Түймешікті қосу
Оценка 4.6

Түймешікті қосу

Оценка 4.6
Образовательные программы
docx
информатика
11 кл +1
22.10.2018
Түймешікті қосу
Түймешікті қосу Бұл мысалда біз, Arduino контроллеріне түймешіктің қосылуын қарастырамыз. Түймешікті басқан кезде, біз орнатылған жарықдиодты жағатын боламыз. Arduino-ның көп платтары 13 (13 пины) шығысына қосылған, орнатулы SMT жарықдиодына ие. Қажетті құрылымдар • Arduino контроллері • тактілі түймешік • 10кОм резистор • жанаспалы макетті плата • жалғағыш сымдар Қосу 10кОм резистор • жанаспалы макетті плата • жалғағыш сымдар Қосу
7.4 Arduino UNO - Подключение кнопки.docx
«Роботты техника». 5­ші деңгей. 5 сабақ. Сабақтың тақырыбы: Түймешікті қосу. Сабақтың ұзақтығы: 2 сағ. Түймешікті қосу Бұл мысалда біз, Arduino контроллеріне түймешіктің қосылуын  қарастырамыз. Түймешікті басқан кезде, біз орнатылған жарықдиодты  жағатын боламыз. Arduino­ның көп платтары 13 (13 пины) шығысына  қосылған, орнатулы SMT жарықдиодына ие. Қажетті құрылымдар Arduino контроллері тактілі түймешік 10кОм резистор жанаспалы макетті плата жалғағыш сымдар      Қосу Қорек шығысы (5В) мен жерді (Gnd) макетті платаға сәйкес қызыл және қара  сыммен қосамыз. Әдетте, қорек пен жер үшін макетті платтарда, суретте  көрсетілгендей байланыстардың шеткік қатарларын пайдаланады. Үшінші көк  сыммен біз, Arduino контроллерінің сандық 2 пинін тактілі түймешік  байланысына қосамыз. Осы байланысқа немесе осымен 4 қадауыш тәсілмен үнемі жалғанған байланысқа, өз кезегінде жермен жалғастыратын 10 кОм  тартпалы резисторға қосамыз. Түймешіктің басқа шығысын 5 В қуатпен  жалғаймыз.  Тактілі түймешік басылмаған кезде, 2 шығыс тек жерге ғана тартпалы  резистор арқылы қосылған және осы шығыста LOW есептелетін болады. Ал  түймешік басылған кезде, 2 шығыс пен 5В қуат арасында байланыс пайда  болады және HIGH есептелетін болады. Ескерту: Көбінесе, тактілі түймешіктер, қосу суретінде  көрсетілгендіктен, әр жағынан екі байланысқа ие. Бұған қоса, түймешік  пішіні бойынша шаршыға ұқсас. Қосу кезінде қай байланыстар жалғанған,  қайсылары басқан кезде тұйықталатынын шатастырып алмау  МАҢЫЗДЫ. Сенімсіз болсаңыз, ең дұрысы түймешікті сылдырлату. Түймешікті керісінше ­ тартпалы резистор арқылы қуатқа және түймешік  арқылы жерге де қосуға болады. Онда, кірістен HIGH, ал түймешікті басқан  кезде LOW есептелетін болады. Егер, кірісті қоспай тастап кетсек онда, кірісте кездейсоқ түрде HIGH немесе  LOW есептелетін болады. Сол себептен, түймешік басылмаған жағдайда  анықталған мән беру үшін, тартпалы резистор пайдаланатын боламыз. Сызба Коды /*   Түймешік     Жарықдиодты түймешікті басу арқылы жағып, сөндіреміз.     created 2005  by DojoDave   modified 28 Oct 2010  by Tom Igoe     This example code is in the public domain.  */   // константтар береміз const int buttonPin = 2;     // түймешікке қосылған кіріс нөмірі onst int ledPin =  13;      // жарықдиод шығысының нөмірі   // ауыспалы int buttonState = 0;         // түймешік күйін сақтайтын тұрақсыздық   void setup() {   // жарықдиодқа шығыс сияқты қосылған пинді жүктейміз   pinMode(ledPin, OUTPUT);        // түймешікке кіріс сияқты қосылған пинді жүктейміз   pinMode(buttonPin, INPUT);    }   void loop(){   // түймешік кірісінен мәндерді есептейміз   buttonState = digitalRead(buttonPin);     // түймешік басылулы тұрғанын тексереміз   // егер басылып тұрса, онда buttonState HIGH болады:   if (buttonState == HIGH) {        // жарық диодын қосамыз        digitalWrite(ledPin, HIGH);    }   else { // жарық диодын өшіреміз     digitalWrite(ledPin, LOW);   } }

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу

Түймешікті қосу
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
22.10.2018