Խնդիրների լուծում
Оценка 4.8

Խնդիրների լուծում

Оценка 4.8
docx
10.05.2020
Խնդիրների լուծում
Խնդիրների լուծում. 1docx.docx

Խնդիրների լուծում

1.   Գրել    և   վեկտորների կոորդինատները:

2.   Տրված են   վեկտորները: Գրառել վեկտորների վերածումներն ըստ կոորդինատային   վեկտորների:

3.   Տրված են     վեկտորները: Գտնել հետևյալ վեկտորների կոորդինատները. ա)     բ)    գ)  

4.   Տրված են    } վեկտորները: Գտնել հետևյալ վեկտորների կոորդինատները. ա)     բ)   գ)

5.   Տրված են   վեկտորները: Գտնել  վեկտորենրի կոորդինատները:

6.   Տրված են A(3;-1;2) և B(2;-1;4) կետերը: Գտնել  վեկտորի կոորդինատները:

7.      Գտնել AB հատվածի միջնակետի կոորդինատները, եթե  A(0;3;-4), B(-2;2;0):

8.   Գտնել  վեկտորի երկարությունը, եթե  A(-1;0;2),B(1;-2;3):

9.   Գտնել  վեկտորի երկարությունը:

10.  Որոշել ABC եռանկյան տեսքը, եթե A(9;3;-5), B(2;10;-5), C(2;3;2):

 


 

A(3;-1;2) և B(2;-1;4) կետերը: Գտնել վեկտորի կոորդինատները: 7

A(3;-1;2) և B(2;-1;4) կետերը: Գտնել վեկտորի կոորդինատները: 7
Скачать файл