Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
16_01 Химия_каз.doc
16_01 Химия_каз   $$$001  Сутекпен мыс оксиді (II) әрекеттескенде түзілетін  өнімдер A) Cu+H2O  B) CuH2+О2 C) CuH2+ H2O D) Cu+ H2О2 E) Cu+О2+ H2 {Правильный ответ}= C {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$002  Темір атомының ядросындағы протондар саны A) 20 B) 55 C) 30 D) 8 E) 26 {Правильный ответ}= E {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$003  Темір (III) оксидінің формуласы A) FeO B) Fe2O3 C) Fe3O4 D) FeCl2 E) FeCl3 {Правильный ответ}= B {Сложность}= А {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$004 10г мырыш пен 10г күкірт әрекеттескенде түзілген мырыш сульфидінің  массасы: A) 10г B) 14,9г C) 20г D) 24,9г E) 30г {Правильный ответ}= B {Сложность}= В {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=1 $$$005  325 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері: A) 1 моль B) 3 моль C) 5 моль D) 7 моль E) 9 моль {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$006  → → FeO Х FeCl A) Fe(OH)3 B) FeCl3 C) Fe D) Fe(OH)2 E) FeSO4 {Правильный ответ}= C {Сложность}= C {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$007 Темірдің қағының формуласы: A) FeO B) FeO∙ Fe 2O3 C) Fe(OH)2 D) FeO3 E) Fe(OH)3 {Правильный ответ}= B {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 2 өзгерісінде Х заты {четверть}=1  реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдына  ↑ $$$008 Fe+2НCI= FeCl2+ H2 қойылатын коэффициент A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 {Правильный ответ}= A {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$009 Мырыш атомындағы электрондар саны: A) 65 B) 2 C) 4 D) 30 E) 35 {Правильный ответ}= D {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$010 Мыстың периодтық жүйедегі орны: A) 4 период, 1топ, негізгі топша B) 1 период, 4топ, негізгі топша C) 4 период, 4топ, қосымша топша D) 4 период, 1топ, қосымша топша E) 1 период, 1топ, негізгі топша {Правильный ответ}= D {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$011 Zn Х Zn(NO3)2 У ZnCO3 өзгерісіндегі «Х» және «У» заттарының формуласы: A) Х­ NO; У­ H 2O B) Х­ НNO3; У­ К 2СО3 C) Х­ NН3; У­ СО D) Х­ N2; У­ С E) Х­ НNO2; У – СН4 {Правильный ответ}= B {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$012 Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар  A) CuSO4+ H2 B) CuО+ H2SO4 C) CuSO4+ H2О+ SO2 D) CuО+H2S E) CuSO4+ H2S {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$013 Темір хлормен әрекеттескенде мына қасиетті көрсетеді A) тотықтырғыш B) қышқылдық C) тотықсыздандырғыш D) негіздік E) тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш {Правильный ответ}= C {Сложность}= B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$014  2 моль темірдің зат мөлшеріндегі атом саны  A) 2,02∙10²³ B) 6,02∙10²³ C) 1,204∙10²³ D) 12,04∙1024 E) 5,6 ∙1022 {Правильный ответ}= D {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$015 Темір ... периодта орналасқан A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}= C {Сложность}=A {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=3 $$$016     Fe3+­ ионының  электрондық конфигурациясы A) ...3d B) ... 3d4 C) ... 3d5 D) ... 3d6 4s² E) ... 3d³ {{Правильный ответ}= C {Сложность}=C {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=2 $$$017 1,6 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндімен әрекеттескен темір тақташадан  ерітіндіге өткен темір атомдарының саны A) 6,02∙10²¹ B) 6,02∙10 C) 6,02∙10 D) 6,02∙10²² E) 6,02∙10²³ {Правильный ответ}= A {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$018 Mn (II) оксидінің формуласы: A) MnО B) MnО2 C) Mn2О5 D) Mn2О3 E) Mn2О7 {Правильный ответ}= A {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$019 Мыстың негіздік карбонаты (CuОН)2СО3 ыдырағанда түзілетін заттар: A) Cu+ H2+ СО2 B) 2CuО+ H2О+ СО2 C) CuО+ H2О+ СО D) Cu(ОН)2+ СО 2 E) CuО+ H2О+ СО2 {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$020  32г мыс ұнтағы 11,2л оттек (қ.ж) бар ыдыста қатты қыздырылды. Түзілген  оксидтің массасы:  A) 0,4г B) 40г C) 60г D) 2г E) 20г {Правильный ответ}= B {Сложность}=C {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=1 $$$021 Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакциялар  СuО 1 СuCl2 2 Cu (ОН)2 3 СuSO4 4 Cu3(PO4)2 A) 1,2 B) 2,4 C) 3,4 D) 2,3 E)  1,3 {Правильный ответ}= B {Сложность}=C {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$022 Мыстың массалық үлесі көп қосылыс  A) CuCl2 B) Cu2O C) CuS D) CuO E)  CuSO4 {Правильный ответ}= B {Сложность}=B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$023 Аg­ химиялық таңбасының оқылуы A) аш B) аргентум C) аурум D) фереум E)  алюминий {Правильный ответ}= В {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$024 0,1моль темір  75г 20%­тті мыс(II) сульфаты ерітіндісімен әрекетескенде  түзілетін мыстың массасы A) 8 B) 6 C) 7 D) 9 E)  5 {Правильный ответ}= В {Сложность}=C {Учебник}=Химия 9, Н.Нурахметов и др., 2005ж. {Класс}=9 {четверть}=1 $$$025 Массасы 16г мыс (ІІ)оксидінің ұнтағы сутекпен толық  тотықсыздандырылды.Түзілген мыстың массасы A) 12,8 B) 128 C) 1,28 D) 15,8 E)  1,58 {Правильный ответ}= А {Сложность}=B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1 $$$026 Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар  A) F,Cl , Br , I , At   B) B , Ai , Ga , In , Ti C) Mn , Tc , Re,V, Mo D) Ii , Na , K , Pb , Cs  E)  Be , Mg, Ca , Ba, Fe {Правильный ответ}= C {Сложность}=A {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=3 $$$027 Табиғатта бос күйінде кездесетін металл A) алюминий B) темір C) алтын D) титан E)  мырыш {Правильный ответ}= С {Сложность}=A {Учебник}=Химия 10, Н.Нурахметов и др., 2006ж. {Класс}=10 {четверть}=2 $$$028 Тізбектегі «А» заты Cu  CuSO Тізбегіндегі А заты  A) CuOH B) Cu2O → → 2 А Сu  Cu (ОН) → → 4 C) CuO D) Cu(OH)2 E)  Cu {Правильный ответ}= C {Сложность}=B {Учебник}=Химия 8, Н.Нурахметов и др., 2004ж. {Класс}=8 {четверть}=1

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл