Тест 11 сынып
Оценка 4.9

Тест 11 сынып

Оценка 4.9
Документация
doc
химия
11 кл
08.06.2018
Тест 11 сынып
ҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшінҰБТ ге дайындық үшін
13_01_Химия_каз[1]..doc
13_01_Химия_каз. $$$ 001 1 моль көміртектегі атом саны  A) 6,02 ∙ 1023 B) 6,02 ∙ 1013 C) 6 ∙ 2310 D) 1 ∙ 1023 E) 12 {Правильный ответ}=А  {Сложность}=А {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 002 Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}=С {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 003 Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық  формуласы: A) 3s23p4 B) 3s23p2 C) 4s24p2 D) 4s24p4 E) 3s23p3 {Правильный ответ}=В {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 004 Бейметалдық қасиеті басым элемент: A) Pb B) Sn C) Ge D) C E) Si {Правильный ответ}=D {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 005 IV топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабатының  электрондық конфигурациясы: A) ns3np1 B) ns1np3 C) ns0sp4 D) ns1np3 E) ns2np2 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 006 Кальций силикатының формуласы:  A) CaSiO3 B) CaS C) CaSO3 D) CaSO4 E) CaCO3 {Правильный ответ}=А {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 007 Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электрон болатын атом: A) H B) He C) Be D) O E) C {Правильный ответ}=Е {Сложность}=А {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 008 Көміртек диоксидіндегі оттектің массалық үлесі (%): A) 73 B) 63 C) 53 D) 43 E) 83 {Правильный ответ}=А {Сложность}= B {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 009 Кремний қышқылының салыстырмалы молекулалық массасы: A) 39 B) 78 C) 117 D) 58 E) 97 {Правильный ответ}=В  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 010 Н2СО3 затындағы көміртектің массалық үлесі (%): A) 38 B) 29 C) 19 D) 48 E) 39 {Правильный ответ}=С  {Сложность}= В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 011 Көміртек атомының электрондық формуласы: A) 1s22s22p6 B) 1s22s22p4 C) 1s22s2 D) 1s22s22p2 E) 1s22s22p1 {Правильный ответ}=D  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 012 Кремнийдің валенттілігі  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}=D  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 013 Көміртек диоксидінің салыстырмалы молекулалық массасы : A) 16 B) 32 C) 44 D) 48 E) 56 {Правильный ответ}=С  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 014 СО2, СО, СН4 қосылыстарындағы көміртектің валенттілігін көрсететін қатар: A) 2, 1, 4 B) 4, 2, 4 C) 1, 1, 1 D) 4, 2, 2 E) 2, 2, 4 {Правильный ответ}=В  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 015 СН4 затындағы көміртектің массалық үлесі (%): A) 75 B) 100 C) 95 D) 85 E) 65 {Правильный ответ}=А  {Сложность}= B  {Учебник}= Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.  {Класс}=11 {четверть}=1 $$$ 016 СаСО3 қосылысындағы көміртектің валенттілігі: A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4 {Правильный ответ}=Е  {Сложность}=А  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 017 Мына термохимиялық теңдеу бойынша: СН4 + 2О2 = СО2 +2Н2О + 880 кДж  112 л (қ.ж.) метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж): A) 4400 B) 8800 C) 2200 D) 6600 E) 5600 {Правильный ответ}=А  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=11 {четверть}=1 $$$ 019                                                           t0 → Термохимиялық теңдеу бойынша СаСО3  кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мөлшері  A) 37,6 кДж B) 35,6 кДж C) 33,6 кДж 2 – 178 кДж, 20 г   СаО + СО D) 31,6 кДж E) 39,6 кДж {Правильный ответ}=В   {Сложность}=В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.      {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 020 2 г әктасты күйдіргенде 336 мл (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді. Әктастағы  қоспаның массалық үлесі (%): A) 30 B) 35 C) 25 D) 50 E) 75 {Правильный ответ}=С   {Сложность}=В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.           {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 021 Қысқартылған иондық теңдеу бойынша әрекеттесетін заттардың жұбы: 2Н+ + СО3 A) натрий карбонаты мен тұз қышқылы B) калий карбонаты мен су  C) магний карбонаты мен  натрий гидроксиді D) көмір қышқылы мен күкірт қышқылы E) көмірқышқыл газы мен натрий гидроксиді {Правильный ответ}=А   {Сложность}=В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.           {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 022 5,6 л (қ.ж.) метан жанғанда 233 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу  эффектісі: A) 832 кДж B) 932 кДж C) 732 кДж D) 532 кДж E) 632 кДж {Правильный ответ}=В   {Сложность}=В  Н→ 2О + СО2 2­    ↑ {Учебник}= Химия , 11, Н.Нурахметов и др., 2007ж.           {Класс}=11 {четверть}= 1 $$$ 023 224 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін жұмсалатын көміртектің массасы  (г):  A) 130 B) 110 C) 120 D) 115 E) 100 {Правильный ответ}=С   {Сложность}=В   {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.               {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 024 84 г натрий карбонаты мен 0,5 моль хлорсутек ерітінділерін араластырғанда   бөлінетін газдың (қ.ж.) көлемі: A) 33,6 л B) 22,4 л C) 16,8 л D) 5,6 л E) 11,2 л {Правильный ответ}=D   {Сложность}=В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.                   {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 025 Термохимиялық теңдеу С + О2  жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз (кДж). A) 2930 B) 3930 C) 1179 D) 393 E) 786  {Правильный ответ}=Е  {Сложность}=В   {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.                СО→ 2 + 393 кДж бойынша 2 моль көміртек {Класс}=10 {четверть}= $$$ 026 53 г натрий карбонаты мен 38 г магний хлориді ерітінділерін араластырғанда  түзілетін магний карбонатының массасы (г): A) 33,6  B) 31,6 C) 33,9 D) 32,6 E) 34,2 {Правильный ответ}=А {Сложность}= C {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.               {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 027 33,6 г аммоний карбонаты айырылғанда түзілетін екі газдың жалпы (қ.ж.)  көлемі (су есептелмейді): A) 15,68 л B) 23,52 л C) 7,84 л D) 31,6 л E) 38,9 л {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж.               {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 028 Көмірқышқыл газын барий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде 394 г  тұнба түзілген. Жұмсалған көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен): A) 22,4 B) 33,6 C) 44,8 D) 11,2 E) 56,0 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 029 Құрамында 6,02 ∙ 1024 оттек атомы бар көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.): 3)2  → → 2  →  СаСО 3   Са(ОН)  Са(НСО A) 28 B) 224 C) 56 D) 112 E) 84 {Правильный ответ}= В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 030                                                 1                      2               3             4 → Мына сызбанұсқа бойынша СаСО3   СаО  реакциялар жүргізу процесінде әк суын қосуды қажет ететін саты: A) 1, 3 B) 3 C) 4 D) 1 E) 2 {Правильный ответ}=Е {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 031 Сілті ерітіндісінде кремнийдің әрекеттесуін көрсететін, реакция теңдеуіндегі  коэффициент қосындысы A) 8 B) 7 C) 6 D) 4 E) 5 {Правильный ответ}=В {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 032 Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде  түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен): A) 22,4 B) 44,8 C) 2,24 D) 4,48 E) 11,2 {Правильный ответ}=С {Сложность}=В {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 033 Ерітіндісінің реакция ортасы негіздік болатын тұз A) NaCl B) Na2SO4 C) NaNO3 D) Na2SiO3 E) K2SO4 {Правильный ответ}=D  {Сложность}=В  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др., 2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 034 Құрамында 92 % кальций карбонаты бар 200 кг әктасты өртегенде бөлінетін  көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі (л): A) 33,6 B) 11,2 C) 22,4 D) 44,2 E) 41,2 {Правильный ответ}=Е  {Сложность}=В  {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 035 100 л көміртегі (II) оксидін жағу үшін қажет оттегінің  көлемі (қ.ж.)  A) 50 л B) 100 л C) 25 л D) 75 л E) 85 л {Правильный ответ}=А  {Сложность}=В  {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 036 Массасы 1 тонна көмірдің 86 %­тті таза кокс болса, оны жағу үшін  жұмсалатын  ауаның (ауадағы оттектің массалық үлесі 20 %) көлемі (м3):  A) 7526,6 м3 B) 8026,6 м3  C) 8526,6 м3 D) 7026,6 м3 E) 6526,6 м3 {Правильный ответ}=В  {Сложность}=В  {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 037 Массасы 10 т шыны (Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2) алу үшін мына заттардың Na2CO3,  CaCO3, SiO2 қажет  массалары A) 2,22 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 7,54 т SiO2 B) 2,1 т Na2CO3, 2,22 т CaCO3, 7,54 т SiO2 C) 7,54 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 2,22 т SiO2 D) 2,1 т Na2CO3, 7,54 т CaCO3, 2,22 т SiO2 E) 7,54 т Na2CO3, 2,22 т CaCO3, 2,1 т SiO2 {Правильный ответ}=А  {Сложность}=С  {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 038 Көміртек концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде көлемі 40,32 л  (қ.ж.) СО2 мен SO2 газдарының қоспасы түзілген болса, реакцияға түскен   көміртек массасы: A) 7,6 B) 7,2 C) 7,4 D) 7,8 E) 7,5 {Правильный ответ}=В  {Сложность}=С  {Учебник}=Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}=3 $$$ 039 40 г кальций карбонаты мен 30 %­тті 160 мл тұз қышқылының ерітіндісі  (тығыздығы 1,15 г/мл) әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің  артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізгенде алынған  тұздың массасы: A) 42,4 г Na2CO3 B) 40,4 г NaHCO3 C) 44,4 г CaCO3 D) 41,4 г Ca(HCO3)2 E) 43,4 г CaCO2 {Правильный ответ}=А   {Сложность}=С  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 040 6,72 л көміртек (IV) оксидін 112 г 15 %­тік калий гидроксидінің ерітіндісі  арқылы өткізгенде түзілген тұз және оның массасы  A) 25 г К2СО3 B) 30 г КНСО3 C) 30 г К2СО3 D) 35 г КНСО3 E) 40 г К2СО3 {Правильный ответ}=В   {Сложность}=С   {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3 $$$ 041 148,8 г натрий карбонатының 2,5 %­тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %­тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г): A) 6,6 B) 6,5 C) 6,9 D) 6,8 E) 6,7 {Правильный ответ}=С   {Сложность}=С  {Учебник}= Химия , 10, Н.Нурахметов и др.,  2006 ж. {Класс}=10 {четверть}= 3

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып

Тест 11 сынып
Скачать файл