Ամբողջ թվերի համեմատումը
Оценка 5

Ամբողջ թվերի համեմատումը

Оценка 5
docx
18.05.2020
Ամբողջ թվերի համեմատումը
Ամբողջ թվերի համեմատումը.docx

Ամբողջ թվերի համեմատումը

      Դիտարկենք երեք իրավիճակ:

 

     Առաջին իրավիճակԵրեկ օդի ջերմաստիճանը 23°С էր, իսկ այսօր ջերմաչափը ցույց է տալիս −18°С:

 

     Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան այսօր−23 թիվը փոքր է −18 թվից, ինչը գրում են այսպես՝ −23<−18:

  

    Նկատենք, որ, եթե համեմատեինք այդ թվերի մոդուլները, ապա անհավասարության նշանը կլիներ հակառակը՝ >:

 

      |−23|>|−18, հետևաբար -23<-18

    Երկու բացասական թվերից փոքր է այն թիվը, որի մոդուլն ավելի մեծ է:

    −24<-14;  -18>-45; -73<-23

     Երկրորդ իրավիճակԵրեկ ջերմաչափը ցույց էր տալիս −3°С, իսկ այսօր բարձրացավ մինչև С:

 

    Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան՝ այսօր−3 թիվը փոքր է 0-ից կամ −3<0:

    Զրոն մեծ է ցանկացած բացասական թվից և փոքր է ցանկացած դրական թվից:

     −45<0; −71<0; 42>0; 715>0 

     Երրորդ իրավիճակ: Երեկ ջերմաչափը ցույց էր տալիս −2°С, իսկ այսօր ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև С:

 

     Երեկ ավելի ցուրտ էր, քան՝ այսօր−2 թիվը փոքր է 3 թվից կամ −2<3:

     Ցանկացած բացասական թիվ փոքր է ցանկացած դրական թվից:

     −24<17; −15<84; -81<23


 

С էր , իսկ այսօր ջերմաչափը ցույց է տալիս −18°

С էր , իսկ այսօր ջերմաչափը ցույց է տալիս −18°
Скачать файл