ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ
Оценка 4.8

ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ

Оценка 4.8
pptx
10.05.2020
ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ
Ի՞նչ_է_սերը.pptx

Ի՞նչ է սերը Դասղեկի բաց ժամ Շողակաթի միջն դպրոց դասարանի դասղեկ`Ս. Հովսեփյան

Ի՞նչ է սերը Դասղեկի բաց ժամ Շողակաթի միջն դպրոց դասարանի դասղեկ`Ս. Հովսեփյան

Ի՞նչ է սերը Դասղեկի բաց ժամ

Շողակաթի միջն դպրոց դասարանի դասղեկ`Ս. Հովսեփյան

Թեման ` Ի՞նչ է սերը Սերը որպես մարդկային բարձրագույն զգացմունք

Թեման ` Ի՞նչ է սերը Սերը որպես մարդկային բարձրագույն զգացմունք

Թեման` Ի՞նչ է սերը

Սերը որպես մարդկային բարձրագույն զգացմունք

Նպատակը ` 1) ծանոթացնել երեխաներին մարդկային սիրո բազմազան դրսևորւմներին, 2) սովորեցնել սեփական զգացմունքների դրսևորմանը,

Նպատակը ` 1) ծանոթացնել երեխաներին մարդկային սիրո բազմազան դրսևորւմներին, 2) սովորեցնել սեփական զգացմունքների դրսևորմանը,

Նպատակը`

1) ծանոթացնել երեխաներին մարդկային սիրո բազմազան դրսևորւմներին, 2) սովորեցնել սեփական զգացմունքների դրսևորմանը,

Նպատակը ` 3) զարգացնել ուրիշների զգացմունքները հասկանալու հմտությունը, 4) դաստիարակել հայրենասիրություն:

Նպատակը ` 3) զարգացնել ուրիշների զգացմունքները հասկանալու հմտությունը, 4) դաստիարակել հայրենասիրություն:

Նպատակը`

3) զարգացնել ուրիշների զգացմունքները հասկանալու հմտությունը, 4) դաստիարակել հայրենասիրություն:

Մեթոդները ` նախագծային, հետազոտական

Մեթոդները ` նախագծային, հետազոտական

Մեթոդները`

նախագծային, հետազոտական

Կազմակերպման ձևը ` խմբային աշխատանք

Կազմակերպման ձևը ` խմբային աշխատանք

Կազմակերպման ձևը` խմբային
աշխատանք

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 1. Պաստառների ներկայացում:

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 1. Պաստառների ներկայացում:

Դասղեկի բաց ժամի պլանը`

1. Պաստառների ներկայացում:

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ /մասնակցել են բոլոր աշակերտները/

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ /մասնակցել են բոլոր աշակերտները/

Դասղեկի բաց ժամի պլանը`

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ /մասնակցել են բոլոր աշակերտները/

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 3. Խմբային աշխատանք. Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

Դասղեկի բաց ժամի պ լանը ` 3. Խմբային աշխատանք. Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

Դասղեկի բաց ժամի պլանը`

3. Խմբային աշխատանք. Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

1 . Պաստառների ներկայացում Աշակերտները բաժանվել էին 3 խմբի 1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/ 2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/ 3) Սեր Հայրենիքի…

1 . Պաստառների ներկայացում Աշակերտները բաժանվել էին 3 խմբի 1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/ 2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/ 3) Սեր Հայրենիքի…

1. Պաստառների ներկայացում

Աշակերտները բաժանվել էին 3 խմբի
1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/
2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/ 3) Սեր Հայրենիքի հանդեպ /Լիլիթ Հակոբյանի խումբը/:

1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/

1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/

1) Ի՞նչ է սերը /Մարիաննա Պողոսյանի խումբը/

2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/

2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/

2) Մայրական սեր /Անետա Սարգսյանի խումբը/

3) Սեր Հայրենիքի հանդեպ /Լիլիթ Հակոբյանի խումբը/

3) Սեր Հայրենիքի հանդեպ /Լիլիթ Հակոբյանի խումբը/

3) Սեր Հայրենիքի հանդեպ /Լիլիթ Հակոբյանի խումբը/

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 1) Արդարությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / դաժան /: 2) Դաստիարակությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / երկերեսանի…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 1) Արդարությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / դաժան /: 2) Դաստիարակությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / երկերեսանի…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ

1) Արդարությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … /դաժան/:
2) Դաստիարակությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … /երկերեսանի, խարդախ /:

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 3) Խելքը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / մեծամիտ , խորամանկ /: 4) Իշխանությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է …

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 3) Խելքը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / մեծամիտ , խորամանկ /: 4) Իշխանությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է …

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ

3) Խելքը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … /մեծամիտ, խորամանկ /:
4) Իշխանությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … /բռնակալ /:

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 5) Հավատն առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / մոլեռանդ /: 6) Հարստությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / ժլատ…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 5) Հավատն առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / մոլեռանդ /: 6) Հարստությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / ժլատ…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ


5) Հավատն առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / մոլեռանդ/:
6) Հարստությունը առա՛նց սիրո մարդուն դարձնում է … / ժլատ/:

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 7) Կյանքն առա՛նց սիրո զուրկ է … / իմաստից , անիմաստ է /: Ժողովրդական իմաստություն. Դար ապրի՛ր – դար սովորի՛ր, դար…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ 7) Կյանքն առա՛նց սիրո զուրկ է … / իմաստից , անիմաստ է /: Ժողովրդական իմաստություն. Դար ապրի՛ր – դար սովորի՛ր, դար…

2. Անավարտ նախադասությունների մեթոդ

7) Կյանքն առա՛նց սիրո զուրկ է … /իմաստից, անիմաստ է /:

Ժողովրդական իմաստություն.
Դար ապրի՛ր – դար սովորի՛ր,
դար աշխատի՛ր – դար սիրի՛ր:

3. Խմբային աշխատանք Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

3. Խմբային աշխատանք Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

3. Խմբային աշխատանք

Գտե՛ք սիրո ձեր բանաձևը և հիմնավորեք ձեր ընտրությունը

Օգտագրծվեց նաև “Դասարանի սիրտը” պաստառը, որի վրա երեխաները ամրացրեցին ստիկերների վրա գրված իրենց նվիրական, սրբազան երազանքները:

Օգտագրծվեց նաև “Դասարանի սիրտը” պաստառը, որի վրա երեխաները ամրացրեցին ստիկերների վրա գրված իրենց նվիրական, սրբազան երազանքները:

Օգտագրծվեց նաև “Դասարանի սիրտը” պաստառը, որի վրա երեխաները ամրացրեցին ստիկերների վրա գրված իրենց նվիրական, սրբազան երազանքները:

“Դասարանի սիրտը”

“Դասարանի սիրտը”

“Դասարանի սիրտը”

“Դասարանի սիրտը”

“Դասարանի սիրտը”

“Դասարանի սիրտը”

ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ

ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ

Բոլոր մասնակիցները և հյուրերը գոհ էին անցկացված դասղեկի ժամից և նշեցին, որ այն համահունչ է այսօրվա խնդիրներին, ժամանակակից է և, ամենակարևորը, լիովին համապատասխանում է երեխաների…

Բոլոր մասնակիցները և հյուրերը գոհ էին անցկացված դասղեկի ժամից և նշեցին, որ այն համահունչ է այսօրվա խնդիրներին, ժամանակակից է և, ամենակարևորը, լիովին համապատասխանում է երեխաների…

Բոլոր մասնակիցները և հյուրերը գոհ էին անցկացված դասղեկի ժամից և նշեցին, որ այն համահունչ է այսօրվա խնդիրներին, ժամանակակից է և, ամենակարևորը, լիովին համապատասխանում է երեխաների տարիքային առանձնահատկություններին և աշակերտակենտրոն դպրոցին ներկայացվող պահանջներին:

ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ

ԻՆչ է սերը.Դասղեկի ժամ
Скачать файл