Պոմպեոսի արշավանքը
Оценка 4.9

Պոմպեոսի արշավանքը

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Պոմպեոսի արշավանքը
Պոմպեոսի արշավանքը.docx

Հայոց    պատմություն

       դասարան-6-րդ

 

 

             

 

 

 

                    

                      Պոմպեոսի արշավանքը Հայաստան

 

   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Artaxiad_coat_of_arms.jpg

 Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

Դասարան- 6-րդ

Առարկա-     Հայոց   պատմություն

Թեմա-      Պոմպեոսի արշավանքը Հայաստան

Նպատակ -   Իմանա Տիգրան II-ի նվաճումների մասին   հայ-հռոմեական 

                            պատերազմի ժամանակագրությունը, առիթը և խոշոր ճակատամարտերը

                       պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը

Կարողանա՝

                            գնահատել Տիգրան II-ի տերության տնտեսական հզորությունը և

                            ռազմաքաղաքական կշիռը Առաջավոր Ասիայում, վերլուծել

                            Տիգրանակերտի     և Արածանիի ճակատամարտերը

Մեթոդ -      Հարցազրույցքննարկումդասախոսությունգծակարգ

Կահավորումգիրք   , տետր,    քարտեզ

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                             .Տնային աշխատանքների ստուգում

 . Քարտային աշխատանքներ 

.մի քանի աշակերտ գրատախտակին կկազմեն Արտաշեսյանների աշքայացանկը

           Картинки по запросу արտաշեսյանների թագավորությունը

.Աշխատանք քարտեզի հետ

.Կարճ դասախոսություն

ՆՈր ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵր, ԱՆՈՒՆՆԵր

Արածանիի ճակա տամարտ • Պոմպեոս • Բոսպորի թագավորություն •

Քննարկում

Ինչո՞վ էր տարբերվում Տիգրան Մեծի քաղաքականությունը Միհրդատ VI Եվպատորի քաղաքականությունից

 

 

                                  

 

 

 

 

 


 

Հայոց պատմություն դասարան-6-րդ Պոմպեոսի արշավանքը Հայաստան Ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան

Հայոց պատմություն դասարան-6-րդ Պոմպեոսի արշավանքը Հայաստան Ք . Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան

II- ի նվաճումների մասին հայ - հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը , առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

II- ի նվաճումների մասին հայ - հռոմեական պատերազմի ժամանակագրությունը , առիթը և խոշոր ճակատամարտերը պետականության պահպանման ուղղությամբ գործադրված ջանքերը Կարողանա՝ գնահատել Տիգրան

Պոմպեոսի արշավանքը

Պոմպեոսի արշավանքը
Скачать файл