Հայոց պատմություն
Оценка 4.8

Հայոց պատմություն

Оценка 4.8
doc
13.05.2020
Հայոց պատմություն
Հասարակության-վերակառուցման-հեղափոխական-ուղին-Անգլիական-հեղափոխությունը.doc

ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ

Համաշխարհային պատմություն 8-րդ դասարան

Աշակերտների քանակը՝ 4

Թեմա՝ Հասարակության վերակառուցման հեղափոխական ուղին: Անգլիական հեղափոխությունը

(45 րոպե)

 

Դասի Տեսլականը

Դասի նպատակը

Դասի ավարտին աշակերտները կկարողանան․․․

Կարևոր դրույթները

Ի՞նչ գիտելիքներ և հմտություններ են մտնում դասի նպատակի մեջ:

Անհրաժեշտ նյութերը

Ի՞նչ է անհրաժեշտ դասի համար-դիդակտիկ պարագաներ:

ü  Սահմանել թե ինչ է հեղափոխությունը,

ü  Ներկայացնել անգլիական հեղափոխության առանձնահատկությունները  

ü  Բացատրել Սահմանադրական միապետության բնորոշիչ գծերը:

 • Հեղափոխություն,
 • Անգլիական հեղափոխություն,
 • Պառլամենտ,
 • Կավալերներ,
 •  Փառահեղ հեղափոխություն,
 •  Սահմանադրական միապետություն,
 • Լորդ պրոտեկտոր

Տետր, գրիչ, դասագիրք, կավիճ, գրատախտակ

Դասի ընթացքը,  մեթոդները

Գնահատում

Նկարագրեք ինչպես պետք է չափեք մասնակիցների առաջընթացը կամ դասի նպատակի իրականացումը: Կցեք ամենօրյա գնահատումը, որը պետք է լինի համաձայնեցվածհավակնոտ, չափելի և իրատեսական:.

Ընթացիկ հարցերի, ուղղորդված և ինքնուրույն աշխատանքների արդյունքների միջոցով:

Դասի սկիզբ  5 րոպե

Ի՞նչ են սովորելու աշակերտները:  Ինչու՞է դա կարևոր: Ինչպե՞ս է դա կապվում նրանց նախկին գիտելիքների հետ: Ինչպե՞ս են սովորելու : “Do Now”? Խթանիչ վարժություն, եթե կա:

Ուսուցչի գործողությունները

Աշակերտների գործողությունները

Նյութերը/

Ուսուցչի դերը

Խթանում: Կապ է ստեղծում «Լուսավորության դարաշրջանը» թեմայի հետ և  հարցնում է ովքե՞ր էին «լուսավորիչները»:  Ստանալով նախընտրելի պատասխանը, ուսուցիչը, մտագրոհի միջոցով երեխաներին հարցնում է թե ինչն է նրանց մտքում ասոցացվում հեղափոխության հետ: Բոլոր պատասխանները գրի են առնվում գրատախտակին, որից հետո ըստ գրի առնվածի ուսուցիչը սահմանում է թե ինչ է հեղափոխությունը, քանի տեսակ է այն լինում  և ինչպես է ընթանում:

Ընկալման ստուգում: Հարցեր՝

 1. Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները:
 2. Ի՞նչ է հեղափոխությունը:
 3. Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության ժամանակ:
 4. Քանի՞ տեսակ է լինում հեղափոխությունը:

 

Պատասխանում են ուսուցչի հարցերին, կատարում գրառումներ

Նյութերը – կավիճ, գրատախտակ, տետր, գրիչ:

Ուսուցչի դերը – դասարանում ստեղծել ազատ և անկաշկանդ մթնոլորտ, որպեսզի սովորողները առավելագույն կերպով արտահայտեն իրենց մտածածը:

Նոր նյութի ներկայացում  15 րոպե: Ի՞նչ են սովորում աշակերտները : Ինչպե՞ս են սովորում այդ նյութը: Արդյո՞ք այս ինֆորմացիան բխում է կարևոր դրույթներից:

 

Ուսուցչի գործողությունները

Աշակերտների գործողությունները

Նյութերը/

Ուսուցչի դերը

Մանրամասն ներկայացնում է անգլիական հեղափոխության պատճառները՝

 • ապրանքային  տնտեսության և կապիտալիստական  արտադրության զարգացում
 • մանուֆակտուրաների և վարձու բանվորների թվի աճ
 • առևտրի ընդլայնում
 •  բուրժուազիայի և իրենց տնտեսությունը վարձու աշխատանքի օգտագործմամբ վարող ազնվականության համալրում
 • Վերջիններիս եկամուտների աճ:
 • Թագավորը արգելում էր ձեռներեցությունը և կապիտալիստական արտադրության խորացումը
 • Թագավորը սահմանում էր նոր մենաշնորհներ, հարկեր և տուրքեր
 • Դիմում էր կամայականությունների և չարաշահումների
 • Վատնում էր պետական միջոցները պատերազմների և պալատական հանդիսությունների վրա
 • Պառլամենտը, որը իրավունք ուներ սահմանել հարկել՝ ցրել էր:

Այս ամենը ներկայացնելուց հետո տեղի է ունենում ընկալման ստուգում և հնչում են հետևյալ հարցերը՝

Ընկալման ստուգում ՝

1.Ինչու՞ անգլիայում ստեղծվեց հեղափոխական իրավիճակ: 2. Ո՞ր կառույցը իրավունք ուներ հարկեր սահմանել:

Այնուհետև շարունակում է նոր նյութի ներկայացումը՝ հենվելով հետևյալ փաստերի, իրադարձությունների և սահմանումների վրա՝

 • 1640 թ. նոր պառլամենտ հրավիրում:
 •  «Երկարատև պառլամենտ»:
 • 1642 թ. թագավորը պատերազմ հատարարեց պառլամենտին:
 • Օլիվեր Կրոմվելը:
 • 1645 թ. Նեյզբիի ճակատամարտո
 • 1649 թ. Չարլզ Առաջինը գլխատվեց:

 

Ընկալման ստուգում

1.Ինչու՞ ենք նոր պառլամենտը կոչում երկարատև, քանի՞ տարի այն գործեց, ո՞ր թվականին թագավորը պատերազմ հայտարարեց պառլամենտին:

2. Ե՞րբ մահապատժի ենթարկվեց Չարլզ Առաջինը:  Արդյո՞ք առաքինի գործողություն եք համարում թագավորի գլխատումը: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:

Այնուհետև բացատրում է նոր եզրույթներ՝

 • Սահամանադրական միապետության
 • լորդ-պրոտեկտոր:
 • «Փառահեղ հեղափոխություն»

Այս եզրույթների մեկնաբանությունից հետո տեղի է ունենում ընկալման ստուգում և հնչում են հետևյալ հարցերը.

Ընկալման ստուգում:

1.Ե՞րբ մահացավ Օլիվեր Կրոմվելը:

2. Ի՞նչ իրադարձություն տեղի ունեցավ նրա մահից հետո:

3. Ինչու՞ 1688 թ. հեղափոխությունը կոչվեց փառահեղ:

Պատասխանում են ուսուցչի հարցերին, կատարում գրառումներ

Ուսուցիչը խրախուսում և միավորներ է տալիս լավագույն պատասխանների համար՝ հետագայում այն ընդհանուր գնահատականին ավելացնելու նպատակով (առավելագույնը 1 միավոր):

Ուղղորդված աշխատանք 15 րոպե

Ի՞նչ հնարավորություն է տրվում աշակերտներին աշխատելուԱրդյո՞ք այդ աշխատանքը վերահսկվում, աշակերտներին օգնություն է տրվում: Արդյո՞ք ներկայացված նոր նյութը պատրաստել է աշակերտներին աշխատելու: Կա՞ն սպասելիքներ լսելու, մասնակցելու մյուսներին օգնելու: Արդյո՞ք սովորական կատարվող գործողությունները կազմակերպված են:

Ուսուցչի գործողությունները

 

Աշակերտների գործողությունները

Նյութերը/

Ուսուցչի դերը

Ուսուցիչը աշակերտներին բաժանում է խմբերի և անցկացնում դեբատ-քննարկում հետևյալ թեմայով: Կո՞ղմ եք հեղափոխություններին թե ոչ: Բերե՛ք փաստարկներ:

Աշակերտներին հնարավորություն է տրվում  նշումներ կատարել և նախապատրաստվել քննարկմանը:

Նյութեր  - A4 թուղթ, գրիչ

Ուսուցիչ – հետևելով քննարկման ընթացքին, ուսուցիչը նախապես մշակված գնահատման համակարգի միջոցով (տե՛ս Հավելված 1) միավորներ է տալիս աշակերտներից յուրաքանչյուրին(առավելագույնը 3 միավոր): Հաղթող թիմ է դառնում այն թիմը, որի երկու աշակերտների վաստակած միավորները շատ կլինեն:

Ինքնուրույն աշխատանք 7րոպե

Ինչպե՞ս է ուսուցիչը հնարավորություն տալիս աշակերտներին ինքնուրույն աշխատելու: Արդյո՞ք Նոր նյութի ներկայացման և Ուղղորդված աշխատանքի փուլերը պատրաստել են աշակերտներինին քնուրույն աշխատանքինԿա՞ն առաջադրանքներ լսելու, մասնակցության և մյուսներին օգնելու : Արդյո՞ք սովորական կատարվող գործողությունները կազմակերպված են:

Ուսուցչի գործողությունները

 

Աշակերտների գործողությունները

Նյութերը/

Ուսուցչի դերը

Սովորողները գրավոր պատասխանում են ընկալման ստուգման ընթացքում հնչած հարցերին:  (տե՛ս Հավելված 2)

Պատասխանում են թեստային հարցերին

Նյութեր - A4 թուղթ, գրիչ

Ուոսուցիչը հետևում է, որպեսզի արտագրություն չլինի

Դասի ավարտ 3 րոպե

Ամփոփում ենք դասը, անդրադառնում թվականներին, եզրույթներին և հնչեցված մեկնաբանություններին, ինչպես նաև պատասխանում սովորողներին հետաքրքրող հարցերին:

Տնային աշխատանք

Սովորողները T-աձև աղյուսակով ներկայացնում են Անգլիական հեղափոխության պատճառահետևանքային կապը, մի թևում գրելով Անգլիան հեղափոխությունից առաջ, իսկ մյուսում՝ Անգլիան հեղափոխությունից հետո  (տե՛ս Հավելված 3):

 


 

Հավելված 1

 

Առաջին թիմ

Երկրորդ թիմ

Գնահատում (առավելագույնը 3 միավոր)

Անուն Ազգանուն

Անուն Ազգանուն

Անուն Ազգանուն

Անուն Ազգանուն

Գեղեցիկ խոսք

 

 

 

 

Հիմնավոր փաստարկում

 

 

 

 

Ուսուցչի կողմից հարցերի պատասխան

 

 

 

 


Հավելված 2

Թեստային աշխատանք (առավելագույնը 6 միավոր)

 1. Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները:
 2.  Ի՞նչ է հեղափոխությունը:
 3.  Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության ժամանակ:
 4. Քանի՞ տեսակ է լինում հեղափոխությունը:
 5. Ինչու՞ անգլիայում ստեղծվեց հեղափոխական իրավիճակ:
 6. Ո՞ր կառույցը իրավունք ուներ հարկեր սահմանել:
 7. Ինչու՞ ենք նոր պառլամենտը կոչում երկարատև:
 8.  Ո՞ր թվականին թագավորը պատերազմ հայտարարեց պառլամենտին:
 9. Ե՞րբ մահապատժի ենթարկվեց Չարլզ Առաջինը:
 10. Առաքինի գործողություն եք համարում թագավորի գլխատումը: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:
 11. Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Օլիվեր Կրոմվելի մահից հետո:
 12. Ինչու՞ 1688 թ. հեղափոխությունը կոչվեց փառահեղ:

 


Հավելված 3

Անգլիան հեղափոխությունից առաջ

Անգլիան հեղափոխությունից հետո

 

 

 


Do Now”? Խթանիչ վարժություն, եթե կա : Ուսուցչի գործողությունները Աշակերտների գործողությունները Նյութերը / Ուսուցչի դերը Խթանում: Կապ է ստեղծում «Լուսավորության դարաշրջանը» թեմայի հետ և հարցնում…

Do Now”? Խթանիչ վարժություն, եթե կա : Ուսուցչի գործողությունները Աշակերտների գործողությունները Նյութերը / Ուսուցչի դերը Խթանում: Կապ է ստեղծում «Լուսավորության դարաշրջանը» թեմայի հետ և հարցնում…

հեղափոխությունը, քանի տեսակ է այն լինում և ինչպես է ընթանում: Ընկալման ստուգում: Հարցեր՝ Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները: Ի՞նչ է հեղափոխությունը: Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության…

հեղափոխությունը, քանի տեսակ է այն լինում և ինչպես է ընթանում: Ընկալման ստուգում: Հարցեր՝ Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները: Ի՞նչ է հեղափոխությունը: Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության…

1.Ինչու՞ անգլիայում ստեղծվեց հեղափոխական իրավիճակ: 2. Ո՞ր կառույցը իրավունք ուներ հարկեր սահմանել: Այնուհետև շարունակում է նոր նյութի ներկայացումը՝ հենվելով հետևյալ փաստերի, իրադարձությունների և սահմանումների վրա՝…

1.Ինչու՞ անգլիայում ստեղծվեց հեղափոխական իրավիճակ: 2. Ո՞ր կառույցը իրավունք ուներ հարկեր սահմանել: Այնուհետև շարունակում է նոր նյութի ներկայացումը՝ հենվելով հետևյալ փաստերի, իրադարձությունների և սահմանումների վրա՝…

A4 թուղթ, գրիչ Ուսուցիչ – հետևելով քննարկման ընթացքին, ուսուցիչը նախապես մշակված գնահատման համակարգի միջոցով (տե՛ս Հավելված 1) միավորներ է տալիս աշակերտներից յուրաքանչյուրին(առավելագույնը 3 միավոր): Հաղթող…

A4 թուղթ, գրիչ Ուսուցիչ – հետևելով քննարկման ընթացքին, ուսուցիչը նախապես մշակված գնահատման համակարգի միջոցով (տե՛ս Հավելված 1) միավորներ է տալիս աշակերտներից յուրաքանչյուրին(առավելագույնը 3 միավոր): Հաղթող…

Հավելված 1 Առաջին թիմ Երկրորդ թիմ Գնահատում ( առավելագույնը 3 միավոր ) Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Գեղեցիկ խոսք Հիմնավոր փաստարկում Ուսուցչի…

Հավելված 1 Առաջին թիմ Երկրորդ թիմ Գնահատում ( առավելագույնը 3 միավոր ) Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Անուն Ազգանուն Գեղեցիկ խոսք Հիմնավոր փաստարկում Ուսուցչի…

Հավելված 2 Թեստային աշխատանք ( առավելագույնը 6 միավոր ) Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները: Ի՞նչ է հեղափոխությունը: Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության ժամանակ: Քանի՞ տեսակ է…

Հավելված 2 Թեստային աշխատանք ( առավելագույնը 6 միավոր ) Ովքե՞ր հանդիսացան հեղափոխությունների գաղափարական նախապատրաստողները: Ի՞նչ է հեղափոխությունը: Ի՞նչ է փոխվում հեղափոխության ժամանակ: Քանի՞ տեսակ է…

Հավելված 3 Անգլիան հեղափոխությունից առաջ Անգլիան հեղափոխությունից հետո

Հավելված 3 Անգլիան հեղափոխությունից առաջ Անգլիան հեղափոխությունից հետո
Скачать файл