Իրական թվեր
Оценка 4.7

Իրական թվեր

Оценка 4.7
docx
10.05.2020
Իրական թվեր
Իրական թվեր.docx

Իրական թվեր

     Ռացիոնալ չհանդիսացող թվերը, այսինքն, այն թվերը որոնք ամբողջ չեն և չեն ներկայացվում  mn կոտորակի տեսքով, որտեղ m-ը ամբողջ թիվ է, իսկ n-ը՝ բնական թիվ, կոչվում են իռացիոնալ թվեր:

 

    Իռացիոնալ թվերը կարելի է սահմանել նաև հետևյալ կերպ:

    Իռացիոնալ թիվ կոչվում է անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակը:

Օրինակ

0,547...557505...113456...

    Իռացիոնալ թվեր կարելի է հանդիպել անջատելով քառակուսի արմատ՝

 

1,732050...

  

   Պյութագորասի թեորեմի միջոցով համոզվում են, որ 1 սմ էջով ABC ուղղանկյուն եռանկյան AB ներքնաձիգի   սմ երկարությունը իռացիոնալ թիվ է:

 

 

ir.png

 

    Ամենահայտնի իռացիոնալ թվերից մեկը π թիվն է: Այն ստանալու համար պետք է ցանկացած շրջանագծի երկարությունը բաժանել նրա տրամագծի վրա:

 

π= 3,141592...

   Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերից բաղկացած թվային բազմությունը կոչվում է իրական թվերի բազմություն:

    Իրական թվերի բազմությունը նշանակում են R տառով:

 


 

ABC ուղղանկյուն եռանկյան

ABC ուղղանկյուն եռանկյան
Скачать файл