Ծավալի գաղափարը
Оценка 4.6

Ծավալի գաղափարը

Оценка 4.6
docx
10.05.2020
Ծավալի գաղափարը
Ծավալի գաղափարը.docx

Ծավալի գաղափարը

 

    Մարմնի ծավալի հասկացությունը ներմուծվում է հարթ պատկերի մակերեսի հասկացության համանմանությամբ: Դիտարկվող մարմնի ծավալը կարելի է պատկերացնել, որպես տարածության այն մասը, որը զբաղեցնում է մարմինը:

 

     Կընդունենք, որ մեր դիտարկվող տարածական մարմիններն ունեն ծավալ, որը կարելի է չափել ծավալներ չափելու համար ընտրված միավորների միջոցով:

 

     Որպես ծավալներ չափելու միավոր ընդունվում է այն խորանարդը, որի կողը հավասար է հատվածների չափման միավորին: 1 սմ կողով խորանարդն անվանում են խորանարդ սանտիմետր և նշանակում՝ սմ³:

 

     Նույն կերպ որոշվում են ծավալի չափման մյուս միավորները՝ խորանարդ մետրը՝մ³, խորանարդ միլիմետրը՝ մմ³ և այլն:

 

    Անհրաժեշտության դեպքում, ծավալի չափման մեծ միավորը բաժանվում է փոքր միավորների:

    Օրինակ

  1=10մմ10մմ10մմ=1000 

1=10սմ10սմ10սմ=1000 

1մ3=10դմ10դմ10դմ=1000 

1=100սմ100սմ100սմ=1000000

 

     Ծավալի հիմնական հատկությունները

1) Հավասար մարմինների ծավալները հավասար են:

 

2) Եթե մարմինը կազմված է մի քանի մարմիններից, ապա նրա ծավալը հավասար է այդ մարմինների ծավալների գումարին:


 

Ծավալի գաղափարը Մարմնի ծավալի հասկացությունը ներմուծվում է հարթ պատկերի մակերեսի հասկացության համանմանությամբ : Դիտարկվող մարմնի ծավալը կարելի է պատկերացնել , որպես տարածության այն մասը ,…

Ծավալի գաղափարը Մարմնի ծավալի հասկացությունը ներմուծվում է հարթ պատկերի մակերեսի հասկացության համանմանությամբ : Դիտարկվող մարմնի ծավալը կարելի է պատկերացնել , որպես տարածության այն մասը ,…
Скачать файл