {Правильный ответ}= С {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$014 Натрий оксидін халықаралық номенклатурасы бойынша аталуы A) натрий оксиді (І) B) натрий оксиді (ІІ) C) мононатрий диоксиді D) динатрий диоксиді E) динатрий монооксиді {Правильный ответ}= Е {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2008ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$015  Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны A) 11 және 11 B) 12 және 9 C) 12және 11 D) 11 және 10 E) 11 және 12 {Правильный ответ}= Е {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$016  0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған,  натриймен  әрекеттескенде  түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі A) 26,5 л B) 23,5л C) 27,5л D) 24,5л E) 25,5л {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=Химия 11, Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$017 4,6 г натрий металы этил спиртімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж)  көлемі A) 11,2 л B) 1,12л C) 2,24 л D) 6,72 л E) 22,4 л  {Правильный ответ}= С {Сложность}= B {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=4 $$$018 34 г натрий  нитратындағы молекула саны: A) 3,01∙1023 B) 6,02∙1023 C) 1,204∙1023 D) 1,204∙1024 E) 2,408∙1023 {Правильный ответ}= Е {Сложность}= B {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=3 $$$019 0,5 моль натрий мен 100г аминопропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін  тұздың массасы: A) 55,5г B) 65,5г C) 75,5г D) 45,5г E) 85,5г {Правильный ответ}= A Сложность}= B {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006ж. {Класс}=10 {четверть}=2 $$$020 Сілтілік металл  3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады.  (қ.ж) Осы сілтілік металл: A) Rb  B) Na C) Si Д  Cs E) K {Правильный ответ}= A {Сложность}= B {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006ж. {Класс}=10 {четверть}=2 $$$021 Калий фториді ертіндісі электролиздегенде берілген  электрон  саны: A) 3 B) 6 C) 2 D) 4 E) 8 {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006ж. {Класс}=10 {четверть}=2 $$$022 0,1моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20% ­ті құмырсқа қышқылының қажетті массасы: A) 40 B) 23 C) 92 D) 20 E) 46 {Правильный ответ}= В {Сложность}= В {Учебник}=Химия 11, Н.Нурахметов и др., 2007ж. {Класс}=11 {четверть}=2 $$$023 Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан: A) Галогендер  B) Сілтілік металдар C) Инертті газдар D) Сілтілік­жер металдары E) Салғырт газдар  {Правильный ответ}= В {Сложность}= А {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006ж. {Класс}=10 {четверть}=2

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл