Ես և շրջակա աշխարհը
Оценка 5

Ես և շրջակա աշխարհը

Оценка 5
docx
10.05.2020
Ես և շրջակա աշխարհը
Թեմատիկ_գրավոր_աշխատանք_Ես_և_շրջակա_աշխարհը_առարկայից_4.docx

          Թեմատիկ   գրավոր   աշխատանք   Ես  և  շրջակա   աշխարհը   առարկայից  4-րդ  դասարան

1.Երկրագնդի ամենափոքր և ամենաչոր  մայրցամաքն է՝       0.5մ.

ա.Աֆրիկան       բ.Ավստրալիան    գ.Անտարկտիդան

2. Երկրագնդի ամենափոքր  օվկիանոսն է՝                                0.5մ.

ա.Խաղաղը      բ.Հնդկականը    գ.Հյուսիսային սառուցյալը

3.Բույսերին  աճելու համար անհրաժեշտ  է ՝                            0.5մ.

ա. Օդ      բ. օդ  և  ջուր    գ. օդ ,   ջուր ,  լույս  դ.  օդ ,   ջուր ,  լույս, ջերմություն

4. Լրացնել  նախադասությունը՝                                                   1մ.

Երկրագնդի հարթ   տարածությունները  կոչվում են………………………………,  իսկ      հարթավայրերում   տեղ-տեղ    հանդիպող  բարձրացած   տեղամասերը՝ …………………………….:

5.Ո՞րն   է      կոչվում     մայրցամաք: Թվարկել  մայրցամաքները   2մ.

6. Լրացնել  նախադասությունը՝                                                   1մ.

Երկրի  մակերևույթով, իր բնական հունով հոսող   ջուրը  կոչվում է ………………………….., ցամաքի     ջրով լցված   ընդարձակ   գոգավորությունը՝ ……………………………………………………………:

7.Ի՞նչ է  հումուսը                                                                          0.5մ.

ա.  Քայքայված ապար    բ. օգտակար հանածո   գ. մահացած   բույսերի   և  կենդանիների     մնացորդ

8. Կատարել   համապատասխանեցում                                      նախադասությունը 1մ.

Աֆրիկա                                             ամենաչոր և  ամենափոքր

Անտարկտիդա                                 ամենացուրտ           

Հարավային Ամերիկա                   ամենամեծ

Ավստրալիա                                    ամենաշոգ 

Եվրասիա                                        ամենախոնավ

9.Ածուխը,    քարածուխը,    նավթը                                    0.5մ.

ա.վառելիք են                  բ.  մետաղներ են      գ.  շինանյութեր են

10.Շարունակել         նախադասությունը                           1մ.

Բոլոր   կենդանի   օրգանիզմները …………………………………………………………………………………………………………………………

11.Ո՞րն  է   կոչվում  ծով:  Ի՞նչ   ծովեր   գիտեք:               1.5   մ.

 

 


 

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Ես և շրջակա աշխարհը առարկայից 4-րդ դասարան 1.Երկրագնդի ամենափոքր և ամենաչոր մայրցամաքն է՝ 0.5մ. ա.Աֆրիկան բ.Ավստրալիան գ.Անտարկտիդան 2. Երկրագնդի ամենափոքր օվկիանոսն է՝…

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Ես և շրջակա աշխարհը առարկայից 4-րդ դասարան 1.Երկրագնդի ամենափոքր և ամենաչոր մայրցամաքն է՝ 0.5մ. ա.Աֆրիկան բ.Ավստրալիան գ.Անտարկտիդան 2. Երկրագնդի ամենափոքր օվկիանոսն է՝…

Ես և շրջակա աշխարհը

Ես և շրջակա աշխարհը
Скачать файл