Ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն
Оценка 4.8

Ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն

Оценка 4.8
Презентации учебные
ppt
математика
7 кл
12.05.2020
Ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն
Uxix-ev-hatvac-charagajt-ev-ankyun-hatvacneri-ev-ankyunneri-hamematum.ppt

Երկրաչափություն 7 Կազմեց Սոնա Ղևոնդյանը

Երկրաչափություն 7 Կազմեց Սոնա Ղևոնդյանը

Երկրաչափություն 7

Կազմեց Սոնա
Ղևոնդյանը

<Ուղիղ և հատված, ճառագայթ և անկյուն, հատվածների և անկյունների համեմատումը> թեմաների ամփոփում

<Ուղիղ և հատված, ճառագայթ և անկյուն, հատվածների և անկյունների համեմատումը> թեմաների ամփոփում

<Ուղիղ և հատված,
ճառագայթ և անկյուն,
հատվածների և անկյունների համեմատումը>
թեմաների ամփոփում

II հազարամյակի սկզբին եգիպտացիներին հայտնի էին երկրաչափական պարզագույն հասկացություններն ու կանոնները, որոնք, սակայն, համակարգված չէին և խիստ գործնական բնույթ ունեին: «Երկրաչափություն» բառն ինքը նշում է…

II հազարամյակի սկզբին եգիպտացիներին հայտնի էին երկրաչափական պարզագույն հասկացություններն ու կանոնները, որոնք, սակայն, համակարգված չէին և խիստ գործնական բնույթ ունեին: «Երկրաչափություն» բառն ինքը նշում է…

Դեռևս մ. թ. ա. II հազարամյակի սկզբին եգիպտացիներին հայտնի էին երկրաչափական պարզագույն հասկացություններն ու կանոնները, որոնք, սակայն, համակարգված չէին և խիստ գործնական բնույթ ունեին: «Երկրաչափություն» բառն ինքը նշում է այդ գիտության ծագման հիմքերը: Եգիպտացիներին այդ գիտությունը պետք էր հատկապես Նեղոսի վարարումներից հետո առանձին ընտանիքների պատկանող հողամասերի չափերը վերականգնելու համար:

Երկրաչափության ծագման պատմությունը

1. Ի ՞ նչ է ուղիղը: 2. Ի ՞ նչ է ճառագայթը: 3. Ի ՞ նչ է հատվածը: 4. Ինչպե ՞ ս են դրանք նշանակվում:…

1. Ի ՞ նչ է ուղիղը: 2. Ի ՞ նչ է ճառագայթը: 3. Ի ՞ նչ է հատվածը: 4. Ինչպե ՞ ս են դրանք նշանակվում:…

1. Ի՞նչ է ուղիղը:
2. Ի՞նչ է ճառագայթը:
3. Ի՞նչ է հատվածը:
4. Ինչպե՞ս են դրանք
նշանակվում:

Հարց 1

Ուղղի այն մասը, որը երկու կետերով սահմանափակված է, կոչվում է հատված: Այն ուղիղ գիծը, որն չունի ոչ սկիզբ, ոչ էլ վերջ, կոչվում է ուղիղ: Այն…

Ուղղի այն մասը, որը երկու կետերով սահմանափակված է, կոչվում է հատված: Այն ուղիղ գիծը, որն չունի ոչ սկիզբ, ոչ էլ վերջ, կոչվում է ուղիղ: Այն…

Ուղղի այն մասը, որը երկու կետերով սահմանափակված է, կոչվում է հատված:

Այն ուղիղ գիծը, որն չունի ոչ սկիզբ, ոչ էլ վերջ, կոչվում է ուղիղ:

Այն ուղիղ գիծը, որն ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ, կոչվում է ճառագայթ:

Հետևյալ պատկերներից առանձնացնել . Ուղիղները Ճառագայթները Հատվածները Հարց 2

Հետևյալ պատկերներից առանձնացնել . Ուղիղները Ճառագայթները Հատվածները Հարց 2

Հետևյալ պատկերներից առանձնացնել .
Ուղիղները
Ճառագայթները
Հատվածները

Հարց 2

1 7 6 5 4 3 2 8 9 10 11 12 13 ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹ ՃԱՌԱԳԱՅԹ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ

1 7 6 5 4 3 2 8 9 10 11 12 13 ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹ ՃԱՌԱԳԱՅԹ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ ՈՒՂԻՂ

1

7

6

5

4

3

2

8

9

10

11

12

13

ՀԱՏՎԱԾ

ՀԱՏՎԱԾ

ՀԱՏՎԱԾ

ՃԱՌԱԳԱՅԹ

ՃԱՌԱԳԱՅԹ

ՈՒՂԻՂ

ՈՒՂԻՂ

ՈՒՂԻՂ

ՈՒՂԻՂ

ՈՒՂԻՂ

ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ Ուղիղ – 6, 8, 10, 11, 12 Ճառագայթ – 2, 4 Հատված – 1, 3, 13

ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ Ուղիղ – 6, 8, 10, 11, 12 Ճառագայթ – 2, 4 Հատված – 1, 3, 13

ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Ուղիղ – 6, 8, 10, 11, 12
Ճառագայթ – 2, 4
Հատված – 1, 3, 13

Հարց 3 Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել ա) մեկ կետով, բ) երկու կետով: Քանի ՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու ուղիղները:

Հարց 3 Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել ա) մեկ կետով, բ) երկու կետով: Քանի ՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու ուղիղները:

Հարց 3

Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել ա) մեկ կետով,
բ) երկու կետով:
Քանի ՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու ուղիղները:

Մեկ կետով կարելի է տանել անթիվ բազմությամբ ուղիղներ Ցանկացած երկու կետով կարելի է տանել ուղիղ , այն էլ միայն մեկը Երկու ուղիղները կարող են ունենալ…

Մեկ կետով կարելի է տանել անթիվ բազմությամբ ուղիղներ Ցանկացած երկու կետով կարելի է տանել ուղիղ , այն էլ միայն մեկը Երկու ուղիղները կարող են ունենալ…

Մեկ կետով կարելի է տանել անթիվ բազմությամբ ուղիղներ

Ցանկացած երկու կետով կարելի է տանել ուղիղ , այն էլ միայն մեկը

Երկու ուղիղները կարող են ունենալ միայն մեկ ընդհանուր կետ,
կամ ընդհանուր կետ չունենալ

ա)

բ)

Հարց 4 Ո՞ր կետերն են ընկած ուղղի վրա:

Հարց 4 Ո՞ր կետերն են ընկած ուղղի վրա:

Հարց 4

Ո՞ր կետերն են ընկած ուղղի վրա:

AB հատվածին, որոնք` OD ճառագայթին: a

AB հատվածին, որոնք` OD ճառագայթին: a

Հետևյալ կետերից որո՞նք են պատկանում a ուղղին, որոնք`AB հատվածին, որոնք` OD ճառագայթին:

a

A

O

D

B

E

K

P

M

N

F

G

C

T

H

V

Q

Հարց 5

G Є a, C Є a, Q Є a E Є OD, V Є

G Є a, C Є a, Q Є a E Є OD, V Є

Ճիշտ պատասխանը

G Є a, C Є a, Q Є a
E Є OD, V Є OD, K Є OD
M Є AB, P Є AB

Առօրյայում ուղղի կառուցումը

Առօրյայում ուղղի կառուցումը

Առօրյայում ուղղի կառուցումը

Պարզագույն պատկերներ O O A B K P

Պարզագույն պատկերներ O O A B K P

Պարզագույն պատկերներ

O

O

A

B

K

P

Ի՞նչ է անկյունը, Ի՞նչ է անկյան կողմը, Ի՞նչ է անկյան գագաթը Հարց 6

Ի՞նչ է անկյունը, Ի՞նչ է անկյան կողմը, Ի՞նչ է անկյան գագաթը Հարց 6

Ի՞նչ է անկյունը,
Ի՞նչ է անկյան կողմը,
Ի՞նչ է անկյան գագաթը

Հարց 6

O A B Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է կետից և նրանից ելնող երկու ճառագայթից: Այդ ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր: Այդ ճառագայթների ընդհանուր…

O A B Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է կետից և նրանից ելնող երկու ճառագայթից: Այդ ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր: Այդ ճառագայթների ընդհանուր…

O

A

B

Անկյունը երկրաչափական պատկեր է, որը կազմված է կետից և նրանից ելնող երկու ճառագայթից:

Այդ ճառագայթները կոչվում են անկյան կողմեր:

Այդ ճառագայթների ընդհանուր սկզբնակետը կոչվում է անկյան գագաթ:

A, B և C կետերը ընկած են անկյան ներքին տիրույթում,

A, B և C կետերը ընկած են անկյան ներքին տիրույթում,

Ճառագայթ և անկյուն

A, B և C կետերը ընկած են անկյան ներքին տիրույթում, D և E կետերը՝ անկյան կողմերի վրա, P և Q կետերը` արտաքին տիրույթում:

OC ճառագայթը AOB անկյունը բաժանում է երկու մասի`
∠AOC և ∠COB

Ո՞ր պատկերներն են կոչվում հավասար Հարց 7

Ո՞ր պատկերներն են կոչվում հավասար Հարց 7

Ո՞ր պատկերներն են կոչվում հավասար

Հարց 7

Հարց 8 Ի՞նչ է հատվածի միջնակետը: Ո՞ր ճառագայթն է կոչվում անկյան կիսորդ:

Հարց 8 Ի՞նչ է հատվածի միջնակետը: Ո՞ր ճառագայթն է կոչվում անկյան կիսորդ:

Հարց 8

Ի՞նչ է հատվածի միջնակետը:
Ո՞ր ճառագայթն է կոչվում անկյան կիսորդ:

Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը, կոչվում է հատվածի միջնակետ: Անկյան գագաթից ելնող ճառագայթը, որն այն տրոհում է երկու հավասար անկյունների, կոչվում է…

Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը, կոչվում է հատվածի միջնակետ: Անկյան գագաթից ելնող ճառագայթը, որն այն տրոհում է երկու հավասար անկյունների, կոչվում է…

Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը, կոչվում է հատվածի միջնակետ:

Անկյան գագաթից ելնող ճառագայթը, որն այն տրոհում է երկու հավասար անկյունների, կոչվում է անկյան կիսորդ:

A

B

C

A

B

C

O

A B C Տրված է՝ C € AB AC=CB AB=18 սմ

A B C Տրված է՝ C € AB AC=CB AB=18 սմ

A

B

C

Տրված է՝
C € AB
AC=CB
AB=18 սմ

AC–?

Խնդիր 1

AC = CB = AB : 2 = 18 : 2 = 9 սմ

Պատասխան

A B C O Տրված է՝ < AOC=76o 76o Խնդիր 2 Պատասխան

A B C O Տրված է՝ < AOC=76o 76o Խնդիր 2 Պատասխան

A

B

C

O

Տրված է՝
< AOC=76o

76o

Խնդիր 2

Պատասխան

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՏՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 87, 88, 91 ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՐՆ Է

ՏՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 87, 88, 91 ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՐՆ Է

ՏՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 87, 88, 91

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԿՐԿՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՅՐՆ Է

Скачать файл