Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը
Оценка 4.6

Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը

Оценка 4.6
docx
10.05.2020
Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը
Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը.docx

Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը

    Թվային ֆունկցիաներ ուսումնասիրելիս կարևոր է կարողանալ օգտվել նրա գրաֆիկից:

 

    y=f(x),xX ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանում են կոորդինատային հարթության այն  (x;y) կետերի բազմությունը, որոնց համար y=f(x):

   Օրինակ

1. y=kx+b գծային ֆունկցիայի գրաֆիկն ուղիղ գիծ է:  

Ներքևում ցուցադրված է y=−1,5x−3 ֆունկցիայի գրաֆիկը:

2y=x² ֆունկցիայի գրաֆիկը կոչվում է պարաբոլ: Նրա տեսքը ցուցադրված է ներքևի նկարում:

3. y=1/x ֆունկցիայի գրաֆիկը կոչվում է հիպերբոլ: Նրա տեսքը ցուցադրված է ներքևի նկարում:

 

4. y= ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը:

5. Հիշենք նաև y=|x| ֆունկցիայի գրաֆիկը:

   Հիշենք, որ ֆունկցիան ցանկացած արգումենտի համար պեքտ է ունենա միայն մեկ արժեք: Գրաֆիկի տերմիններով այս պահանջը նշանակում է, հետևյալը՝

   Կոորդինատային հարթության վրա գտնվող կորը հանդիսանում է որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ այն և միայն այն դեպքում, եթե օրդինատների առանցքին զուգահեռ ցանկացած ուղիղ կամ կորը չի հատում կամ հատում է միայն մեկ կետում:

    Օրինակ

     Ի տարբերություն վերևի կորերի, հետևյալ կորը որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ չէ (կետագծով նշված ուղիղը պատկերված կորը հատում է երկու կետերում):


 

X ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանում են կոորդինատային հարթության այն ( x ; y ) կետերի բազմությունը , որոնց համար y = f ( x ) :…

X ֆունկցիայի գրաֆիկ անվանում են կոորդինատային հարթության այն ( x ; y ) կետերի բազմությունը , որոնց համար y = f ( x ) :…

4. y = ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը : 5. Հիշենք նաև y =| x | ֆունկցիայի գրաֆիկը : Հ իշենք , որ ֆունկցիան ցանկացած…

4. y = ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը : 5. Հիշենք նաև y =| x | ֆունկցիայի գրաֆիկը : Հ իշենք , որ ֆունկցիան ցանկացած…