Я и другие - одинаковые и разные
Оценка 4.8 (более 1000 оценок)

Я и другие - одинаковые и разные

Оценка 4.8 (более 1000 оценок)
Разработки уроков
docx
окружающий мир
1 кл
08.08.2018
Я и другие - одинаковые и разные
Цели - развитие опыта учеников с использованием сходства и разнообразия; принятие идеи взаимопонимания между людьми в качестве предпосылки для разнообразия. Методы обучения - коучинг, рассказывание историй, ролевые игры. Ролевая игра «Сказка о зеркальном городе». Обсуждая: «Что значит жить в мире монотонности, вы нас пугаете?»Как мы похожи и как мы отличаемся?
9 занятие Аз и другите - еднакви и различни приказки за размисъл.docx
ДЕВЕТО ЗАНЯТИЕ Тема „ Аз и другите – еднакви и различни. Приказка за размисъл” Цели:   ▪ Развитие на опита на учениците, свързан с употребата на отношенията                       подобие” и “различие”  ▪ Възприемане на идеята за разбирателствотo между хората като отношение,              предпоставено от разнообразието               Необходими материали ▪ ▪  постер  маркер Методи на обучение ▪ ▪ ▪  обсъждане  беседа с приказка  ролева игра  ▪ Резултати ▪  Изводи по темата Описание на практиката По какво си приличаме и по какво се различаваме? За провеждането на това упражнение децата се групират по двойки. Учителят им поставя задача да открият по три прилики и разлики помежду си. За примери могат да се дадат външни белези (цвят на косата, на очите, лицето) и психически характеристики (интереси,   умения,   качества).   Отговорите   се   записват   от   учителя   на   два   различни постера, озаглавени съответно “Прилики” и “Различия”. Учениците   се   подреждат   в   кръг   и   всеки   по   реда   си   трябва   да   довърши   следното изречение: “Аз приличам на ..................................... по ............................... и по същото се различавам (ученик от класа) от............................................” В края на упражнението учителят може да направи обобщение с помощта на следните въпроси:  1.Посочете по какво си приличате всички в класа?  2.Посочете по какво си приличат всички хора?  Извод ­ всички хора си приличат по своите потребности ­ любов, храна, сигурност, здраве, и др. Ролева игра приказка  „Посещение в огледалния град” Огледалният град, за който искам да ви разкажа, не бил построен от огледала, но всички къщи и улици в него били еднакви ­ все едно че се отразявали едни в други като в огледала. По същия начин изглеждали и всички дървета и птици ­ еднакви. Обитателите на Огледалния град също не се   различавали   един   от   друг   ­   все   едно   че   били   много’знаци,   т.е.   нещо   като   близнаците   и тризнаците, ама много повече ­ абе, всичките, и отгоре на това ­ облечени еднакво. Всички магазини били пълни с един вид стоки ­ един вид храна, един модел домакински уреди, един модел коли. По книжарниците им имало милионни тиражи на една и съща книга, на един и същи вестник, на една и съща аудиокасета и т. н.  С   други   думи,   огледалният   град   не   бил   нищо   повече   от   един   кошмарен   град,   защото   бил омагьосан да бъде свят на еднообразието!  Как може да се живее в такъв град ли? Ами не знаем! Какво мислите вие? Обсъждане „Какво е да се живее в свят от еднообразие?” За да разберете как се живее в Огледалния град, си представете какво може да се случи, ако:  ­ всички живеем в еднакви домове;  ­ всички харесваме едно и също нещо;  ­ всички се обличаме по еднакъв начин;  ­ всички сме с еднаква външност;  ­ всички се храним с едно и също; ­ всички работим една и съща работа;  ­ всички мислим по един и същи начин. Какво означава думата еднообразие? От кои думи е съставена?  А   какво   означава   думата   разнообразие?   От   кои   думи   е   съставена?  Плаши   ли   ни еднообразието? С какво?

Я и другие - одинаковые и разные

Я и другие - одинаковые и разные

Я и другие - одинаковые и разные

Я и другие - одинаковые и разные
Скачать файл
Приз 150 000 руб.
Свидетельство СМИ.
Плюс 10 документов.