Համաչափություն թեմայի ուսուցման իմ փորձը
Оценка 4.7

Համաչափություն թեմայի ուսուցման իմ փորձը

Оценка 4.7
doc
10.05.2020
Համաչափություն  թեմայի ուսուցման իմ փորձը
Hamachaputyun temayi usucman im porc@.doc

Կրթության  ազգային  ինստիտուտ

 

 

 

 

Մաթեմատիկայի  վերապատրաստման  դասընթաց

 

 

 

                  

                                            ՌԵՖԵՐԱՏ

 

 

Թեման`  Համաչափություն  թեմայի   ուսուցման   իմ     փորձը

 

 

 

Կատարող` Դպրոց  № 12 

 

                                        Կոլոլյան  Վալյա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        2014 թ

 

Մաթեմատիկա   6-րդ  դասարան

 

  1. Դասի  թեման `  Համաչափություն

 

  1. Դասի  նպատակը`Աշակերտը  կիմանա `

 

1. Ինչ՞ է   համաչափությունը:

            2. Պատկերի  համաչափության  և  պատկերի  համաչափության

              առանցքների  հասկացությունները:

            3.  Կկարողանա   կառուցել  տրված պատկերին  տրված  ուղղի 

              նկատմամբ  համաչափ  պատկերը:

 

3. Տևողությունը` 45  ր

 

4.Անհրաժեշտ  պարագաները`

 

A4  թղթեր  `համաչափ  պատկերներով,գրատախտակ,գունավոր  կավիճներ

 

5. Խթանման փուլ`

  Մեթոդ `  մտագրոհ- քարտեզագրում

«Ին՞չ  եք  հասկանում  համաչափություն  ասելով»

 

 

         Հավասարաչափ                                    կանոնավոր

 


                                  

                      Համաչափություն                     ներդաշնակ

                                                                 

բարեկազմ

 


                               

                                                                       զուգաչափ

                                   բարեձև

 

 

Սովորողների  պատասխանները  գրանցել  գրատախտակին  և  խմբավորել:

 

 

 


               Ս     

 

 


Համաչափ  պատկերները  ցուցադրելուց  հետո  հարց  աշակերտներին

«Ինչ՞  ընդհանրություն  կա  այդ  պատկերների  մեջ»

2           A     և   A1         կետեր

 


 

6.        Իմաստի  ընկալման  փուլ

Համաչափ  պատկերների  կամ  առարկաների  ինչ՞  օրինակներ  գիտեք

 

Աշակերտներին  նախապես  հանձնարանված  էր  դասին  ներկայանալ  համաչափ  պատկերների  օրինակներով

 

1-ին  աշակերտ

«Ուշադիր  նայելով  ` կարելի  է  տեսնել ,որ  փաթիլի  գեղեցկության  հիմքում  ընկած  է  համաչափությունը,ասես  ինչ-որ  մեկի  ձեռքով  է  հյուսվել  փաթիլի  ցանցկեն,խիստ  օրինաչափությունների  ենթարկված  նախշը,որը  մարդու  կողմից  վաղուց  ի  վեր  ընկալվել  է  որպես  գեղեցկության  ուղեկից»:

 

 

 

 

2-րդ  աշակերտ

Միլանի  տաճարը 

 

3-րդ  աշակերտ

Սուրբ  Գայանե  եկեղեցի

4-րդ  աշակերտ

 

Գառնիի  տաճարը

 

 

Աշակերտները  իրենց օրինակները  ներկայացնելով`փակցրին գրատախտակին:

Բոլոր  օրինակներում  մենք  տեսնում  ենք  այն  բանի  հաստատումը,որ  համաչափությունը  մարմնավորում  է  կարգավորությունը,գեղեցկությունը  և   կատարելությունը:Բնության  մեջ  ամեն ինչ  կատարվում  է  համաչափորեն. գիշերին  հաջորդում  է  ցերեկը,գարնանը  բնությունը  զարթոնք  է  ապրում:

Իր  դրսևորումներով  համաչափությունը  բազմազան  է:

 

Համաչափության  տեսակներից  են `

1.        Առանցքային

 

 

   2. Տեղափոխական

 

 

2.        Պտտական

Հայերենի  այբուբենի  որոշ  տառեր  օժտված  են  հենց  պտտական  համաչափությամբ

 

                                              Տ          Օ         Փ

 

Բնությունը հագեցած  է  համաչափ  տեսք  ունեցող  էակներով  և  առարկաներով:Համաչափ  են  մարդը,կենդանիները,ձկները,բույսերի  շատ  տեսակներ:

 

 

 

7. Կշռադատման  փուլ

 

Մեթոդ` T-աձև  աղյուսակ

 

 

 

                                                      Ինչ՞  գիտեի          Ինչ՞  սովորեցի  

 

       Գիտեի  համաչափ  պատկերներ                սովորեցի   կետի,ուղղի  և  տրված  պատկերին  համաչափ 

                                                                                         պատկերի  կառուցումը.

 

                                                                                    Իմացա  համաչափության  դերն  ու  նշանակությունը 

                                                                                         Կերպարվեստում,ճարտարապետության  մեջ ,երաժշտության

                                                                                 և  այլ  բնագավառներում

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

8.  Թեմայի  վերաբերյալ  վարժությունների  լուծում,գիտելիքների  կիրառում  վարժությունների  լուծման  ժամանակ

 

Վարժություն  236

 

 

                    

Վարժություն  237   բանավոր

 

 

 

 

Վարժություն  240

 

Վարժություն  241

 

Ֆ

 

դ)

 

 

 

                                                                                     Գնահատում

 

 

·         Ըստ  աշակերտների  պատասխանների  պարզում  ենք   `նրանք  որքանով   պատկերացում  ստացան   համաչափության  մասին

·         Ըստ  աշակերտների  ցուցադրման  պարզում  ենք  ` նրանք   որքանով  են  հասկացել  համաչափություն  թեման

·         Հանձնարարվում  է  գծագրել  համաչափ  պատկերներ  և  ըստ  նրանց  կատարած  աշխատանքի  պարզում  ենք թե  որքանով  են  կարողանում  կիրառել  իրենց  նոր  գիտելիքները

 

 

9. Տնային  հանձնարարություն

 

Մաթեմատիկա  6: Հիմնական  դպրոցի  6-րդ  դասարանի   դասագիրք// Բ, Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան –Եր.: Մանմար ,2012:   238, 241( ա )

 

 

 

 

 

              


Կրթության ազգային ինստիտուտ Մաթեմատիկայի վերապատրաստման դասընթաց ՌԵՖԵՐԱՏ Թեման` Համաչափություն թեմայի ուսուցման իմ փորձը Կատարող` Դպրոց № 12 Կոլոլյան Վալյա 2014 թ

Կրթության ազգային ինստիտուտ Մաթեմատիկայի վերապատրաստման դասընթաց ՌԵՖԵՐԱՏ Թեման` Համաչափություն թեմայի ուսուցման իմ փորձը Կատարող` Դպրոց № 12 Կոլոլյան Վալյա 2014 թ

A4 թղթեր `համաչափ պատկերներով,գրատախտակ,գունավոր կավիճներ 5

A4 թղթեր `համաչափ պատկերներով,գրատախտակ,գունավոր կավիճներ 5

A և A 1 կետեր 6

A և A 1 կետեր 6

3-րդ աշակերտ Սուրբ Գայանե եկեղեցի 4-րդ աշակերտ Գառնիի տաճարը Աշակերտները իրենց օրինակները ներկայացնելով`փակցրին գրատախտակին: Բոլոր օրինակներում մենք տեսնում ենք այն բանի հաստատումը,որ համաչափությունը մարմնավորում է…

3-րդ աշակերտ Սուրբ Գայանե եկեղեցի 4-րդ աշակերտ Գառնիի տաճարը Աշակերտները իրենց օրինակները ներկայացնելով`փակցրին գրատախտակին: Բոլոր օրինակներում մենք տեսնում ենք այն բանի հաստատումը,որ համաչափությունը մարմնավորում է…

1. Պտտական Հայերենի այբուբենի որոշ տառեր օժտված են հենց պտտական համաչափությամբ Տ Օ Փ Բնությունը հագեցած է համաչափ տեսք ունեցող էակներով և առարկաներով:Համաչափ են մարդը,կենդանիները,ձկները,բույսերի…

1. Պտտական Հայերենի այբուբենի որոշ տառեր օժտված են հենց պտտական համաչափությամբ Տ Օ Փ Բնությունը հագեցած է համաչափ տեսք ունեցող էակներով և առարկաներով:Համաչափ են մարդը,կենդանիները,ձկները,բույսերի…

Ինչ՞ գիտեի Ինչ՞ սովորեցի Գիտեի համաչափ պատկերներ սովորեցի կետի,ուղղի և տրված պատկերին համաչափ պատկերի կառուցումը. Իմացա համաչափության դերն ու նշանակությունը Կերպարվեստում,ճարտարապետության մեջ ,երաժշտության և այլ…

Ինչ՞ գիտեի Ինչ՞ սովորեցի Գիտեի համաչափ պատկերներ սովորեցի կետի,ուղղի և տրված պատկերին համաչափ պատկերի կառուցումը. Իմացա համաչափության դերն ու նշանակությունը Կերպարվեստում,ճարտարապետության մեջ ,երաժշտության և այլ…

Գնահատում · Ըստ աշակերտների պատասխանների պարզում ենք `նրանք որքանով պատկերացում ստացան համաչափության մասին · Ըստ աշակերտների ցուցադրման պարզում ենք ` նրանք որքանով են հասկացել համաչափություն…

Գնահատում · Ըստ աշակերտների պատասխանների պարզում ենք `նրանք որքանով պատկերացում ստացան համաչափության մասին · Ըստ աշակերտների ցուցադրման պարզում ենք ` նրանք որքանով են հասկացել համաչափություն…
Скачать файл