Շրջանագիծ և շրջան
Оценка 4.8

Շրջանագիծ և շրջան

Оценка 4.8
docx
12.05.2020
Շրջանագիծ և շրջան
Շրջանագիծ և շրջան.docx

Շրջանագիծ և շրջան

 

     Շրջանագիծ կոչվում է երկրաչափական այն պատկերը, որը կազմված է հարթության բոլոր այն կետերից, որոնք գտնվում են տրված կետից տրված հեռավորության վրա:   

 

     Այդ կետը կոչվում է շրջանագծի կենտրոն, իսկ տրված հեռավորությունը՝ շրջանագծի շառավիղ:

 

     Շառավիղը հատված է, որը միացնում է շրջանագծի կենտրոնը շրջանագծի ցանկացած կետի հետ: Սահմանումից հետևում է, որ կարելի է տանել անվերջ թվով շառավիղներ, և դրանք բոլորը կունենան միևնույն երկարությունը:

     Շրջանագծի երկու կետեր միացնող հատվածը կոչվում է լար:

  

     Եթե լարը անցնում է շրջանագծի կենտրոնով, ապա այն կոչվում է շրջանագծի տրամագիծ:

    Տրամագիծն ամենաերկար լարն է:

 

    Շրջանագծում կարելի է տանել նաև անվերջ թվով տրամագծեր:

 

     Շրջանագծի ցանկացած երկու կետեր շրջանագիծը տրոհում են երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է շրջանագծի աղեղ:

     Եթե շրջանագծի վրա նշենք երկու կետ, ապա առաջանում են երկու աղեղներ: Այդ պատճառով աղեղի նշանակման համար օգտագործում են լատիներեն երեք տառ, որոնք կարող են լինել ինչպես մեծատառեր, այնպես էլ՝ փոքրատառեր:  

 

     Վերևի նկարում կարող ենք նշել BDHACG և մյուս աղեղները:

 

    Ներքևի նկարում գծված են AxB և AyB աղեղները:

 

     Հարթության այն մասը, որը սահմանափակված է շրջանագծով, կոչվում է շրջան:


 

Շրջանագիծ և շրջան Շրջանագիծ կոչվում է երկրաչափական այն պատկերը , որը կազմված է հարթության բոլոր այն կետերից , որոնք գտնվում են տրված կետից տրված հեռավորության…

Շրջանագիծ և շրջան Շրջանագիծ կոչվում է երկրաչափական այն պատկերը , որը կազմված է հարթության բոլոր այն կետերից , որոնք գտնվում են տրված կետից տրված հեռավորության…

BDH , ACG և մյուս աղեղները : Ներքևի նկարում գծված են

BDH , ACG և մյուս աղեղները : Ներքևի նկարում գծված են
Скачать файл